Περιγραφή και προσέγγιση

Η Εποπτεία, μέσα από μια  Διαλεκτική – Συστημική πολυεπίπεδη προσέγγιση,  που προσδίδει ιδιαίτερη σημασία στις σχέσεις που αναπτύσσονται, λειτουργεί ως μια διεργασία που διευκολύνει τους συμμετέχοντες να επεξεργάζονται θέματα του επαγγελματικού τους ρόλου σε κλίμα ασφάλειας, αμοιβαίας εμπιστοσύνης και εχεμύθειας.

Μέσα από την αξιοποίηση διαφορετικών εμπειριών και οπτικών, αναδεικνύονται οι πολλαπλές πλευρές του κάθε θέματος που έρχεται προς επεξεργασία, οι ενδοπροσωπικές και διαπροσωπικές δυναμικές, καθώς και η πολυφωνικότητα του εκάστοτε πλαισίου.

Γίνεται επεξεργασία του επαγγελματικού ρόλου και των προσωπικών διεργασιών που υπεισέρχονται σε αυτόν, καθώς και των διεργασιών που πηγάζουν από το πλαίσιο. Ενθαρρύνεται ο αναστοχασμός, η ανατροφοδότηση,  η ενδυνάμωση και η ανάδειξη των προσωπικών δεξιοτήτων καθώς και των θετικών στοιχείων του οργανισμού.

Μέσα από ανάλυση περιστατικών και παρεμβάσεων (σε άτομα, ομάδες, οικογένειες, πλαίσια, κοινότητες) ενισχύεται η κατανόηση και διαχείριση της δυναμικής της ομάδας, των αλληλεπιδράσεων, των ρόλων, των μορφών του ηγείσθαι, των φάσεων και μεταβάσεων και των «μοτίβων» και ισομορφικών εξελίξεων στα διαφορετικά επίπεδα.

Με όλα τα παραπάνω, δημιουργείται μια διευρυμένη οπτική που εμπλουτίζει την αναζήτηση εναλλακτικών.

Στις περιπτώσεις που η Εποπτεία γίνεται σε ομαδικό πλαίσιο ενισχύεται και η Ανάπτυξη Δικτύων Υποστήριξης, στα οποία το ΑΚΜΑ προσδίδει ιδιαίτερη σημασία.

 

Απευθύνεται σε:

  • Ειδικούς που εστιάζουν σε Άτομα, Ζευγάρια, Οικογένειες, Ομάδες και σε στελέχη Φορέων στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες, υλοποιείται μέσα από συναντήσεις ατομικές ή ομαδικές.
  • Φορείς ή σε ομάδες επαγγελματιών, μετά από αίτημά τους, και η διαδικασία της εποπτείας οργανώνεται και συν-διαμορφώνεται ως προς το χρόνο, τη δομή και την εστίαση, σε συνεργασία της ομάδας του ΑΚΜΑ και των υπευθύνων του Φορέα και των Ομάδων.

 

Ευθύνη συντονισμού και υλοποίησης

Η Συμβουλευτική Επιστημονική Ομάδα του ΑΚΜΑ και Συνεργάτες-Στελέχη με εξειδικευμένη εμπειρία.

 

Αναφέρονται ενδεικτικά εποπτείες που υλοποιούνται την τρέχουσα περίοδο

  • Ατομικές και Ομαδικές συναντήσεις εποπτείας, με επαγγελματίες ψυχικής υγείας, που ασχολούνται με ειδικές κατηγορίες πληθυσμών (άτομα, ζευγάρια, οικογένειες, ομάδες, εξαρτήσεις, ΑΜΕΑ , πρόσφυγες, εφήβους, παιδιά).
  • Ατομικές και Ομαδικές συναντήσεις εποπτείας με επαγγελματίες της Εκπαίδευσης.
  • Ατομικές και Ομαδικές συναντήσεις εποπτείας με στελέχη Εταιρειών και Οργανισμών.
  • Ατομική και Ομαδική Εποπτεία για επαγγελματίες που υλοποιούν παρεμβάσεις με αξιοποίηση της διεργασίας ομάδας σε πλαίσια Πρόληψης, Ψυχικής Υγείας, Παιδείας, Κοινότητας ή άλλους Οργανισμούς και στη Θεραπεία Ομάδας.
  • Διεπαγγελματική Συμβουλευτική με Ομάδα Κέντρων Πρόληψης, τα οποία συμμετέχουν με το σύνολο του δυναμικού τους. Η Ομαδική αυτή Συμβουλευτική, στοχεύει ανάμεσα σε άλλα στην ανάπτυξη οριζοντίων συνεργατικών σχέσεων μεταξύ των Κέντρων και λειτουργεί σταθερά από την αρχή της σύστασης τους, στα τέλη της δεκαετίας του ’90.
  • Διεπαγγελματική Συμβουλευτική, Ατομικά με Κέντρα Πρόληψης, Ψυχικής Υγείας ή Παιδείας, εστιάζοντας στις ιδιαίτερες ανάγκες του κάθε Κέντρου.
  • Εποπτεία σε Εκπαιδευτικά Κέντρα Ψυχοθεραπείας
  • Εργαστήριο εξειδίκευσης ειδικών Ψυχικής Υγείας στη Διεπαγγελματική Συμβουλευτική και Εποπτεία.

.

 

© 2023  AKMA .

CONTACT US

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Sending

Log in with your credentials

or    

Forgot your details?

Create Account