ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗ: Κυριακή Πολυχρόνη


ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ: Δήμητρα Κοττορού, Σοφία Αθανασιάδου


ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ: Παύλος Σαλίχος, Αλέξης Μπράϊλας, Παναγιώτα Δημοπούλου


ΔΙΑΡΚΕΙΑ: Διετές, 64 εβδομαδιαίες συναντήσεις, 2,5 ωρών έκαστη

Περιγραφή

Το Σεμινάριο   «Διαμορφώνοντας Συστημική Προσέγγιση» αποτελεί τη βασική Εκπαιδευτική Διεργασία του Αθηναϊκού Κέντρου Μελέτης του Ανθρώπου (ΑΚΜΑ). Πρόκειται για βιωματικό σεμινάριο που αξιοποιεί τη συμμετοχή και τη λειτουργία των μελών του στη μικρή και μεγάλη ομάδα, η οποία αποτελεί και το βασικό «εργαλείο» της εκπαιδευτικής διαδικασίας.

Μελετά τον Άνθρωπο ως βιο-ψυχο-κοινωνικο-οικονομικο-πολιτισμικό σύστημα, τις σχέσεις του μέσα στις ομάδες στις οποίες συμμετέχει, τη δυναμική του ζευγαριού, της οικογένειας και των επαγγελματικών ομάδων συγχρόνως με τη μελέτη του ευρύτερου κοινωνικού πλαισίου, τις αλλαγές και τις επιδράσεις του σ’ όλα τα ζωντανά συστήματα.

Στόχος η μελέτη του Ανθρώπου και των Ομάδων του, (οικογένεια, επαγγελματικό χώρος και ευρύτερο κοινωνικο-πολιτισμικό- οικονομικό σύστημα), μέσα στα πλαίσια της κοινωνικής αλλαγής και της παγκοσμιοποίησης, ακολουθώντας την Πολυεπίπεδη-Πολυεστιακή, Συστημική-Διαλεκτική Προσέγγιση, όπως έχει αναπτυχθεί στην μακρόχρονη πορεία του Κέντρου.

Στόχος

Σκοπός του σεμιναρίου είναι η ευαισθητοποίηση του σύγχρονου ανθρώπου μέσα στα πλαίσια των ταχύτατων αλλαγών που χαρακτηρίζουν τη σημερινή κοινωνία, η ανάπτυξη νέων ρόλων και δεξιοτήτων που απαιτούνται για την καλύτερη αξιοποίηση του ανθρωπίνου δυναμικού, λειτουργικότερη επικοινωνία και αντιμετώπιση της συμπλοκότητας και των προκλήσεων, τις επιδράσεις των οποίων βιώνουμε τόσο στην προσωπική όσο και την επαγγελματική μας ζωή.

Σε ποιούς απευθύνεται

Το σεμινάριο απευθύνεται σε επαγγελματίες ψυχικής υγείας και κοινωνικούς επιστήμονες που δουλεύουν με τον άνθρωπο και τις ομάδες του (Ψυχιάτρους, Ψυχολόγους, Κοινωνικούς Λειτουργούς, Κοινωνικούς Επιστήμονες, Εκπαιδευτικούς) και ανήκουν στην ηλικιάκη κατηγορία 25 έως 35 ετών.

Προαπαιτούμενη εκπαίδευση

Πανεπιστημιακό πτυχίο σχετικής σχολής ειδικών ψυχικής υγείας και κοινωνικούς επιστήμονες (δηλ ψυχολόγοι, γιατροί, εκπαιδευτικοί, κοινωνικοί λειτουργοί, κοινωνιολόγοι κ.λπ.).

Σε επαγγελματίες που μετά από μακρόχρονη εμπειρία και ειδική εκπαίδευση αναγνωρίζονται ως σύμβουλοι ή ειδικοί στη συμβουλευτική.

Τι είπαν για το σεμινάριο οι απόφοιτοι του 2021

Το στίγμα του σεμιναρίου μέσα απο τα λόγια των αποφοίτων του Ιουνίου του 2021

ΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ (επιστολή 1η)

ΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ (επιστολή 2η)

Τι είπαν για το σεμινάριο οι απόφοιτοι του 2020

Το στίγμα του σεμιναρίου μέσα απο τα λόγια των αποφοίτων του Ιουνίου του 2020 :

Διαμορφώνοντας_Γράμμα 1

Διαμορφώνοντας Γράμμα 2

 

Σεμινάρια

© 2023  AKMA .

CONTACT US

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Sending

Log in with your credentials

or    

Forgot your details?

Create Account