Επιστημονικός  Συντονισμός: Κυριακή Πολυχρόνη, M.A., C.G.P., E.C.P.


Εκπαιδεύτριες: Κυριακή Πολυχρόνη, Σοφία Αθανασιάδου
Εγγεγραμμένες επαγγελματίες ψυχικής υγείας με πιστοποίηση ECP


Διάρκεια: 3 χρόνια, δίωρες μηνιαίες ομαδικές συναντήσεις

Περιγραφή

Στο Γενεόγραμμα αναζητούμε και διερευνούμε μοτίβα συμπεριφοράς (patterns) που επαναλαμβάνονται και μεταφέρονται τόσο στη διάρκεια της ζωής της οικογένειας όσο και από γενιά σε γενιά, μέσω στάσεων, κανόνων, προσδοκιών, αντιλήψεων, προκαταλήψεων, μυστικών, μύθων και ιστοριών.

Η μελέτη πάνω στον άνθρωπο και στην οικογένεια,  δείχνει ότι οι οικογένειες «επαναλαμβάνονται». Υπάρχει η τάση να ξαναπαίζεται το ίδιο «έργο» από γενιά σε γενιά, να μεταβιβάζονται δηλαδή από την μια γενιά στην άλλη πρότυπα συμπεριφοράς. Συχνά φαίνεται πως ότι δεν έχει λυθεί στην προηγούμενη γενιά, μεταφέρεται στην επόμενη και εκδηλώνεται με διάφορες μορφές. (Μ. Bowen)

Οι επιρροές-επιδράσεις αυτών των μοτίβων συμπεριφοράς  αποτελούν καθοριστικό παράγοντα στη λειτουργικότητα  όχι μόνο του ατόμου αλλά και της οικογένειας, διότι δεν επιτρέπουν να ζήσει κανείς με τον τρόπο που ο ίδιος έχει αποφασίσει.

Στόχοι

Στο Γενεόγραμμα αναζητούμε και διερευνούμε μοτίβα συμπεριφοράς (patterns) που επαναλαμβάνονται και μεταφέρονται τόσο στη διάρκεια της ζωής της οικογένειας όσο και από γενιά σε γενιά, μέσω στάσεων, κανόνων, προσδοκιών, αντιλήψεων, προκαταλήψεων, μυστικών, μύθων και ιστοριών.

Η μελέτη πάνω στον άνθρωπο και στην οικογένεια,  δείχνει ότι οι οικογένειες «επαναλαμβάνονται». Υπάρχει η τάση να ξαναπαίζεται το ίδιο «έργο» από γενιά σε γενιά, να μεταβιβάζονται δηλαδή από την μια γενιά στην άλλη πρότυπα συμπεριφοράς. Συχνά φαίνεται πως ότι δεν έχει λυθεί στην προηγούμενη γενιά, μεταφέρεται στην επόμενη και εκδηλώνεται με διάφορες μορφές. (Μ. Bowen)

Οι επιρροές-επιδράσεις αυτών των μοτίβων συμπεριφοράς  αποτελούν καθοριστικό παράγοντα στη λειτουργικότητα  όχι μόνο του ατόμου αλλά και της οικογένειας, διότι δεν επιτρέπουν να ζήσει κανείς με τον τρόπο που ο ίδιος έχει αποφασίσει.

Δεξιότητες

Οι συμμετέχοντες θα αναπτύξουν δεξιότητες έτσι ώστε να:

  • συλλέγουν πληροφορίες για το γενεόγραμμα,
  • χαρτογραφούν και να μελετούν τα μοτίβα συσχέτισης ανάμεσα στα μέλη της οικογένειας, ώστε να εντοπίζουν προβλήματα/συμπτώματα που συνδέονται με τα μοτίβα αυτά και αναπαράγονται από γενιά σε γενιά,
  • μπορούν να επανασυνδεθούν με τη δική τους οικογένεια καταγωγής με εξελιγμένες, λειτουργικές δεξιότητες συσχέτισης.

Σε ποιους απευθύνεται

Το σεμινάριο απευθύνεται σε πτυχιούχους επιστήμονες που δουλεύουν με τον άνθρωπο και τις ομάδες του (π.χ. ψυχολόγους, ιατρούς, κοινωνικούς λειτουργούς, κοινωνικούς επιστήμονες, εκπαιδευτικούς) αλλά και σε επαγγελματίες που μέσα από την επαγγελματική τους εμπειρία και την ειδική εκπαίδευσή τους είναι σε θέση να  αναγνωριστούν ως σύμβουλοι ή ειδικοί στη συμβουλευτική ή/και στη ψυχοθεραπεία.

Προϋποθέσεις

Συμμετοχή για  τουλάχιστον τρία (3) χρόνια σε ομάδα θεραπείας/προσωπικής ανάπτυξης.

Σεμινάρια

© 2023  AKMA .

CONTACT US

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Sending

Log in with your credentials

or    

Forgot your details?

Create Account