Θα θέλαμε να σας διαβεβαιώσουμε ότι το ΑΚΜΑ φροντίζει για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων που διαχειρίζεται, τα οποία φυλάσσονται με ασφάλεια. Αναλυτικές πληροφορίες για τη χρήση των δεδομένων σας από το ΑΚΜΑ ακολουθούν παρακάτω.

 

Ποια προσωπικά δεδομένα συλλέγουμε;

Συλλέγουμε γενικά προσωπικά δεδομένα (π.χ. όνομα, διεύθυνση, τηλέφωνο, email) τα απαραίτητα στοιχεία οικογενειακής, καθώς και ευαίσθητα δεδομένα, όπως το ψυχολογικό ή/και ψυχιατρικό προφίλ  των συμβουλευόμενων.

 

Γιατί τα χρειαζόμαστε;

 Tα δεδομένα που συλλέγουμε είναι απαραίτητα για την πραγματοποίηση της ψυχολογικής αξιολόγησης, διάγνωσης, υποστήριξης και θεραπείας όσον αφορά τους συμβουλευόμενους Επίσης, δεδομένου ότι στους καταστατικούς σκοπούς του φορέα είναι η έρευνα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για ερευνητικούς λόγους με την τήρηση των κατάλληλων εγγυήσεων για την προστασία τους.

 

Ποιος έχεις πρόσβαση;

 Δεν μοιραζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα με τρίτους για οποιοδήποτε λόγο. Πρόσβαση έχουν μόνο οι εξουσιοδοτημένοι εργαζόμενοι /συνεργάτες του ΑΚΜΑ στα πλαίσια των καθηκόντων τους και πάντα δεσμευόμενοι από το επαγγελματικό απόρρητο και σύμφωνα εμπιστευτικότητας που έχουν συνάψει με τον φορέα

 

H επικοινωνία μας

 Περιστασιακά θα θέλαμε να σας ενημερώνουμε σχετικά με νέα προγράμματα εκπαίδευσης, σεμινάρια, συνέδρια και προγράμματα/πρωτοβολίες  στη κοινότητα,  τα οποία παρέχουμε, συμμετέχουμε ή υποστηρίζουμε, σεβόμενοι τον χρόνο σας και την συνεργασία μας. Σε περίπτωση που στο μέλλον δεν επιθυμείτε να λαμβάνετε πλέον ενημερωτικό υλικό, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας.

 

Ποια είναι τα δικαιώματά σας;

Έχετε το δικαίωμα να μας ζητήσετε αντίγραφο των δεδομένων σας που διατηρούμε στο αρχείο μας ανά πάσα στιγμή. Η ακρίβεια των δεδομένων σας είναι πολύ σημαντική. Αν θεωρείτε ότι κάποιο από τα στοιχεία σας είναι εσφαλμένο μπορείτε να ζητήσετε τη διόρθωση ή τη διαγραφή του. Αν έχετε οποιαδήποτε παρατήρηση για τον τρόπο που χειριζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα παρακαλούμε επικοινωνήστε άμεσα με τον υπεύθυνο προστασίας προσωπικών δεδομένων, κ. Παπαχριστόπουλο Κωνσταντίνο, email: dpo@akma.gr

 

Πόσο καιρό διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα;

 Η διάρκεια περιόδου διατήρησης των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα εξαρτάται από τον σκοπό για τον οποίο συνελέγησαν.

Τα προσωπικά δεδομένα των συμβουλευόμενων  διατηρούνται υποχρεωτικά για 10 χρόνια σύμφωνα με το άρθρο 14 του Ν. 3418/2005. Για σκοπούς επιστημονικής ή ιστορικής έρευνας τα προσωπικά δεδομένα των συμβουλευόμενων μπορούν να διατηρηθούν για απεριόριστο χρονικό διάστημα με την τήρηση των κατάλληλων εγγυήσεων για την προστασία τους.

© 2023  AKMA .

CONTACT US

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Sending

Log in with your credentials

or    

Forgot your details?

Create Account