ΤΟ ΑΘΗΝΑΪΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ (AKMA)

είναι Κέντρο Μελέτης, Έρευνας, Προσωπικής Ανάπτυξης Ατόμων & Επαγγελματιών μέσω εστιασμένου Επιμορφωτικού Προγράμματος και Ανάπτυξης Εφαρμογών, των Κοινωνικών Επιστημών του Ανθρώπου. Το ΑΚΜΑ ιδρύθηκε το 1963 από τους Γιώργο και Βάσω Βασιλείου και είναι κοινωφελής, μη κερδοσκοπικός οργανισμός που  εδρεύει στην Αθήνα και ανήκει στην Εταιρεία Προαγωγής Ερευνών Ανθρωπίνων Σχέσεων (Ε.Π.Ε.Α.Σ.).

Σκοπός του ΑΚΜΑ  είναι να συμβάλλει, με τρόπο καταλυτικό, στις Επιστήμες του Ανθρώπου, στην Επικοινωνία και τη Συνεργασία μεταξύ των επαγγελματιών που ασχολούνται με τον Άνθρωπο και τις ομάδες του, σε τοπικό και διεθνές επίπεδο. Εφαρμόζει, καλλιεργεί και αναπτύσσει σε όλες τις δραστηριότητές του τη Συστημική-Διαλεκτική Πολυεπίπεδη-Πολυεστιακή Προσέγγιση της ανθρώπινης κατάστασης, την οποία εισηγήθηκαν οι ιδρυτές του.

ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ

κλινικές υπηρεσίες, με έμφαση στη θεραπεία οικογένειας, τη θεραπεία ζευγαριού και την ομαδική ψυχοθεραπεία. Επιπλέον, παρέχει ποικίλα προγράμματα επαγγελματικής επιμόρφωσης, πρακτικής άσκησης και εποπτείας, με αποδέκτες επαγγελματίες ψυχικής υγείας, εκπαιδευτικούς, εκπαιδευτές ενηλίκων, στελέχη επιχειρήσεων κ.ά.

ΠΡΟΑΓΕΙ

την έρευνα στους τομείς της θεραπείας και της εκπαίδευσης∙ συμπράττει σε επιστημονικές εκδόσεις∙ διοργανώνει επιστημονικές συναντήσεις∙ συμμετέχει ενεργά στα όργανα και τις δράσεις ελληνικών και διεθνών επιστημονικών-επαγγελματικών ενώσεων και εταιρειών.

ΥΠΗΡΕΤΕΙ

με συνέπεια το όραμα για μια ζωή με νόημα, μέσα από την εκπαίδευση και τη διαρκή ψυχοκοινωνική ανάπτυξη του ανθρώπου. Μια ζωή που βασίζει την  προσωπική και κοινωνική ανάπτυξη στην «αυτονομία μέσα από και για την αλληλεξάρτηση», όπως το διατύπωσαν ο Γιώργος και η Βάσω Βασιλείου.

Το ΑΚΜΑ και η Ιστορία του

Το ΑΚΜΑ είναι ο πρώτος φορέας  στην Ελλάδα που προσέφερε εκπαίδευση σχετικά με τη θεωρία και τις πρακτικές εφαρμογές της Συστημικής Ψυχοθεραπείας Ομάδας και Οικογένειας και ένας από τους πρώτους οργανισμούς συστημικής οικογενειακής θεραπείας σε Ευρωπαϊκό επίπεδο.

Από το 1963 μέχρι σήμερα, το ΑΚΜΑ εξελίσσεται διαρκώς. Με τα χρόνια, οι Βασιλείου ανέπτυξαν ένα Συστημικό – Διαλεκτικό Μοντέλο Ψυχο-Κοινωνικής Παρέμβασης προσφέροντας μια ολιστική θεώρηση για τον Άνθρωπο, η οποία περιλαμβάνει όλες τις ομάδες στις οποίες αυτός  ανήκει (π.χ.την Οικογένεια, την Κοινότητα, την Κοινωνία). Το ΑΚΜΑ ανέπτυξε παράλληλα νέα θεωρητικά μοντέλα και θεραπευτικές προσεγγίσεις, λειτουργικά και αποτελεσματικά για την ελληνική οικογένεια, και συνεχώς εκπαιδεύει έναν ολοένα αυξανόμενο αριθμό επαγγελματιών σε αυτό το επιστημονικό πεδίο.

Στα χρόνια της λειτουργίας του ΑΚΜΑ, η επιστημονική ομάδα και οι συνεργάτες του έχουν αφιερώσει τη δράση τους στην ανάπτυξη, την καθιέρωση και την εποπτεία προγραμμάτων πρόληψης που ενθαρρύνουν τη δημιουργία λειτουργικών ομάδων μέσα σε ιατρικά, εκπαιδευτικά και κοινοτικά πλαίσια, σε ολόκληρη την Ελλάδα.

Παράλληλα με την κύρια δράση του ΑΚΜΑ στον ελλαδικό χώρο, οι συνεργάτες του έχτισαν και διατήρησαν σταθερές συνεργασίες με φορείς του εξωτερικού. Ως βασικοί εκπαιδευτές στην Οικογενειακή Θεραπεία και στη Θεραπεία Ομάδας, συνεργάστηκαν με κορυφαία εκπαιδευτικά ιδρύματα διεθνώς, πραγματοποίησαν Εκπαιδευτικά Εργαστήρια, Σεμινάρια Μετεκπαίδευσης και Φροντιστήρια για εφαρμοσμένες τεχνικές σε σημαντικά πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα, οργανισμούς υγείας και πρόνοιας και επιστημονικές ενώσεις σε περισσότερες από 15 χώρες της Ευρώπης, αλλά και στις ΗΠΑ, τον Καναδά και το Μεξικό.

Συγκεκριμένα στην ευρωπαϊκή ήπειρο οι δραστηριότητες/συνεργασίες εκτείνονται στη Βουλγαρία, την Κύπρο, την Κροατία, την Τσεχία, τη Δανία, το FYROM, την Ουγγαρία, την Ιταλία, τη Μάλτα, την Πολωνία, την Πορτογαλία, τη Σουηδία, την Αλγερία, τη Σερβία, τη Ρουμανία, την Τουρκία, το Ισραήλ, τη Ρωσία, τη Μεγάλη Βρετανία.

Τις τελευταίες δεκαετίες το ΑΚΜΑ εκπροσωπήθηκε από τους ιδρυτές του και από σειρά συνεργατών του σε διοργανώσεις παγκόσμιας εμβέλειας και μεγάλης επιστημονικής αξίας σε όλο τον κόσμο και την Ελλάδα (π.χ. «Διεθνές Συνέδριο για την Οικογενειακή Θεραπεία», «Διεθνή Δελφικά Συμπόσια για την Οικογενειακή Θεραπεία» με πρόεδρο τον Γ. Βασιλείου και συν-πρόεδρο τον D. Rubinstein). Παράλληλα, η συμμετοχή των Βασιλείου σε κεντρικές θέσεις διεθνών επιστημονικών ενώσεων συντέλεσαν ώστε ο φορέας να είναι σε θέση να διατηρεί συνεχή επαφή με την επιστημονική έρευνα και τις εξελίξεις στη συστημική θεωρία, αλλά και να τροφοδοτεί τη διεθνή επιστημονική κοινότητα με δεδομένα που αντλεί από την επαφή του με τη θεωρία και την πράξη.

Κεντρική αρχή στη φιλοσοφία του ΑΚΜΑ είναι η διατήρηση της ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ του, στην ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΣΚΕΨΗ και ΔΡΑΣΗ

Εξακολουθεί να πορεύεται, ακόμα σήμερα, με οδηγό αυτή την αρχή, παραμένοντας φορέας ανεξάρτητος οικονομικά και κοινωνικά, προωθώντας την επικοινωνία, τη συν-διαλλαγή και τη συνεργασία μεταξύ των επιστημών που έχουν ως κέντρο τον ΑΝΘΡΩΠΟ, με προσανατολισμό διεθνή και δια-πολιτισμικό.

Διοικητικό Συμβούλιο

Εταιρεία Προαγωγής Ερευνών Ανθρωπίνων Σχέσεων
(Ε.Π.Ε.Α.Σ.)

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Διονύσιος ΤΟΔΟΥΛΟΣ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Μανώλης ΒΕΛΙΤΖΑΝΙΔΗΣ  

ΤΑΜΙΑΣ: Ευάγγελος ΣΠΙΝΕΛΛΗΣ

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛH

Γιώργος ΜΠΑΡΔΑΝΗΣ

Άρης ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ

Ελένη ΕΥΤΥΧΙΔΟΥ

Σάκης ΚΟΥΡΟΥΖΙΔΗΣ

© 2023  AKMA .

CONTACT US

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Sending

Log in with your credentials

or    

Forgot your details?

Create Account