Από τον Σεπτέμβριο του 2023 το Σεμινάριο Θεραπείας Οικογένειας συγχωνεύεται με το Εργαστήριο Διεργασίας Ομάδας.

Περιγραφή του νέου σεμιναρίου θα είναι διαθέσιιμη τον Σεπτέμβριο σε αυτόν τον ιστότοπο, ενώ μπορείτε να ενημέρωνεστε σχετικά μέσω της γραμματείας του ΑΚΜΑ.

 

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ:

Γιώργος Γουρνάς :  Δρ Ψυχιατρικής, CGP, ECP.  – Ψυχοθεραπευτής οικογένειας και ομάδας
Μίνα Πολέμη-Τοδούλου: Ph.D. Ψυχολόγος, CGP, ECP. – Ψυχοθεραπευτής οικογένειας και ομάδας


ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΕΣ:    Γιώργος Γουρνάς, Μίνα Πολέμη-Τοδούλου

                                  Νίκος Καΐτσας, Πέπη Μπελέκου, Αγγέλα Μεννή, Μαρία Γιούργη


ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 3 έτη (δύο μηνιαίες 4ωρες συναντήσεις ολομέλειας, συμμετοχή σε εβδομαδιαίο συντονισμό σε εκπαιδευτική δράση, συμμετοχή σε θέση δίπλα στον θεραπευτή σε εβδομαδιαία ομάδα,  συμμετοχή σε πρακτική διεργασία ομάδας )

Περιγραφή

Το Εργαστήριο Διεργασίας Ομάδας (ΕΔΟ) απευθύνεται σε επιστήμονες που έχουν εμπειρία με ομάδες από την επαγγελματική τους δράση και θέλουν να θεμελιώσουν και να αναπτύξουν περαιτέρω την δεξιότητα να αξιοποιούν την διεργασία ομάδας ως εργαλείο για εκπαίδευση, πρόληψη, θεραπεία, ή συμβουλευτική, στο επαγγελματικό τους πλαίσιο, σε υπηρεσίες της κοινότητας, θεραπευτικά ή εκπαιδευτικά κέντρα, ή και άλλους οργανισμούς.

Παράλληλα,  οι ειδικοί ψυχικής υγείας και κοινωνικοί επιστήμονες θα πρέπει να έχουν ενταχθεί στο Επιμορφωτικό Πρόγραμμα Συστημικής Προσέγγισης του ΑΚΜΑ

Στόχος

Το εργαστήριο έχει κυρίως βιωματικό χαρακτήρα και στοχεύει στην μάθηση και άσκηση των μελών στο να καταλαβαίνουν την διεργασία ομάδας στα πολλαπλά επίπεδα στα οποία αναπτύσσεται στο εκάστοτε πλαίσιο της και να αναπτύσσουν τον εαυτό τους στον ρόλο του συντονιστή της διεργασίας που από θέση ευθύνης (θεραπευτικής, εκπαιδευτικής ή συμβουλευτικής) φροντίζει για την κατάλληλη θεμελίωση και ανάπτυξή της και δρα ως θετικός καταλύτης που συμβάλλει λειτουργικά στην πορεία της ομάδας προς τον στόχο της

Συγκεκριμένοι στόχοι

 • Τα μέλη να καταλάβουν και να ασκηθούν στο πως θεμελιώνεται η διεργασία της ομάδας, πως αναπτύσσεται περνώντας από την μία φάση στην άλλη, και πως ολοκληρώνεται ανά φάση και στο τέλος της πορείας της.
 • Να γνωρίσουν τον εαυτό τους ως μέλος της διεργασίας που αναπτύσσεται
 • Να εκτιμούν την σημασία του πλαισίου και της ευρύτερης ιεραρχίας πλαισίων στο οποίο η διεργασία είναι ενταγμένη και να καταλαβαίνουν και να αξιοποιούν την συνεξέλιξη και αλληλεπίδραση.
 • Να μελετούν τα συναγόμενα και την αλληλουχία των θεμάτων που εκφράζουν τα μέλη και η ομάδα ως ολότητα ανά συνεδρία και ανά κύκλο συνεδριών.
 • Να εξοικειωθούν με συγκεκριμένες αρχές, σχετικές με την διεργασία ομάδας, της Συστημικής Πολυεπίπεδης Πολυεστιακής Διαλεκτικής Προσέγγισης που αναπτύσσει το ΑΚΜΑ και με τεχνικές όπως την Συναλλακτική Ομαδική Εικόνα (ΣΟΜΕΙ) ή τα βήματα διαμόρφωσης ομάδας.
 • Να εξοικειωθούν με την σχετική ευρύτερη βιβλιογραφία θεωρητικών προσεγγίσεων και μελετών στα φαινόμενα της διεργασίας ομάδας
 • Να μελετήσουν επιμέρους θέματα που ανακύπτουν στην διεργασία ομάδας όπως: σύνθεση, προετοιμασία μελών, ξεκίνημα, διακοπή και λήξη, αντιμετώπιση κρίσης, αυτό-αποκάλυψη του συντονιστή, όρια, αναλογικοί τρόποι έκφρασης, πολιτισμικές διαφορές, κ.α.

Αποκτούμενες Δεξιότητες

 • Άσκηση στη διεργασία ομάδας, κατά την διάρκεια των συναντήσεων.
 • Μελέτη της διεργασίας ομάδας μέσα από την συστηματική παρατήρηση ομάδων και την αξιοποίηση περιστατικών που φέρνουν οι εκπαιδευτές ή τα μέλη από τα επαγγελματικά τους πλαίσια,
 • Συντονισμό ομάδας, στα πλαίσια εκπαιδευτικών ή άλλων δράσεων
 • Καταγραφή, μελέτη της διεργασίας ομάδας και εμπειρία ως μέλος ομάδας θεραπευτών σε ρόλο δίπλα σε θεραπευτή ομάδας
 • Συμμετοχή σε δράσεις «Πρακτικής στη Διεργασία Ομάδας» σε πλαίσια εντός και εκτός του ΑΚΜΑ όπου τα μέλη έχουν την ευκαιρία να σχεδιάσουν να υλοποιήσουν σε συνεργασία και να αξιολογήσουν συγκεκριμένες εφαρμογές της διεργασίας ομάδας
 • Θεωρητική μελέτη και δημιουργική παρουσίαση θεμάτων ομάδας, από κοινού με άλλα μέλη του εργαστηρίου
 • Άσκηση στην ομόλογη συνεργασία στην εκπόνηση όλων των παραπάνω
 • Εκπόνηση προσωπικής εργασίας, με την ολοκλήρωση του Εργαστηρίου, σε θέμα σχετικό με την διεργασία ομάδας.

Το Εργαστήριο διαρκεί 3 χρόνια και περιλαμβάνει δύο μηνιαίες 4ωρες συναντήσεις ολομέλειας, συμμετοχή σε εβδομαδιαίο συντονισμό σε εκπαιδευτική δράση, συμμετοχή σε θέση δίπλα στον θεραπευτή σε εβδομαδιαία ομάδα, και συμμετοχή στην πρακτική διεργασία ομάδας που θα επιλεγεί.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τη Γραμματεία του ΑΚΜΑ 

Σεμινάρια

© 2023  AKMA .

CONTACT US

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Sending

Log in with your credentials

or    

Forgot your details?

Create Account