Εκπαιδεύοντας ψυχοθεραπευτές, συμβούλους ψυχικής υγείας και συστημικούς παρεμβαίνοντες
στην Πολυεπίπεδη-Πολυεστιακή, Διαλεκτική - Συστημική Προσέγγιση

Τι περιλαμβάνει

Στο Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Ψυχοθεραπευτών περιλαμβάνονται  τρεις κύκλοι βιωματικής εκπαίδευσης. Σε αυτό,  οι ομάδες προσωπικής ανάπτυξης  και η βιωματική εκπαίδευση βρίσκονται  σε μια διαλεκτική σχέση ως επάλληλες διεργασίες «Εκπαιδευτικής Θεραπείας»  και «Θεραπευτικής Εκπαίδευσης», όπως θα έλεγαν και οι ιδρυτές του ΑΚΜΑ, Γιώργος και Βάσω Βασιλείου.
Στον  Εισαγωγικό Κύκλο Εκπαίδευσης εντάσσεται ένα διετές βιωματικό σεμινάριο    εβδομαδιαίας παρακολούθησης, το  «Διαμορφώνοντας Συστημική Προσέγγιση». Στο σεμινάριο αυτό  η διεργασία ομάδας αποτελεί τη βασική μεθοδολογία της εκπαιδευτικής διαδικασίας  και ο στόχος είναι να μελετηθεί  ο   Άνθρωπος ως βιο-ψυχο-κοινωνικο-οικονομικο-πολιτισμικό σύστημα, μέσα από τις σχέσεις του με όλα τα ζωντανά συστήματα στις ομάδες που  συμμετέχει (π.χ. οικογένεια, επάγγελμα).
Για τους/τις συμμετέχοντες/ουσες από την επαρχία και το εξωτερικό λειτουργεί αντίστοιχο πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης με μηνιαίες συναντήσεις Παρασκευές (19:30-22:00)  & Σάββατα (09:00-14:30).
Στον «Κύκλο Εμβάθυνσης» κάποιος/α μπορεί να συμμετέχει παράλληλα με το 2ο έτος του εισαγωγικού κύκλου εκπαίδευσης, εφόσον έχει ενταχθεί σε θεραπευτική ομάδα.  Περιλαμβάνει το μονοετές πρόγραμμα  «Διαλεκτική Συστημική Εφαρμοζόμενη Επιστημολογία – ΔΙΣΕΦΕ» (δύο 3ώρες συναντήσεις τον μήνα)  στο οποίο  μέσα από  βιωματική διεργασία και δουλειά σε μικρές και μεγάλες ομάδες οι εκπαιδευόμενοι/ες υποστηρίζονται να συνδέσουν τις  επιστημολογικές κατανοήσεις  της συστημικής προσέγγισης  με καταστάσεις του  επιστημονικού και επαγγελματικού τους ενδιαφέροντος. Διεξάγονται συναντήσεις Διεπαγγελματικής Συμβουλευτικής (Interprofessional consultation) και εποπτείας (supervision) και σε αυτή τη φάση λειτουργεί πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.
Τέλος, στον «Κύκλο Ολοκλήρωσης της Εκπαίδευσης» εντάσσεται το τριετές πρόγραμμα εκπαίδευσης στην “Συστημική Ψυχοθεραπεία Οικογένειας και Ομάδας’’ (Σύνθεση των προγενέστερων ΣΘΟ & ΕΔΟ)  το οποίο περιλαμβάνει βιωματικό  & θεωρητικό μέρος ενώ  συνεχίζεται και  η συμμετοχή σε θεραπευτική ομάδα και εποπτευόμενη πρακτική. Η πρακτική μπορεί να αφορά σε ρόλους εκπαιδευόμενου/ης θεραπευτή/τριας σε θεραπεία ζεύγους, οικογένειας ή/και  ομάδας αλλά και σε συντονισμό ομάδων στο πλαίσιο του εκπαιδευτικού προγράμματος ή δράσεων στην κοινότητα.

Ποιοι μπορεί να συμμετέχουν;

Ως υποψήφιοι ψυχοθεραπευτές,  καταρχάς,  εντάσσονται Ψυχολόγοι, Ψυχίατροι (ειδικευμένοι και ειδικευόμενοι), Κοινωνικοί Λειτουργοί και Ψυχιατρικοί Νοσηλευτές.
Eπίσης, ως Ψυχοθεραπευτές ή Σύμβουλοι ψυχικής υγείας ή και Συστημικοί Παρεμβαίνοντες (π.χ. εκπαιδευτικοί) εντάσσονται σε πρόγραμμα διαφοροποιούμενο, σύμφωνα με τις δυνατότητες και τις ανάγκες τους και απόφοιτοι Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών, ανάλογα με το ακαδημαϊκό τους υπόβαθρο και την εκπαίδευσή τους σε θέματα  Ψυχικής Υγείας.

Υπάρχουν παράλληλες εκπαιδευτικές δράσεις:

Στο ΑΚΜΑ,  λαμβάνουν χώρα μια σειρά επιμορφωτικών σεμιναρίων που επαναλαμβάνονται  περιοδικά ή καλύπτουν  αναδυόμενες ανάγκες  και μπορεί να επιλεγούν από τους/τις εκπαιδευόμενους/ες  για να συμπληρώσουν ανάγκες και ενδιαφέροντα τους. Σε αυτά, ενδεικτικά, συμπεριλαμβάνονται θεματικές σχετικές με τους Νέους & Εφήβους (π.χ. «Σεμινάριο εκπαίδευσης στην εμψύχωση παιδιών και νέων»), την έρευνα (π.χ. Εργαστήριο Συστημικής Έρευνας (ΣΕΡΝ), Σεμινάριο στην Εκπαίδευση ψυχοθεραπείας παιδιών και εφήβων,  το σώμα (π.χ. ΟΜΑΔΑ Κ-Ν (Καρδιά-Νους), τις συγκρούσεις (π.χ. Σεμινάριο Επίλυσης Συγκρούσεων) τη συστημική ματιά στη ψυχοπαθολογία (π.χ. σεμινάριο «Μετακινήσεις»)  και τους Οργανισμούς.

Εποπτεία – Διεπαγγελματική Συμβουλευτική

Αυτή συνεχίζει να παρέχεται κυρίως σε ομαδική βάση μετά το πέρας του προγράμματος  με στόχο τη  συμπλήρωση του αναγκαίου χρόνου που απαιτούν οι επιστημονικές εταιρίες για να γίνει κάποιος μέλος τους, αλλά και για συνεχή εμπλουτισμό των γνώσεων και της εμπειρίας των συναδέλφων.

Πόσο διαρκεί το πρόγραμμα;

Η ελάχιστη διάρκεια  του προγράμματος εκπαίδευσης στην ψυχοθεραπεία οικογένειας και ομάδας είναι πέντε έτη και υπάρχει ευελιξία στην παράταση του προγράμματος με βάση τους παράγοντες της προσωπικής ζωής, της επαγγελματικής απασχόλησης και άλλους που επηρεάζουν την δεσμευμένη και συνεχή συμμετοχή και δυνατότητα διαφοροποίησης των εκπαιδευομένων.

Τι πιστοποίηση παρέχει το πρόγραμμα;

Το  Αθηναϊκό Κέντρο Μελέτης του Ανθρώπου έχει πιστοποιηθεί ως εκπαιδευτικό κέντρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ψυχοθεραπείας (Εuropean Association for Psychotherapy-EAPκαι είναι Μέλος του Επιμελητηρίου των Εκπαιδευτικών Κέντρων της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Θεραπείας Οικογένειας (European Family Therapy Association-TIC). Οι επιμορφούμενοι/ες  που έχουν ολοκληρώσει το πρόγραμμα εκπαίδευσης στη Συστημική Ψυχοθεραπεία Οικογένειας και Ομάδας με τις απαιτούμενες ώρες εκπαίδευσης, θεραπείας και εποπτείας από τις επιστημονικές εταιρίες ΕΛΕΣΥΘ και ΕΕΣΚΕΨΟ που ανήκουν στην ΕΕΨΕ (Εθνική Εταιρία Ψυχοθεραπείας Ελλάδος), μπορούν να κάνουν αίτηση για το Ευρωπαϊκό Πιστοποιητικό Ψυχοθεραπείας.
Κάτι αντίστοιχο αφορά και τους συμβούλους ψυχικής υγείας.

Πού μπορώ να κάνω αίτηση;

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον εδώ

© 2023  AKMA .

CONTACT US

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Sending

Log in with your credentials

or    

Forgot your details?

Create Account