To AKMA σε Επιχειρήσεις και Οργανισμούς

Η Ανάγκη

Ο χρόνος και η ενέργεια που αφιερώνουμε στον επαγγελματικό ρόλο, αποτελεί σημαντικό μέρος της ζωής μας. Ο τρόπος που θέτουμε και επιτυγχάνουμε στόχους, συνεργαζόμαστε, επικοινωνούμε, ηγούμαστε, ανταποκρινόμαστε στις αλλαγές, είναι θέματα που συχνά μας φέρνουν σε διλήμματα και συγκρούσεις.
Ο εργαζόμενος προσπαθώντας να αντιμετωπίσει το υπερβολικό στρες, χωρίς να το ξέρει, οδηγεί το νευρικό του σύστημα σε μια κατάσταση η οποία περιορίζει τις λειτουργίες που αφορούν δεξιότητες όπως η δημιουργική σκέψη, η αποτελεσματική επικοινωνία, η συνεργατικότητα, η εμπιστοσύνη και η ικανότητα επίλυσης συγκρούσεων. Έτσι, χάνεται μεγάλο μέρους του δυναμικού που θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί παραγωγικά, μαζί με την αίσθηση της σύνδεσης και της ευχαρίστησης από την εργασία. Οι εργαζόμενοι συχνά αισθάνονται αποσυνδεδεμένοι ή ανεπαρκείς και αυτό συμβάλλει στη μείωση της  δέσμευσης τους στην ομάδα ή/και το εργασιακό τους πλαίσιο, δημιουργώντας μια γενιά που κατηγορείται για έλλειψη αφοσίωσης.
Το πρότυπο του επαγγελματία που πνίγει τα συναισθήματά του και λειτουργεί με την απόλυτη λογική οδηγεί στην ψυχική εξάντληση τον ίδιο αλλά και τους ανθρώπους του, κάνοντας επίκαιρες τις στρατηγικές ευζωίας (well-being) και αναζήτησης ισορροπίας ανάμεσα στην επαγγελματική και προσωπική ζωή.

Η Προσέγγιση

Το ΑΚΜΑ, στα 60 χρόνια της ύπαρξής του, υποστηρίζει τον άνθρωπο σε όλους τους ρόλους και τα πλαίσια που λειτουργεί: άτομα, ζευγάρια, οικογένειες, ομάδες, οργανισμούς. Μέσα από πλήθος δράσεών του, διαχρονικά, έχει συνεργαστεί με πολλούς οργανισμούς και επιχειρήσεις. Στο κέντρο της προσέγγισής του βρίσκεται ο άνθρωπος, η ομάδα, ο οργανισμός και το περιβάλλον στο οποίο δρουν ως πολύπλοκα ζωντανά συστήματα, τα οποία συνδέονται, αλληλεπιδρούν, αναπτύσσονται και παράγουν έργο. Η εστίαση στις σχέσεις σε όλα τα επίπεδα μέσα στον οργανισμό (μέσα την ομάδα, στο τμήμα, διατμηματικά και στο σύνολο του), αλλά και εκτός του οργανισμού (στις σχέσεις με την οικογένεια, το περιβάλλον, την κοινότητα) δημιουργούν ένα γόνιμο εργασιακό περιβάλλον που προάγει την εξέλιξη, την καινοτομία, τη συνεργασία, την υψηλή αποδοτικότητα και την ανάδυση του ηγείσθαι μέσα στην ομάδα.

Μέσω της προσέγγισης που αναπτύσσει το ΑΚΜΑ από την αρχή της δράσης του, ενδυναμώνει τους ανθρώπους:

 • να κατανοούν τη λειτουργία του επαγγελματικού ρόλου και τον τρόπο που σχετίζεται με την ταυτότητα του καθένα
 • να στέκονται και ως παρατηρητές ώστε να κατανοούν τη λειτουργία του οργανισμού / επιχείρησης με μια διευρυμένη ματιά
 • να δημιουργούν παραγωγικές σχέσεις, μέσα από ανοιχτά κανάλια επικοινωνίας και ανατροφοδότησης
 • να αναγνωρίζουν και να αξιοποιούν το δυναμικό τους, στο πλαίσιο της ομάδας
 • να καλλιεργούν ένα περιβάλλον εμπιστοσύνης μέσα από τη δική τους στάση και θέση, ώστε να διατηρούν ένα υψηλό επίπεδο δέσμευσης και ανθεκτικότητας στην ομάδα
 • να αναπτύσσουν τη συλλογική ευφυΐα που οδηγεί σε καινοτομίες και διαρκή ανάπτυξη

Aξιοποιώντας όλα τα παραπάνω να συνδέονται ενεργά με την ευδαιμονία και την ευχαρίστηση μιας παραγωγικής σχέσης με το εργασιακό τους περιβάλλον.

Η προσέγγιση μας βασίζεται στη βιωματική μάθηση. Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι:

 • Η αλλαγή βασίζεται στη ζωντανή εμπειρία. Η λεκτική κατανόηση, η εξήγηση ή η αφήγηση δεν είναι επαρκείς για να φέρουν την αλλαγή. Έτσι, κάθε δράση που σχεδιάζουμε βασίζεται στη βίωμα και την αξιοποίηση πραγματικών εμπειριών που συμβαίνουν στο εδώ και τώρα και μας βοηθούν να δούμε πώς σαν άτομα και σαν ομάδα θέλουμε και μπορούμε να είμαστε και να δρούμε.
 • Η αξιοποίηση της εμπειρίας αυτής μέσω ομαδικής διεργασίας και σύνθεσης οδηγεί στη δημιουργία μιας “ζωντανής θεωρίας” για κάθε ομάδα που την φτιάχνει, μια θεωρία που της κάνει νόημα και μπορεί να την εφαρμόσει στην πράξη καθώς είναι δική της, φτιαγμένη μέσα από τις ανάγκες της και ενορχηστρωμένη/πλαισιωμένη από τη συστηματική ματιά της ομάδας του ΑΚΜΑ.

Ο Τρόπος

Η ομάδα του ΑΚΜΑ υλοποιεί προγράμματα ανάπτυξης των ανθρώπων σε πολλά επίπεδα.

Ενδεικτικά:
Εργαστήρια (workshops) Ενδυνάμωσης Ομάδας: Ανάλογα με τις ανάγκες, τα εργαστήρια μπορεί να απευθύνονται σε ένα τμήμα της επιχείρησης, σε μια ομάδα ομόβαθμων στελεχών ή
στο σύνολο των εργαζομένων. Μέσα από μια σειρά συμμετοχικών συναντήσεων και βιωματικών τεχνικών, η ομάδα μπορεί να δουλέψει ενδεικτικά πάνω:

 • στην ανάγκη για μεγαλύτερη σύνδεση με το όραμα, το σκοπό και τους στόχους του οργανισμού
 • στην ανάδειξη νέων τρόπων  επικοινωνίας,  συνεργασίας και στην ενδυνάμωση της ομαδικότητας
 • στην ενίσχυση της ανθεκτικότητας στις κρίσεις και στην αξία της προσαρμοστικότητας στις αλλαγές

 

Ατομική Επαγγελματική Συμβουλευτική: Μέσα από μια σειρά ατομικών συναντήσεων που εστιάζουν στη δυναμική, τις αξίες και ικανότητές του εργαζομένου, δουλεύονται οι προκλήσεις του ρόλου. Ενδεικτικά θέματα επαγγελματικής συμβουλευτικής είναι:

 • Διαχείριση και προσαρμοστικότητα στις συνθήκες μιας νέας θέσης, ενός νέου ρόλου ή προετοιμασία για την ανάληψή του. Μέσω μιας εξατομικευμένης προσέγγισης και με τηνπαροχή στήριξης και ανατροφοδότησης του ατόμου καθόλη τη διάρκεια του προγράμματος,  ο εργαζόμενος ανακαλύπτει το δυναμικό του, αναγνωρίζει τα σημεία που χρειάζονται ενίσχυση, εστιάζει στην ανάπτυξη των απαραίτητων δεξιοτήτων και ικανοτήτων για την αντιμετώπιση νέων προκλήσεων και καταστάσεων.
 • Ανάγκη για ανάπτυξη δεξιοτήτων με στόχο την δημιουργία λειτουργικών και παραγωγικών σχέσεων μέσα στην ομάδα. Ενίσχυση της ικανότητας του στελέχους να αναπτύσσει ένα ισχυρό αίσθημα συνοχής στην ομάδα, καλλιεργώντας τις σχέσεις με τα μέλη της ομάδας του, αξιοποιώντας τις συγκρούσεις, την ανοιχτότητα στην επικοινωνία και την αλληλοκατανόηση.
 • Αντίληψη του συναισθήματος ως ζωτικό παράγοντα στην αποτελεσματική ηγεσία.
 • Ανάπτυξη της ικανότητας των ηγετών να αντιλαμβάνονται, να κατανοούν και να διαχειρίζονται τα συναισθήματα τους και των άλλων μελών της ομάδας, ενισχύοντας την αμοιβαία εμπιστοσύνη και την αποτελεσματική καθοδήγηση.

 

Ομαδική Συμβουλευτική Στελεχών: Πρόκειται για μια σειρά συναντήσεων ομάδας στελεχών, όπου με την αξιοποίηση βιωματικών τεχνικών, οι συμμετέχοντες μοιράζονται πρακτικές,
επιτυχίες, προκλήσεις και προβληματισμούς που αφορούν στη διοίκηση ανθρώπων, το ρόλο τους στον οργανισμό, των στόχων και σκοπών τους. Με αυτόν τον τρόπο δημιουργείται μια διεργασία ανάμεσα στα μέλη της ομάδας, που τα βοηθάει να διακρίνουν καλύτερα τις αντιλήψεις τους για τον εαυτό τους, τη θέση τους στην επιχείρηση, το ευρύτερο εργασιακό τους
περιβάλλον, επιλύοντας τριβές και επιτυγχάνοντας ατομικούς και συλλογικούς στόχους. Οι ομάδες αυτές μπορούν να υλοποιούνται σε:

 • ομάδες ομόβαθμων στελεχών
 • ομάδες συνεργατών ανεξαρτήτως επιπέδου ιεραρχίας που έχουν ένα κοινό σκοπό/στόχο
 • ομάδες διοίκησης
 • διατμηματικές ομάδες

 

Οι παραπάνω ενδεικτικές δράσεις διαμορφώνονται κάθε φορά σε εξειδικευμένα προγράμματα, σύμφωνα με τις ανάγκες του οργανισμού και συμμετέχουν στο σχεδιασμό και στην υλοποίηση αυτών εκπαιδευτές του δικτύου του ΑΚΜΑ.

Σε ποιους απευθύνεται

Σε εταιρείες, οργανισμούς, οικογενειακές επιχειρήσεις, επαγγελματικές ομάδες και στελέχη
επιχειρήσεων.
Για αιτήματα που αφορούν στην ανάπτυξη για μεμονωμένα στελέχη επιχειρήσεων και
οργανισμών δείτε την Ομάδα Οργανισμών.

Εποπτεία

Διεπαγγελματική Συμβουλευτική
Βασίλης Χαραλαμπόπουλος

Υπεύθυνος Εποπτείας
Διονύσης Σακκάς

© 2023  AKMA .

CONTACT US

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Sending

Log in with your credentials

or    

Forgot your details?

Create Account