Το ΑΚΜΑ,  ο πρώτος φορέας στην Ελλάδα, που προσέφερε πρακτικές εφαρμογές και εκπαίδευση γύρω από τη Συστημική Ψυχοθεραπεία Ομάδας και Οικογένειας κλείνει φέτος 55 χρόνια αδιάλειπτης λειτουργίας και προσφοράς στην εκπαίδευση και στην εποπτεία επιστημόνων ψυχοθεραπείας ομάδας και οικογένειας.

Η εκπαίδευση στο ΑΚΜΑ στηρίζεται στις αρχές και στις εφαρμογές της Διαλεκτικής Συστημικής Επιστημολογίας, όπως αυτή έχει διαμορφωθεί στα χρόνια της λειτουργίας του από τους ιδρυτές, Γιώργο και Βάσω Βασιλείου και συνεχίζει να εξελίσσεται από τους σημερινούς συνεργάτες του.

Το ΑΚΜΑ εκπαιδεύει  ειδικούς από το χώρο της ψυχικής υγείας, υγείας, εκπαιδευτικούς, στελέχη επιχειρήσεων αλλά και άλλους επαγγελματίες, εφόσον η εργασία  ή η δράση τους συνδέεται με παρέμβαση σε ανθρώπινα συστήματα.

Η υλοποίηση του εκπαιδευτικού προγράμματος έχει κυρίως  βιωματικό  χαρακτήρα δεδομένου ότι η Συστημική Προσέγγιση / Θέαση, απαιτεί την αποσταθεροποίηση ήδη εγκατεστημένων τρόπων (αναγωγισμός, κ.λ.π.) αντίληψης της ζωής, ενημερότητα / αμφισβήτηση για κοινωνικά και γλωσσικά κατασκευασμένες αφηγήσεις και η εφαρμογή της (της Συστημικής Προσέγγισης) απαιτεί τροποποίηση των patterns συναλλαγής με την ζωή του ίδιου του Συστημικού Επιστήμονα.

Στο ΑΚΜΑ λοιπόν, η εκπαίδευση και η προσωπική ανάπτυξη / θεραπεία είναι έννοιες αλληλένδετες και εφάπτονται  με γνώμονα τη φάση ζωής, τον ατομικό ρυθμό προσωπικής και επαγγελματικής ανάπτυξης αλλά και το πώς οι ανάγκες των εκπαιδευόμενων διαφοροποιούνται όσο προχωρά η εκπαίδευση/προσωπική ανάπτυξη τους, και συνσχεδιάζεται – όσο είναι εφικτό – ξεχωριστά για τον καθένα. Στον εκπαιδευτικό κύκλο εντάσσονται θεωρητική κατάρτιση (π.χ. εξοικείωση με την επιστημολογία του συστημικού σκέπτεσθαι και πράττειν), προσωπική ανάπτυξη, ατομικές και ομαδικές (πρακτικές & θεωρητικές) ασκήσεις, εποπτεία, και αναστοχαστική δράση.

Στον 1ο κύκλο εκπαίδευσης προσφέρονται δύο (2) εισαγωγικά εκπαιδευτικά προγράμματα (ο εκπαιδευόμενος παρακολουθεί ένα εκ των δύο): «Εξοικείωση με το Συστημικό Σκέπτεσθαι»  &  «Διαμορφώνοντας Συστημική Προσέγγιση» .

Tο ΑΚΜΑ έχοντας προσαρμόσει, κατά τη διάρκεια της πανδημίας,  το μεγαλύτερο μέρος του εκπαιδευτικού  και του θεραπευτικού έργου  έχει σχεδιάσει και θα προσφέρει το  μηνιαίο (συμμετέχοντες κυρίως εκτός Αθηνών)  «Εξοικείωση με το Συστημικό Σκέπτεσθαι», για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021  με τρόπο που συνδυάζει την δια ζώσης βιωματική με την εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση. Οι εκπαιδευόμενοι, στο εισαγωγικό αυτό σεμινάριο του εκπαιδευτικού κύκλου του ΑΚΜΑ που διαμένουν εκτός Αθηνών  θα κληθούν να συμμετέχουν σε τρεις (3) δια ζώσης συναντήσεις, (μία αρχική συνάντηση, μία κατά τη διάρκεια της εκπαιδευτικής χρονιάς και μία κατά το κλείσιμο του έτους) ενώ το υπόλοιπο σεμινάριο  θα λάβει χώρα διαδικτυακά έτσι ώστε να καλυφθούν με τρόπο λειτουργικό οι ανάγκες των εκπαιδευόμενων που για διαφορετικούς λόγους (π.χ. υγείας, επαγγελματικούς, απόστασης) δεν δύνανται να αξιοποιήσουν ένα εξ’ ολοκλήρου δια ζώσης πρόγραμμα.

Πιστοποιημένη επιμόρφωση
στη Διαλεκτική Συστημική Προσέγγιση & Εφαρμογές

Το  Αθηναϊκό Κέντρο Μελέτης του Ανθρώπου έχει πιστοποιηθεί ως εκπαιδευτικό κέντρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ψυχοθεραπείας – EAP, είναι Μέλος του Επιμελητηρίου των Εκπαιδευτικών Κέντρων της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Θεραπείας Οικογένειας (EFTA-TIC) και πλήρες  μέλος της Εθνικής Εταιρείας Ψυχοθεραπείας Ελλάδος (ΕΕΨΕ).

Το σύνολο των προγραμμάτων του ΑΚΜΑ έχει εναρμονιστεί και ακολουθεί τις προδιαγραφές των οργανισμών πιστοποίησής του και κάθε επιμορφούμενος/η μπορεί να αιτηθεί δια μέσου του ΑΚΜΑ την   εγγραφή του/πιστοποίησή του από την ΕΑP και την EFTA.

Ευρωπαϊκό Πιστοποιητικό
Ψυχοθεραπείας (ECP)

Οι επιμορφούμενοι/ες που έχουν ολοκληρώσει το Εργαστήριο Διεργασίας Ομάδας (ΕΔΟ) ή/και το Σεμινάριο Θεραπείας Οικογένειας (ΣΘΟ), σεμινάρια  που ανήκουν στο 2 ο κύκλο εκπαίδευσης του ΑΚΜΑ και ανήκουν σε μία Επιστημονική Ένωση ή/και Οργανισμό της ΕΕΨΕ , μπορούν να κάνουν αίτηση για το Ευρωπαϊκό Πιστοποιητικό Ψυχοθεραπείας (ECP).

Υπάρχουν ωστόσο εκπαιδευτικές δράσεις στο ΑΚΜΑ, που δεν εντάσσονται στο βασικό κορμό της εκπαίδευσης για τους Συστημικούς Παρεμβαίνοντες (interviners) και θεραπευτές, που μπορεί ο εκπαιδευόμενος να παρακολουθήσει κατ’ επιλογήν του, ακόμα και ως πρώτη ή αυτόνομη επαφή του με το εκπαιδευτικό πρόγραμμα του ΑΚΜΑ.

Αυτές οι δράσεις είναι : Εκπαίδευση στην ψυχολογική διάγνωση και αξιολόγηση, Εκπαίδευση στην εμψύχωση εφήβων / νέων, Σεμινάριο Οργανισμών και Σεμινάριο Προσωπικής Ανάπτυξης Επαγγελματικού Ρόλου

Σεμινάρια

ΟΜΑΔΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Προσωπική θεραπεία των εκπαιδευομένων
(ομαδική και οικογενειακή)

Η επιμόρφωση στο ΑΚΜΑ βασίζεται σε μια διεργασία σταδίων  που διαρκώς γίνονται πιο σύμπλοκα και έτσι απαιτούν ουσιαστικότερη συμμετοχή από τον εκπαιδευόμενο.

Στοχεύει κυρίως στην προσωπική ανάπτυξη και διαφοροποίηση του εκπαιδευόμενου και η διάρκειά της καθορίζεται από τον προσωπικό του ρυθμό, ο οποίος γίνεται σεβαστός.

Ο βασικός στόχος της εκπαίδευσης με αυτό τον τρόπο είναι ο «Άνθρωπος πίσω και πέρα από τον θεραπευτικό ρόλο».

Κύκλος βιωματικών σεμιναρίων

Στην διάρκεια της εκπαίδευσης οι συμμετέχοντες δεν παρακολουθούν διδασκαλία σαν παθητικοί ακροατές, αλλά συμμετέχουν στα Σεμινάρια καταθέτοντας προσωπικά βιώματα και συναισθήματα και συναλλάσσονται με άλλους εκπαιδευόμενους και εκπαιδευτές, μέσα σε «μικρές ομάδες».

Οι επιμορφούμενοι:

  • μαθαίνουν δρώντας
  • μαθαίνουν από τις συγκινησιακές αντιδράσεις που τα ερεθίσματα τους προκαλούν
  • μαθαίνουν από την συναλλαγή τους μέσα σε μικρή ομάδα
  • μαθαίνουν μπαίνοντας στην θέση του άλλου, μπαίνοντας δηλαδή σε ρόλους.

Επιμόρφωση για Ειδικούς

CONTACT US

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Sending

© 2020  AKMA .

Log in with your credentials

or    

Forgot your details?

Create Account