Το Εργαστήριο Συστημικής Έρευνας  του ΑΚΜΑ είναι ένα ετήσιο εφαρμοσμένο πρόγραμμα προσανατολισμένο στην εκπόνηση ερευνητικών εργασιών σε πραγματικές συνθήκες (project-oriented). Το πρόγραμμα λειτουργεί με τέτοιο τρόπο ώστε οι συμμετέχοντες, με δική τους ευθύνη, να σχεδιάζουν και να πραγματώνουν το δικό τους ερευνητικό εγχείρημα, με τους εκπαιδευτές και την ομάδα των ομοτίμων να παρέχουν συνεχή καθοδήγηση και εποπτεία. Το ερευνητικό πρότζεκτ κάθε συμμετέχοντα αποτελεί εργαλείο και μέσο διδασκαλίας για το εργαστήριο συνολικά. Η έρευνα αποτελεί ένα σημαντικό συστατικό της ψυχοθεραπευτικής πρακτικής σε οποιοδήποτε χώρο και δομή υποστήριξης. Οι εμπειρικά τεκμηριωμένες δράσεις, αυξάνουν τη γνώση και διευρύνουν τους ορίζοντές των συστημικών επαγγελματιών για τους τρόπους βελτίωσης της πρακτικής τους.

Οι συναντήσεις θα περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, τους παρακάτω άξονες:

  • Επιστημολογία. Η διεργασία ομάδας στην έρευνα.
  • Σχεδιασμός της έρευνας, ερευνητικά ερωτήματα.
  • Συλλογή εμπειρικών δεδομένων.
  • Ανάλυση δεδομένων.
  • Συγγραφή ερευνητικής αναφοράς.
  • Δημοσίευση της έρευνας.

Το Ερευνητικό Εργαστήριο του ΑΚΜΑ εντάσσει οργανικά τη διεργασία ομάδας και τη βιωματική μάθηση σε όλες τις φάσεις υλοποίησης των ερευνητικών πρότζεκτ. Το εργαστήριο περιλαμβάνει συνεχείς προσομοιώσεις της ερευνητικής διαδικασίας. Ταυτόχρονα, προϋποθέτει την εξοικείωση με την ήδη δημοσιευμένη βιβλιογραφία για κάθε ερευνητικό πεδίο. Απαιτείται δηλαδή σημαντική προσωπική μελέτη από τους συμμετέχοντες των προτεινόμενων πηγών και της πρόσθετης βιβλιογραφίας που απαιτείται από το εκάστοτε ερευνητικό πρότζεκτ. Απώτερος στόχος του εργαστηρίου είναι κάθε συμμετέχοντας να ολοκληρώσει ένα πραγματικό ερευνητικό εγχείρημα το οποίο να μπορεί να παρουσιαστεί σε ένα συνέδριο ή να δημοσιευτεί σε ένα επιστημονικό περιοδικό. Ταυτόχρονα, η όλη διαδικασία να αποτελέσει μια θετική μετασχηματιστική εμπειρία για τον ίδιο και την ευρύτερη ομάδα. Μια εμπειρία που θα βελτιώσει την πρακτική των συμμετεχόντων και θα έχει σαφές προσωπικό επαγγελματικό αντίκτυπο (professional development). Πρόκειται για ένα μοντέλο ερευνητή – επαγγελματία (researcher – practitioner) όπου κάθε μια διάσταση υπηρετεί και διευρύνει την άλλη. Αντί για το κυρίαρχο Publish or Perish δόγμα στο ακαδημαϊκό κατεστημένο, προτάσσουμε την ιδέα Research in service of meaningful practice.

Πλήροφορίες

Το ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΣΤΗΜΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ–  ΣΕΡΝ κατά τον πρώτο πιλοτικό χρόνο λειτουργίας του λαμβάνει χώρα σε επτά (7)  μηνιαίες συναντήσεις (20/12, 31/1, 28/2, 27/3, 8/5, 5/6, 3/7), Παρασκευή 18:00 – 21:00 στη Δεινοκράτους

 

Ομάδα ΣΕΡΝ (2019-2020)

Ομάδα ΣΕΡΝ (2019-2020)

© 2023  AKMA .

CONTACT US

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Sending

Log in with your credentials

or    

Forgot your details?

Create Account