Intro Επαγγελματική Επιμόρφωση στη Διαλεκτική Συστημική Προσέγγιση & Εφαρμογές To αναγνωρισμένο από την Ευρωπαϊκή Εταιρεία Ψυχοθεραπείας (ΕΑΡ) Πρόγραμμα του ΑΚΜΑ Επαγγελματικής Επιμόρφωσης στη Διαλεκτική Συστημική Προσέγγιση & Εφαρμογές έχει διαμορφωθεί και διαμορφώνεται μέσα στις 6 δεκαετίες λειτουργίας του οργανισμού με ένα τρόπο που καλύπτει τη φάση ζωής, τον ατομικό ρυθμό προσωπικής και επαγγελματικής ανάπτυξης των εκπαιδευόμενων.

Η προσέγγιση του ΑΚΜΑ έχει κυρίως βιωματικό χαρακτήρα δεδομένου ότι η Συστημική Προσέγγιση απαιτεί την αποσταθεροποίηση εγκατεστημένων τρόπων αντίληψης της ζωής, ενημερότητα & αμφισβήτηση για κοινωνικά και γλωσσικά κατασκευασμένες αφηγήσεις ακόμα και για την ίδια τη ζωή του ίδιου του Συστημικού Επιστήμονα.

Η Επαγγελματική Επιμόρφωση του ΑΚΜΑ στη Διαλεκτική Συστημική Προσέγγιση & Εφαρμογές, περιλαμβάνει
1ος κύκλος: τον βασικό εισαγωγικό υποχρεωτικό κορμό επιμόρφωσης στη Συστημική Θεωρία και Πράξη,
2ος κύκλος: τα εργαστήρια και σεμινάρια εμβάθυνσης στη Συστημική Θεωρία & Πράξη και ομάδες προσωπικής ανάπτυξης Επαγγελματιών
3ος κύκλος: τα εργαστήρια που οδηγούν στο επίπεδο ολοκλήρωσης της επιμόρφωσης και παρέχουν τη δυνατότητα στην πιστοποίηση από την Ευρωπαϊκή Εταιρεία Ψυχοθεραπείας (EAP).

Στο ΑΚΜΑ η συνεχιζόμενη εκπαίδευση και η προσωπική ανάπτυξη / θεραπεία είναι έννοιες αλληλένδετες, ο εκπαιδευόμενος αρχίζει ή συνεχίζει την ομαδική θεραπεία και συμμετέχει σε εποπτεία εφόσον και ανάλογα με το ρόλο και τη φάση ανάπτυξής του. Παρέχεται επίσης η ευκαιρία παρακολούθησης παράλληλα σειρά επιμορφωτικών σεμιναρίων σε σχέση με διαφορετικούς ρόλους στη ζωή του, όπως ο γονέας, ο ειδικός ψυχικής υγείας, ο εργαζόμενος σε θέσεις ευθύνης.
Αυτόνομα
επιμορφωτικά
σεμινάρια
Επαγγελματικός Επιμορφωτικός κύκλος Προσωπική ανάπτυξη Παράλληλες επιμορφωτικές δράσεις ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Επαγγελματικης Επιμορφωσης
του ΑΚΜΑ
Η εκπαιδευτική πορεία είναι προσωποποιημένη και (συν)σχεδιάζεται από τον εκπαιδευτή και τον/την εκπαιδευόμενο/η, εμπεριέχει διακλαδώσεις, μετακίνησεις, ανέλιξη, αναστοχατικές παύσεις και πολλές δυνητικές συνδέσεις.

Η σπείρα, συνδυάζοντας το σχήμα ενός κύκλου και τη δυναμική κίνησή του αποτελεί ίσως ένα πολύ χρήσιμο σχήμα για αυτή την απεικόνιση. Συμβολίζει άλλωστε τον χρόνο, την ανάπτυξη, τη συνέχεια, τον ρυθμό της ίδιας της ζωής, στοιχεία που υιοθετεί ΑΚΜΑ ως αξίες για το πρόγραμμα της Επαγγελματικής Επιμόρφωσης που προσφέρει και για τη λειτουργία του εν γένει.
Το Μηνιαίο Συστημικό Σκέπτεσθαι διενεργείται Παρασκευές και Σάββατα, απευθύνεται σε επιστήμονες που δουλεύουν με τον Άνθρωπο και τις ομάδες του (Ψυχιάτρους, Ψυχολόγους, Κοινωνικούς Λειτουργούς, Κοινωνικούς Επιστήμονες, Εκπαιδευτικούς…) και άνω των 35 ετών. Το σεμινάριο απευθύνεται σε επαγγελματίες ψυχικής υγείας και κοινωνικούς επιστήμονες που δουλεύουν με τον Άνθρωπο και τις ομάδες του (Ψυχιάτρους, Ψυχολόγους, Κοινωνικούς Λειτουργούς, Κοινωνικούς Επιστήμονες, Εκπαιδευτικούς) και ανήκουν στην ηλικιάκη κατηγορία 25 έως 35 ετών. Το σεμινάριο απευθύνεται σε επιστήμονες που δουλεύουν με τον Άνθρωπο και τις ομάδες του (Ψυχιάτρους, Ψυχολόγους, Κοινωνικούς Λειτουργούς, Κοινωνικούς Επιστήμονες, Εκπαιδευτικούς…) και άνω των 35 ετών Εμβάθυνση στη Συστημική Θεωρία & Πράξη Έναρξη Βασικού Κύκλου Εκπαίδευσης Διαμορφώνοντας Συστημική Προσέγγιση Μηνιαίο Συστημικό Σκέπτεσθαι Εξοικείωση με το Συστημικό Σκέπτεσθαι ΒΑΣΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ Επαγγελματικης επιμορφωσησ Ξεκινώντας κάποιος την εκπαίδευσή του στο ΑΚΜΑ, εντάσσεται με βάση την εμπειρία και την ηλικία του σε ένα από τα δύο εισαγωγικά σεμινάρια: «Εξοικείωση με το Συστημικό Σκέπτεσθαι» ή «Διαμορφώνοντας Συστημική Σκέψη» τα οποία διαρκούν 2 χρόνια με εβδομαδιαία παρακολούθηση, ενώ παρέχεται εναλλακτικά η δυνατότητα παρακολούθησης του «Μηνιαίου Συστημικού Σκέπτεσθαι". Παράλληλα, ο εκπαιδευόμενος /η εκπαιδευόμενη συνεχίζει την δουλειά του στην ομαδική θεραπεία και εάν ο επαγγελματικός του ρόλος το απαιτεί ή νιώθει ότι το χρειάζεται, λαμβάνει εποπτεία. Εμβάθυνση στη Συστημική Θεωρία & Πράξη Εποπτεία στη Συστημική Θεωρία και
Πράξη
Εμβαθυνση στη Συστημικη Θεωρiα & Πραξη Έχοντας αποκομίσει ο εκπαιδευόμενος θεωρητική και εμπειρική γνώση για την Συστημική Θεωρία και Πράξη και έχοντας ψηλαφήσει ενδιαφέροντα και προτιμήσεις προχωρά στα σεμινάρια θεωρητικής εμβάθυνσης, με τα σεμινάρια Σεμινάριο Συμβουλευτικής Επαγγελματικού Ρόλου (ΣΣΕΡ) και Επιστημολογία - Ζωντανά Συστήματα, υποχρεωτικά σεμινάρια, παράλληλα ή με προτεραιτότητα στο ΣΣΕΡ), έρχεται σε επαφή με σεμινάρια έρευνας υπό το πρίσμα της Συστημικής Προσέγγισης, καλείται να αρχίζει να εκπαιδεύεται στο συντονισμό μικρών ομάδων και έχει τη ευκαιρία να συμμετέχει σε παρεμβάσεις σε projects στη κοινότητα. Επιστημολογία - Ζωντανά Συστήματα Σεμινάριο Συμβουλευτικής Επαγγελματικού Ρόλου (ΣΣΕΡ) Απευθύνεται σε Ψυχολόγους, Κοινωνικούς Λειτουργούς, Ψυχιάτρους, Συμβούλους Ψυχικής Υγείας, Κοινωνικούς Επιστήμονες και Στελέχη Οργανισμών που έχουν ως έργο την παροχή υπηρεσιών υγείας, εκπαίδευσης, κοινωνικού έργου κλπ. Επίσης απευθύνεται σε επαγγελματίες από το χώρο των παιδαγωγικών επαγγελμάτων Πρόληψης, Θεραπείας, Αποκατάστασης, μέλη οργανισμών παροχής κοινωνικών υπηρεσιών. Προωθεί τη σύνθεση θεωρίας και πράξης αξιοποιώντας βιωματικές μεθόδους μοίρασμα εμπειριών, συναισθημάτων και σκέψεων των συμμετεχόντων μέσα από τις διαδικασίες που αναπτύσσονται για την επεξεργασία των αιτημάτων που εκφράζονται ή αναδύονται. Απευθύνετα σε επιστήμονες που έχουν ολοκληρώσει τη βασική εκπαίδευσή τους στη Συστημική Προσέγγιση και έχουν εμπειρία εφαρμογής σε χώρο θεραπευτικό ή πρόληψης. αλλά και σε επαγγελματίες που μετά από μακρόχρονη εμπειρία και ειδική εκπαίδευση αναγνωρίζονται ως σύμβουλοι ή ειδικοί στη συμβουλευτική. Μέσα από θεωρητικές παρουσιάσεις, βιωματική διεργασία και δουλειά σε μικρές και μεγάλες ομάδες οι εκπαιδευόμενοι/ες υποστηρίζονται να συνδέσουν τις πρόσφατες συστημικές – επιστημολογικές κατανοήσεις (ζωντανά συστήματα και συμπλοκότητα, δεύτερη κυβερνητική, θεωρία του χάους, κοινωνικά συστήματα, αυτοποίηση κ.λπ.) με περιστατικά / καταστάσεις από περιοχές της επαγγελματικής τους ευθύνης και προσωπικά βιώματα.
Πιστοποίηση
ECP
Εποπτεία Πιστοποιηση
EFTA
EFTA-CIM membership
Ολοκληρωση Προγραμματος Πρακτική άσκηση στη θεραπεία οικογένειας Εργαστήριο Διεργασίας Ομάδας (ΕΔΟ) Σεμινάριο Θεραπείας Οικογένειας Πρακτική άσκηση στη Διεργασία Ομάδας Στους αποφοίτους δίνεται η ευκαιρία εφόσον το θέλουν (μη υποχρεωτική συμμετοχή) να συμμετέχουν απο θέση πλήρους ευθύνης στις θεραπευτικές εθελοντικές δράσεις του ΑΚΜΑ Το εργαστήριο έχει κυρίως βιωματικό χαρακτήρα και στοχεύει στην μάθηση και άσκηση των μελών στο να καταλαβαίνουν την διεργασία ομάδας στα πολλαπλά επίπεδα στα οποία αναπτύσσεται στο εκάστοτε πλαίσιο της και να αναπτύσσουν τον εαυτό τους στον ρόλο του συντονιστή της διεργασίας, που από θέση ευθύνης (θεραπευτικής, εκπαιδευτικής ή συμβουλευτικής) φροντίζει για την κατάλληλη θεμελίωση και ανάπτυξή της και δρα ως θετικός καταλύτης που συμβάλλει λειτουργικά στην πορεία της ομάδας προς τον στόχο της. Προσφερόμενη Ομάδα Προσωπικής Ανάπτυξης (ΠΟΠΑ) Προσφερόμενη Οικογενειακή Θεραπεία (ΠΟΘ) Απευθύνεται σε ειδικούς που έχουν βασικό πτυχίο και επαγγελματική εμπειρία τέτοια, ώστε να επιτρέπεται η εκπαίδευσή τους στη ψυχοθεραπεία, κατά τις απαιτήσεις των ΕΑΡ, EFTA, και αντίστοιχα, ΕΕΨΕ και ΕΘΟΣ/ ΕΛΕΣΥΘ και υποστηρίζει τους/τις εκπαιδευόμενους/ες να κατανοήσουν τη δυναμική της οικογένειας και να ψηλαφίσουν/ υλοποιήσουν θεραπευτικές προσεγγίσεις. Ταυτόχρονα, στο θεωρητικό του μέρος, που βασίζεται στη Διαλεκτική Συστημική Προσέγγιση, συνδέουν την παρατήρηση και τις θεραπευτικές τεχνικές με τις σχολές και αναζητήσεις της Συστημικής Θεραπείας Οικογένειας, όπως αυτές εξελίσσονται εώς και σήμερα. Στην τριετία αυτή οι εκπαιδευόμενοι δουλεύουν με οικογένειες και ομάδες, συμμετέχουν σε ομάδες εποπτείας, συνεχίζουν εαν το επιθυμούν να αναπτύσσονται μέσα από παράλληλες επιμορφωτικές δράσεις. Όντας πλέον μέλη μιας κοινότητας εκπαιδευόμενων, αποφοίτων και συνεργατών του ΑΚΜΑ συνσχεδιάζουν έργα συστημικής παρέμβασης, συνεργάζονται σε χώρους εργασίας ως Πρακτική Εργασία και συμμετέχουν και οι ίδιοι ως βοηθοί σε εκπαιδευτικό και θεραπευτικό έργο.Η ολοκλήρωση του 3ου αυτού κύκλου οδηγεί μέσω αίτησης σε πιστοποιητικά από την Ευρωπαϊκή Εταιρία Ψυχοθεραπείας (EAP) και την Ευρωπαϊκή Εταιρίας Οικογενειακής Θεραπείας (EFTA).
Εργαστήρι Συστημικής Ψηφιακής Αφήγησης Ιστορίες που μας Aνθρωπεύουν Σεμινάριο Ομάδας Οργανισμών Αναζητώντας Χαρά, Δύναμη και Νόημα στο επάγγελμά μου Μέσα από μια σειρά συμμετοχικών συναντήσεων και βιωματικών εργαλείων, οι συμμετέχοντες μοιράζονται τις εμπειρίες τους, πρακτικές, προκλήσεις, επιτυχίες και όνειρα της επαγγελματικής τους ζωής. Με αυτόν τον τρόπο δημιουργείται μια διεργασία ανάμεσα στα μέλη της ομάδας, που τα βοηθάει να διακρίνουν καλύτερα τις αντιλήψεις τους για τον εαυτό τους, τη θέση τους στην επιχείρηση και το ευρύτερο εργασιακό τους περιβάλλον. Απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς, ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς και, εν γένει, σε επαγγελματίες που δουλεύουν με ανθρώπινα συστήματα και κοινότητες (δεν απαιτείται προηγούμενη γνώση ή εκπαίδευση στη συστημική προσέγγιση)Μέσα από το εργαστήρι, οι συμμετέχοντες/ουσες θα έχουν την ευκαιρία να εξοικειωθούν με τη συστημική προσέγγιση στην ψηφιακή αφήγηση, ώστε να μπορέσουν να την αξιοποιήσουν στη δική τους πρακτική με ανθρώπους και ομάδες. Απευθύνεται σε ανθρώπους που αναζητούν τρόπους για να ανακαλύψουν, να ελευθερώσουν και να αξιοποιήσουν περισσότερα από τα ταλέντα, τις ικανότητες και το δυναμικό, τόσο το δικό τους, όσο και των ανθρώπων γύρω τους. Αφορά στη βελτίωση και εξέλιξη του επαγγελματικού ρόλου και, όπως σε όλα τα σεμινάρια στο ΑΚΜΑ, η δουλειά που γίνεται είναι βιωματική, με πολύ συμμετοχή και διάδραση. Αυτoνομα επιμορφωτικα σεμιναρια Επιμορφωτικό Σεμινάριο στην Εμψύχωση Ομάδων Εφήβων-Νέων Εποπτεία στην Συστημική και Κλινική Πράξη Παραλληλες Επιμορφωτικες Δρασεις Προχωρώντας την εκπαίδευση του ο καθένας και η καθεμία από τους εκπαιδευόμενους αναγνωρίζει ανάγκες, έρχεται σε επαφή με έννοιες και είναι πιθανό να αναζητήσει ή να του προταθεί από το ΑΚΜΑ συμμετοχή σε δράσεις επιμορφωτικές οι οποίες λειτουργούν συμπληρωματικά στη βασική εκπαίδευση βασίζονται στη συστημική προσέγγιση και έχουν και αυτές στο μεγαλύτερο βαθμό βιωματικό χαρακτήρα. Εκπαίδευση στην Ψυχολογική Διάγνωση και Αξιολόγηση Εργαστήριο Συστημικής Έρευνας (ΣΕΡΝ) Είναι ένα χρήσιμο εργαλείο στους ψυχολόγους που ξεκινούν την επαγγελματική τους δραστηριότητα καθώς μπορεί να υποστηρίζει τη κλινική και ψυχοθεραπευτική εργασία, όπως ασκείται σε φορείς / πλαίσια ψυχικής υγείας και σε χώρους επαγγελματιών (ψυχίατροι, ψυχοθεραπευτές, σύμβουλοι, οικογενειακοί θεραπευτές). Εδραιώνει την κλινική δουλειά, καθώς η θεραπεία αποκτά στόχο και στρατηγική και οι θεραπευτικές παρεμβάσεις εστιάζουν στις ιδιαίτερες ανάγκες του κάθε θεραπευόμενου. Το σεμινάριο απευθύνεται σε επαγγελματίες, οι οποίοι δουλεύουν με ομάδες εφήβων σε οποιοδήποτε πλαίσιο ή ενδιαφέρονται να ξεκινήσουν μια τέτοια δουλειά απευθυνόμενοι σε αυτό τον πληθυσμό. Μέσα από μια σειρά βιωματικών ασκήσεων και «παιχνιδιών» θα μάθουμε μαζί τρόπους και εργαλεία δουλειάς σε αυτό το ιδιαίτερο αναπτυξιακό στάδιο. Οδηγός μας θα είναι η πληροφορία και η εμπειρία από τη δουλειά μας, η διεργασία της ίδιας της ομάδας του σεμιναρίου, καθώς και η σχετική θεωρία, με την οποία θα χτίζουμε γέφυρες μέσα από την ενεργό συμμετοχή και το βίωμα. Προϋπόθεση αποτελεί η βασική εξοικείωση με αρχές διεργασίας ομάδας. Ετήσιο εφαρμοσμένο πρόγραμμα προσανατολισμένο στην εκπόνηση ερευνητικών εργασιών σε πραγματικές συνθήκες (project-oriented). Το πρόγραμμα λειτουργεί με τέτοιο τρόπο ώστε οι συμμετέχοντες, με δική τους ευθύνη, να σχεδιάζουν και να πραγματώνουν το δικό τους ερευνητικό εγχείρημα, με τους εκπαιδευτές και την ομάδα των ομοτίμων να παρέχουν συνεχή καθοδήγηση και εποπτεία. Το ερευνητικό πρότζεκτ κάθε συμμετέχοντα αποτελεί εργαλείο και μέσο διδασκαλίας για το εργαστήριο συνολικά. Η έρευνα αποτελεί ένα σημαντικό συστατικό της ψυχοθεραπευτικής πρακτικής σε οποιοδήποτε χώρο και δομή υποστήριξης. Οι εμπειρικά τεκμηριωμένες δράσεις, αυξάνουν τη γνώση και διευρύνουν τους ορίζοντές των συστημικών επαγγελματιών για τους τρόπους βελτίωσης της πρακτικής τους. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟΥ ΑΚΜΑ
ΣΤΗ ΣΥΣΤΗΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ & ΠΡΑΞΗ
Στην τριετία αυτή οι εκπαιδευόμενοι δουλεύουν με οικογένειες και ομάδες, συμμετέχουν σε ομάδες εποπτείας, συνεχίζουν εαν το επιθυμούν να αναπτύσσονται μέσα από παράλληλες επιμορφωτικές δράσεις. Όντας πλέον μέλη μιας κοινότητας εκπαιδευόμενων, αποφοίτων και συνεργατών του ΑΚΜΑ συνσχεδιάζουν έργα συστημικής παρέμβασης, συνεργάζονται σε χώρους εργασίας ως Πρακτική Εργασία και συμμετέχουν και οι ίδιοι ως βοηθοί σε εκπαιδευτικό και θεραπευτικό έργο.Η ολοκλήρωση του 3ου αυτού κύκλου οδηγεί μέσω αίτησης σε πιστοποιητικά από την Ευρωπαϊκή Εταιρία Ψυχοθεραπείας (EAP) και την Ευρωπαϊκή Εταιρίας Οικογενειακής Θεραπείας (EFTA).
Η προσωπική και συλλογική ωστόσο πορεία μάθησης και ανάπτυξης παραμένει εντός της σπείρας της ζωής, εντός και εκτός του ΑΚΜΑ. Η σπείρα συνεχίζει να γράφει ένα σημείο καθώς περιστρέφεται γύρω από ένα άλλο σταθερό σημείο, ενώ συγχρόνως απομακρύνεται από αυτό.
«Αυτό που ονομάζουμε αρχή είναι συχνά το τέλος. Και το να φτάνει κανείς στο τέλος σημαίνει να κάνει μια αρχή. Το τέλος είναι το σημείο από το οποίο ξεκινάμε.»

What we call the beginning is often the end And to make an end is to make a beginning. The end is where we start from. . . . Every phrase and every sentence is an end and a beginning, Every poem an epitaph. (Eliot, 1943, p. 58)

Το ΑΚΜΑ,  ο πρώτος φορέας στην Ελλάδα, που προσέφερε πρακτικές εφαρμογές και Επαγγελματική Επιμόρφωση γύρω από τη Συστημική Ψυχοθεραπεία Ομάδας και Οικογένειας κλείνει φέτος 59 χρόνια αδιάλειπτης λειτουργίας και προσφοράς στην εκπαίδευση και στην εποπτεία επιστημόνων ψυχοθεραπείας ομάδας και οικογένειας.

Η Επαγγελματική Επιμόρφωση του ΑΚΜΑ στηρίζεται στις αρχές και στις εφαρμογές της Διαλεκτικής Συστημικής Επιστημολογίας, όπως αυτή έχει διαμορφωθεί στα χρόνια της λειτουργίας του από τους ιδρυτές, Γιώργο και Βάσω Βασιλείου και συνεχίζει να εξελίσσεται από τους σημερινούς συνεργάτες του.

Το ΑΚΜΑ επιμορφώνει  ειδικούς από το χώρο της ψυχικής υγείας, υγείας, εκπαιδευτικούς, στελέχη επιχειρήσεων αλλά και άλλους επαγγελματίες  των οποίων η εργασία  ή η δράση τους συνδέεται με παρέμβαση σε Ανθρώπινα Συστήματα.

Η υλοποίηση του Προγράμματος Επαγγελματικής Επιμόρφωσης του ΑΚΜΑ έχει κυρίως  βιωματικό  χαρακτήρα, δεδομένου ότι η Συστημική Προσέγγιση / Θέαση, απαιτεί την αποσταθεροποίηση ήδη εγκατεστημένων τρόπων (αναγωγισμός, κ.λ.π.) αντίληψης της ζωής, ενημερότητα / αμφισβήτηση για κοινωνικά και γλωσσικά κατασκευασμένες αφηγήσεις, ενώ  η εφαρμογή της Συστημικής Προσέγγισης απαιτεί τροποποίηση των patterns συναλλαγής με την ζωή του ίδιου του Συστημικού Επιστήμονα.

Στο ΑΚΜΑ λοιπόν, η Επαγγελματική Επιμόρφωση και η Προσωπική Ανάπτυξη είναι έννοιες αλληλένδετες και εφάπτονται  με γνώμονα τη φάση ζωής, τον ατομικό ρυθμό προσωπικής και επαγγελματικής ανάπτυξης αλλά και το πώς οι ανάγκες των εκπαιδευόμενων διαφοροποιούνται όσο προχωρά η Επιμόρφωση/Προσωπική Ανάπτυξη τους, και συνσχεδιάζεται – όσο είναι εφικτό – ξεχωριστά για τον καθένα. Στον προτεινόμενο κύκλο της Επαγγελματικής Επιμόρφωσης του ΑΚΜΑ εντάσσονται τόσο η Θεωρητική Κατάρτιση (π.χ. εξοικείωση με την επιστημολογία του συστημικού σκέπτεσθαι και πράττειν), όσο και η Προσωπική Ανάπτυξη, Ατομικές και Ομαδικές (πρακτικές & θεωρητικές) ασκήσεις, Εποπτεία και Αναστοχαστική Δράση.

Στον 1ο κύκλο του Επιμορφωτικού Προγράμματος προσφέρονται δύο (2) εισαγωγικά Σεμινάρια (ο εκπαιδευόμενος παρακολουθεί ένα εκ των δύο): «Εξοικείωση με το Συστημικό Σκέπτεσθαι»  &  «Διαμορφώνοντας Συστημική Προσέγγιση» .

Tο ΑΚΜΑ έχοντας προσαρμόσει, κατά τη διάρκεια της πανδημίας,  το μεγαλύτερο μέρος του επιμορφωτικού και του θεραπευτικού έργου,  έχει σχεδιάσει και θα προσφέρει το  μηνιαίο Σεμινάριο (απευθύνεται κυρίως σε συμμετέχοντες εκτός Αθηνών)  «Εξοικείωση με το Συστημικό Σκέπτεσθαι»  με τρόπο που συνδυάζει την δια ζώσης βιωματική με την εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση.

Οι εκπαιδευόμενοι, στο εισαγωγικό αυτό σεμινάριο του κύκλου Επαγγελματικής Επιμόρφωσης του ΑΚΜΑ στη Διαλεκτική Συστημική  Θεωρία και Πράξη, που διαμένουν εκτός Αθηνών,  θα κληθούν να συμμετέχουν σε τρεις (3) δια ζώσης συναντήσεις, (μία αρχική συνάντηση, μία κατά τη διάρκεια της εκπαιδευτικής χρονιάς και μία κατά το κλείσιμο του έτους) ενώ το υπόλοιπο σεμινάριο  θα λάβει χώρα διαδικτυακά έτσι ώστε να καλυφθούν με τρόπο λειτουργικό οι ανάγκες των εκπαιδευόμενων που για διαφορετικούς λόγους (π.χ. υγείας, επαγγελματικούς, απόστασης) δε δύνανται να αξιοποιήσουν ένα εξ’ ολοκλήρου δια ζώσης πρόγραμμα.

Πιστοποιημένη επιμόρφωση
στη Διαλεκτική Συστημική Προσέγγιση & Εφαρμογές

Το  Αθηναϊκό Κέντρο Μελέτης του Ανθρώπου έχει πιστοποιηθεί ως Επιμορφωτικό Κέντρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ψυχοθεραπείας – EAP, είναι Μέλος του Επιμελητηρίου των Εκπαιδευτικών Κέντρων της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Θεραπείας Οικογένειας (EFTA-TIC) και πλήρες  μέλος της Εθνικής Εταιρείας Ψυχοθεραπείας Ελλάδος (ΕΕΨΕ).

Το σύνολο των προγραμμάτων του ΑΚΜΑ έχει εναρμονιστεί και ακολουθεί τις προδιαγραφές των οργανισμών πιστοποίησής του και κάθε επιμορφούμενος/η μπορεί να αιτηθεί δια μέσου του ΑΚΜΑ την   εγγραφή του/πιστοποίησή του από την ΕΑP και την EFTA.

Ευρωπαϊκό Πιστοποιητικό
Ψυχοθεραπείας (ECP)

Οι επιμορφούμενοι/ες που έχουν ολοκληρώσει το Εργαστήριο Διεργασίας Ομάδας (ΕΔΟ) ή/και το Σεμινάριο Θεραπείας Οικογένειας (ΣΘΟ), σεμινάρια  που ανήκουν στο 2 ο κύκλο του Προγράμματος Επαγγελματικής Επιμόρφωσης  του ΑΚΜΑ και ανήκουν σε μία Επιστημονική Ένωση ή/και Οργανισμό της ΕΕΨΕ , μπορούν να κάνουν αίτηση για το Ευρωπαϊκό Πιστοποιητικό Ψυχοθεραπείας (ECP).

Υπάρχουν ωστόσο Σεμινάρια και Επιμορφωτικές δράσεις στο ΑΚΜΑ, που δεν εντάσσονται στο βασικό κορμό της εκπαίδευσης για τους Συστημικούς Παρεμβαίνοντες (interviners) και θεραπευτές, που μπορεί ο εκπαιδευόμενος να παρακολουθήσει κατ’ επιλογήν του, ακόμα και ως πρώτη ή αυτόνομη επαφή του με το εκπαιδευτικό πρόγραμμα του ΑΚΜΑ.

Αυτές οι δράσεις είναι : Σεμινάριο στην ψυχολογική διάγνωση και αξιολόγηση, Σεμινάριο στην εμψύχωση εφήβων / νέων, Σεμινάριο Οργανισμών και Σεμινάριο Προσωπικής Ανάπτυξης Επαγγελματικού Ρόλου

Σεμινάρια

ΟΜΑΔΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Προσωπική Ανάπτυξη των εκπαιδευομένων
(ομαδική και οικογενειακή)

Η επιμόρφωση στο ΑΚΜΑ βασίζεται σε μια διεργασία σταδίων  που διαρκώς γίνονται πιο σύμπλοκα και έτσι απαιτούν ουσιαστικότερη συμμετοχή από τον εκπαιδευόμενο.

Στοχεύει κυρίως στην προσωπική ανάπτυξη και διαφοροποίηση του εκπαιδευόμενου και η διάρκειά της καθορίζεται από τον προσωπικό του ρυθμό, ο οποίος γίνεται σεβαστός.

Ο βασικός στόχος της διεργασίας με αυτό τον τρόπο είναι ο «Άνθρωπος πίσω και πέρα από τον θεραπευτικό ρόλο».

Κύκλος βιωματικών σεμιναρίων

Στην διάρκεια της παρακολούθησης του Επιμορφωτικού Προγράμματος  οι συμμετέχοντες δεν παρακολουθούν διδασκαλία σαν παθητικοί ακροατές, αλλά συμμετέχουν στα σεμινάρια καταθέτοντας προσωπικά βιώματα και συναισθήματα και συναλλάσσονται με άλλους εκπαιδευόμενους και εκπαιδευτές, μέσα σε «μικρές ομάδες».

Οι επιμορφούμενοι:

  • μαθαίνουν δρώντας
  • μαθαίνουν από τις συγκινησιακές αντιδράσεις που τα ερεθίσματα τους προκαλούν
  • μαθαίνουν από την συναλλαγή τους μέσα σε μικρή ομάδα
  • μαθαίνουν μπαίνοντας στην θέση του άλλου, μπαίνοντας δηλαδή σε ρόλους.

Επιμόρφωση για Ειδικούς

© 2020  AKMA .

CONTACT US

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Sending

Log in with your credentials

or    

Forgot your details?

Create Account