ΤΟ ΑΘΗΝΑΪΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ (AKMA)

είναι Κέντρο Μελέτης, Έρευνας, Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης Εφαρμογών των Κοινωνικών Επιστημών του Ανθρώπου. Το ΑΚΜΑ ιδρύθηκε το 1963 από τους Γιώργο και Βάσω Βασιλείου και είναι κοινωφελής, μη κερδοσκοπικός οργανισμός που  εδρεύει στην Αθήνα και ανήκει στην Εταιρεία Προαγωγής Ερευνών Ανθρωπίνων Σχέσεων (Ε.Π.Ε.Α.Σ.).

Σκοπός του ΑΚΜΑ  είναι να συμβάλλει, με τρόπο καταλυτικό, στις Επιστήμες του Ανθρώπου, στην Επικοινωνία και τη Συνεργασία μεταξύ των επαγγελματιών που ασχολούνται με τον Άνθρωπο και τις ομάδες του, σε τοπικό και διεθνές επίπεδο. Εφαρμόζει,  καλλιεργεί και αναπτύσσει σε όλες τις δραστηριότητές του τη Συστημική-Διαλεκτική Πολυεπίπεδη-Πολυεστιακή προσέγγιση της ανθρώπινης κατάστασης, την οποία εισηγήθηκαν οι ιδρυτές του.

ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ

κλινικές υπηρεσίες, με έμφαση στη θεραπεία οικογένειας, τη θεραπεία ζευγαριού και την ομαδική ψυχοθεραπεία. Επιπλέον, παρέχει ποικίλα προγράμματα εκπαίδευσης, πρακτικής άσκησης και εποπτείας, με αποδέκτες επαγγελματίες ψυχικής υγείας, εκπαιδευτικούς, εκπαιδευτές ενηλίκων, στελέχη επιχειρήσεων κ.ά.

ΠΡΟΑΓΕΙ

την έρευνα στους τομείς της θεραπείας και της εκπαίδευσης∙ συμπράττει σε επιστημονικές εκδόσεις∙ διοργανώνει επιστημονικές συναντήσεις∙ συμμετέχει ενεργά στα όργανα και τις δράσεις ελληνικών και διεθνών επιστημονικών-επαγγελματικών ενώσεων και εταιρειών.

ΥΠΗΡΕΤΕΙ

με συνέπεια το όραμα για μια ζωή με νόημα, μέσα από την εκπαίδευση και τη διαρκή ψυχοκοινωνική ανάπτυξη του ανθρώπου. Μια ζωή που βασίζει την  προσωπική και κοινωνική ανάπτυξη στην «αυτονομία μέσα από και για την αλληλεξάρτηση», όπως το διατύπωσαν ο Γιώργος και η Βάσω Βασιλείου.

Το ΑΚΜΑ και η Ιστορία του

Το ΑΚΜΑ είναι ο πρώτος φορέας  στην Ελλάδα που προσέφερε  εκπαίδευση σχετικά με τη θεωρία και τις πρακτικές εφαρμογές της Συστημικής Ψυχοθεραπείας Ομάδας και Οικογένειας και ένας από τους πρώτους οργασμούς συστημικής οικογενειακής θεραπείας σε Ευρωπαϊκό επίπεδο.

Από το 1963 μέχρι σήμερα, το ΑΚΜΑ εξελίσσεται διαρκώς. Με τα χρόνια, οι Βασιλείου ανέπτυξαν ένα Συστημικό – Διαλεκτικό Μοντέλο Ψυχο-Κοινωνικής Παρέμβασης προσφέροντας μια ολιστική θεώρηση για τον Άνθρωπο, η οποία περιλαμβάνει όλες τις ομάδες στις οποίες αυτός  ανήκει (π.χ.την Οικογένεια, την Κοινότητα, την Κοινωνία). Το ΑΚΜΑ ανέπτυξε παράλληλα νέα θεωρητικά μοντέλα και θεραπευτικές προσεγγίσεις, λειτουργικά και αποτελεσματικά για την ελληνική οικογένεια, και συνεχώς εκπαιδεύει έναν ολοένα αυξανόμενο αριθμό επαγγελματιών σε αυτό το επιστημονικό πεδίο.

Στα χρόνια της λειτουργίας του ΑΚΜΑ, η επιστημονική ομάδα και οι συνεργάτες του έχουν αφιερώσει τη δράση τους στην ανάπτυξη, την καθιέρωση και την εποπτεία προγραμμάτων πρόληψης που ενθαρρύνουν τη δημιουργία λειτουργικών ομάδων μέσα σε ιατρικά, εκπαιδευτικά και κοινοτικά πλαίσια, σε ολόκληρη την Ελλάδα.

Παράλληλα με την κύρια δράση του ΑΚΜΑ στον ελλαδικό χώρο, οι συνεργάτες του έχτισαν και διατήρησαν σταθερές συνεργασίες με φορείς του εξωτερικού. Ως βασικοί εκπαιδευτές στην Οικογενειακή Θεραπεία και στη Θεραπεία Ομάδας, συνεργάστηκαν με κορυφαία εκπαιδευτικά ιδρύματα διεθνώς, πραγματοποίησαν Εκπαιδευτικά Εργαστήρια, Σεμινάρια Μετεκπαίδευσης και Φροντιστήρια για εφαρμοσμένες τεχνικές σε σημαντικά πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα, οργανισμούς υγείας και πρόνοιας και επιστημονικές ενώσεις σε περισσότερες από 15 χώρες της Ευρώπης, αλλά και στις ΗΠΑ, τον Καναδά και το Μεξικό.

Συγκεκριμένα στην ευρωπαϊκή ήπειρο οι δραστηριότητες/συνεργασίες εκτείνονται στη Βουλγαρία, την Κύπρο, την Κροατία, την Τσεχία, τη Δανία, το FYROM, την Ουγγαρία, την Ιταλία, τη Μάλτα, την Πολωνία, την Πορτογαλία, τη Σουηδία, την Αλγερία, τη Σερβία, τη Ρουμανία, την Τουρκία, το Ισραήλ, τη Ρωσία, τη Μεγάλη Βρετανία.

Τις τελευταίες δεκαετίες το ΑΚΜΑ εκπροσωπήθηκε από τους ιδρυτές του και από σειρά συνεργατών του σε διοργανώσεις παγκόσμιας εμβέλειας και μεγάλης επιστημονικής αξίας σε όλο τον κόσμο και την Ελλάδα (π.χ. «Διεθνές Συνέδριο για την Οικογενειακή Θεραπεία», «Διεθνή Δελφικά Συμπόσια για την Οικογενειακή Θεραπεία» με πρόεδρο τον Γ. Βασιλείου και συν-πρόεδρο τον D. Rubinstein). Παράλληλα, η συμμετοχή των Βασιλείου σε κεντρικές θέσεις διεθνών επιστημονικών ενώσεων συντέλεσαν ώστε ο φορέας να είναι σε θέση να διατηρεί συνεχή επαφή με την επιστημονική έρευνα και τις εξελίξεις στη συστημική θεωρία, αλλά και να τροφοδοτεί τη διεθνή επιστημονική κοινότητα με δεδομένα που αντλεί από την επαφή του με τη θεωρία και την πράξη.

Ιδρυτές

O Γιώργος και  η Βάσω Βασιλείου,  απόφοιτοι της Ιατρικής Σχολής Αθηνών (1953) και του Πανεπιστημίου Loyola στο Σικάγο (1962) αντίστοιχα, υπήρξαν οι ιδρυτές του Αθηναϊκού Κέντρου Μελέτης του Ανθρώπου (1963).  Ζευγάρι στη ζωή και συνοδοιπόροι στην προαγωγή της συστημικής προσέγγισης και της ομαδικής θεραπείας, εργάστηκαν ως Ψυχίατρος και ως Ψυχολόγος αντίστοιχα με ομάδες για όλο τους το  βίο.

Ο Γιώργος και η Βάσω Βασιλείου, μετά τις βασικές σπουδές τους,  ολοκλήρωσαν την πρακτική τους άσκηση στο Ψυχιατρικό Κέντρο του Ιλινόις, στο Εθνικό Ερευνητικό Νοσοκομείο Galesburg και στο Πανεπιστήμιο  Loyola. Στη συνέχεια  εργάστηκαν ως μόνιμο προσωπικό σε αυτούς τους οργανισμούς καθώς και στο Καθολικό Φιλανθρωπικό Κέντρο Καθοδήγησης στο Σικάγο.

Μετά την επιστροφή τους στην Ελλάδα και την ίδρυση του ΑΚΜΑ  συνέχισαν να εξελίσσουν την εργασία τους και την τεχνική τους στην Ομαδική και Οικογενειακή Θεραπεία. Η Βάσω Βασιλείου υπήρξε  μόνιμη καθηγήτρια Ψυχολογίας (1963 – 1975) στο Pierce Αμερικάνικο Κολλέγιο και ανέπτυξε περαιτέρω την «Τεχνική Ανάλυσης της Αλληλουχίας» (Sequence Analysis Technique) για κλινικούς και κοινωνιο-εκπαιδευτικούς λόγους στην Οικογενειακή Θεραπεία και Εκπαίδευση. Ανέπτυξαν προσεγγίσεις προσαρμοσμένες στα ιδιαίτερα πολιτισμικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά της ελληνικής οικογένειας, αξιοποιώντας την πρωτοποριακή έρευνα των N. Ackerman, V. Satir, P. Watzlawick, L. Whyne και άλλων επιστημόνων από την ομάδα του Palo Alto, με τους οποίους διατήρησαν μακρόχρονη σχέση και συνεργασία, ήδη από τα τέλη της δεκαετίας του ’60.

Επιπλέον, οι ίδιοι ανέπτυξαν  την «Τεχνική της Συναλλακτικής Ομαδικής Εικόνας»  (Synallactic Group Image Technique) στην ομαδική θεραπεία. Η συγκεκριμένη τεχνική βασίζεται στην «Ανάλυση της Αλληλουχίας  της Ιστορίας στη Ομαδική διαδικασία» (Story Sequence Analysis to the Group Process) του Arnold M. και προσαρμόστηκε από την  Βάσω Βασιλείου.

Οι ιδρυτές του ΑΚΜΑ υπήρξαν μέλη με κεντρική θέση σε Διεθνείς Εταιρείες. Ο Γιώργος Βασιλείου διετέλεσε Πρόεδρος της Παγκόσμιας Εταιρείας Κοινωνικής Ψυχιατρικής (1978-83), Πρόεδρος της Μεσογειακής Κοινωνικοψυχιατρικής Εταιρείας (1972-80), πρώτος Αντιπρόεδρος της Διεθνούς Εταιρείας Ψυχοθεραπείας Ομάδας (1973-80), μέλος του Δ.Σ. της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Ψυχικής Υγείας (1972-76), Corresponding Fellow από την Αμερικανική Ψυχιατρική Εταιρεία (ΑΡΑ) και μαζί με τη Βάσω εξελέγησαν Fellows και Master-Trainers της Αμερικανικής Εταιρείας Ομαδικής Ψυχοθεραπείας. Η Βάσω Βασιλείου εξελέγη Μέλος της Διοικούσας Επιτροπής της Διεθνούς Εταιρείας Ψυχοθεραπείας Ομάδας (1973-80) και του Δ.Σ. του Διεθνούς Συμβουλίου Ψυχολόγων (1967-69, 1975-77).

Η επιστημονική ομάδα και εκατοντάδες εκπαιδευόμενοι  του ΑΚΜΑ θήτευσαν για δεκαετίες δίπλα στους Γιώργο και Βάσω Βασιλείου ζώντας έμπρακτα  τι σημαίνει να μελετάς και να υπηρετείς, μέσα από διαφορετικούς ρόλους, τον άνθρωπο με τρόπο που μαρτυρά  συνειδητή παρουσία, συστημική ματιά, κοινωνική ευθύνη και ανθρώπινη ζεστασιά.

Στα χρόνια της λειτουργίας του ΑΚΜΑ, η επιστημονική ομάδα και οι συνεργάτες του έχουν αφιερώσει τη δράση τους στην ανάπτυξη, την καθιέρωση και την εποπτεία προγραμμάτων πρόληψης που ενθαρρύνουν τη δημιουργία λειτουργικών ομάδων μέσα σε ιατρικά, εκπαιδευτικά και κοινοτικά πλαίσια, σε ολόκληρη την Ελλάδα.

Παράλληλα με την κύρια δράση του ΑΚΜΑ στον ελλαδικό χώρο, οι συνεργάτες του έχτισαν και διατήρησαν σταθερές συνεργασίες με φορείς του εξωτερικού. Ως βασικοί εκπαιδευτές στην Οικογενειακή Θεραπεία και στη Θεραπεία Ομάδας, συνεργάστηκαν με κορυφαία εκπαιδευτικά ιδρύματα διεθνώς, πραγματοποίησαν Εκπαιδευτικά Εργαστήρια, Σεμινάρια Μετεκπαίδευσης και Φροντιστήρια για εφαρμοσμένες τεχνικές, σε σημαντικά πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα, οργανισμούς υγείας και πρόνοιας και επιστημονικές ενώσεις σε περισσότερες από 15 χώρες της Ανατολικής και Δυτικής Ευρώπης (στη Βουλγαρία, την Κύπρο, την Κροατία, την Τσεχία, τη Δανία, το F.Y.R.O.M., την Ουγγαρία, την Ιταλία, τη Μάλτα, την Πολωνία, την Πορτογαλία, τη Σουηδία, την Αλγερία, τη Σερβία, τη Ρουμανία, την Τουρκία, το Ισραήλ, τη Ρωσσία, τη Μ. Βρετανία) αλλά και στη Βόρεια Αμερική (ΗΠΑ, Καναδά, Μεξικό).

Στα χρόνια, 1970 στους Δελφούς, 1972 στις Πλάτρες της Κύπρου, 1974 στην Αθήνα, 1976 στην Opatija, 1978 στη Λισσαβόνα, 1980 στη Λευκωσία οργανώθηκαν Διεθνή Δελφικά Συμπόσια για Οικογενειακή Θεραπεία με Πρόεδρο τον Γ.Βασιλείου και συνπρόεδρο τον D.Rubinstein. Το 1987 στην Πράγα οργανώθηκε Διεθνές Συνέδριο για την Οικογενειακή Θεραπεία με Πρόεδρο την Virginia Satir και Αντιπρόεδρο τον Γ.Βασιλείου.

Οι ιδρυτές του ΑΚΜΑ υπήρξαν μέλη με κεντρική θέση σε Διεθνείς Εταιρείες. Ο Γιώργος Βασιλείου διετέλεσε Πρόεδρος της Παγκόσμιας Εταιρείας Κοινωνικής Ψυχιατρικής (1978-83), Πρόεδρος της Μεσογειακής Κοινωνικοψυχιατρικής Εταιρείας (1972-80), Πρώτος Αντιπρόεδρος της Διεθνούς Εταιρείας Ψυχοθεραπείας Ομάδας (1973-80), Μέλος του Δ.Σ. της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Ψυχικής Υγείας (1972-76), Corresponding Fellow από την Αμερικανική Ψυχιατρική Εταιρεία (ΑΡΑ) και μαζί με τη Βάσω εξελέγησαν Fellows και Master-Trainers της Αμερικανικής Εταιρείας Ομαδικής Ψυχοθεραπείας. Η Βάσω Βασιλείου εξελέγη Μέλος της Διοικούσας Επιτροπής της Διεθνούς Εταιρείας Ψυχοθεραπείας Ομάδας (1973-80) και του Δ.Σ. του Διεθνούς Συμβουλίου Ψυχολόγων (1967-69, 1975-77).

Κεντρική αρχή στη φιλοσοφία του ΑΚΜΑ
είναι η διατήρηση της ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ του,
στην ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΣΚΕΨΗ και ΔΡΑΣΗ.

Πορεύεται ακόμα σήμερα με οδηγό αυτή την αρχή, παραμένοντας φορέας ανεξάρτητος οικονομικά και κοινωνικά, προωθώντας την επικοινωνία, τη συν-διαλλαγή και τη συνεργασία μεταξύ των επιστημών που έχουν ως κέντρο τον ΑΝΘΡΩΠΟ, με προσανατολισμό διεθνή και δια-πολιτισμικό.

Διοικητικό Συμβούλιο

Εταιρεία Προαγωγής Ερευνών Ανθρωπίνων Σχέσεων
(Ε.Π.Ε.Α.Σ.)

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:            Διονύσης ΤΟΔΟΥΛΟΣ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:     Εμμανουήλ ΒΕΛΙΤΖΑΝΙΔΗΣ

ΤΑΜΙΑΣ:                  Βασιλική ΓΑΚΟΥ

ΜΕΛH
Ευάγγελος ΣΠΙΝΕΛΗΣ

Φωτεινή ΜΟΥΣΤΑΚΑ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

Ευτυχία ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΗ

© 2020  AKMA .

CONTACT US

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Sending

Log in with your credentials

or    

Forgot your details?

Create Account