Το ΑΚΜΑ παρέχει οργανωμένη επιμόρφωση σε ειδικούς και επαγγελματίες  που προσφέρουν υπηρεσίες στον Άνθρωπο στα διαφορετικά πλαίσια που αυτός λειτουργεί.   Επιμορφώνει  ειδικούς από το χώρο της ψυχικής υγείας, υγείας, εκπαιδευτικούς, στελέχη επιχειρήσεων και άλλους επαγγελματίες. Παράλληλα, στηρίζει τους γονείς στο ρόλο τους και οργανώνει εκπαιδευτικά προγράμματα ανάπτυξης παιδιών και εφήβων.

Το επιμορφωτικό πλαίσιο του ΑΚΜΑ στηρίζεται στις αρχές και στις εφαρμογές της Διαλεκτικής Συστημικής Επιστημολογίας, όπως αυτή έχει διαμορφωθεί στα χρόνια της λειτουργίας του από τους ιδρυτές, Γ. και Β. Βασιλείου, και συνεχίζει να εξελίσσεται από τους σημερινούς συνεργάτες του.

Σεμινάρια

ΔΙΔΙΑΚΤΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Προσωπική θεραπεία των εκπαιδευομένων
(ομαδική και οικογενειακή)

Η επιμόρφωση στο ΑΚΜΑ βασίζεται σε μια διεργασία σταδίων  που διαρκώς γίνονται πιο σύμπλοκα και έτσι απαιτούν ουσιαστικότερη συμμετοχή από τον εκπαιδευόμενο.

Στοχεύει κυρίως στην προσωπική ανάπτυξη και διαφοροποίηση του εκπαιδευόμενου και η διάρκειά της καθορίζεται από τον προσωπικό του ρυθμό, ο οποίος γίνεται σεβαστός.

Ο βασικός στόχος της εκπαίδευσης με αυτό τον τρόπο είναι ο «Άνθρωπος πίσω και πέρα από τον θεραπευτικό ρόλο».

Κύκλος βιωματικών σεμιναρίων

Στην διάρκεια της εκπαίδευσης οι συμμετέχοντες δεν παρακολουθούν διδασκαλία σαν παθητικοί ακροατές, αλλά συμμετέχουν στα Σεμινάρια καταθέτοντας προσωπικά βιώματα και συναισθήματα και συναλλάσσονται με άλλους εκπαιδευόμενους και εκπαιδευτές, μέσα σε «μικρές ομάδες».

Οι επιμορφούμενοι:

  • μαθαίνουν δρώντας
  • μαθαίνουν από τις συγκινησιακές αντιδράσεις που τα ερεθίσματα τους προκαλούν
  • μαθαίνουν από την συναλλαγή τους μέσα σε μικρή ομάδα
  • μαθαίνουν μπαίνοντας στην θέση του άλλου, μπαίνοντας δηλαδή σε ρόλους.

CONTACT US

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Sending

© 2019  AKMA

Log in with your credentials

or    

Forgot your details?

Create Account