Το ΟΡΑΜΑ

Το όραμα για τη δημιουργία του ΑΚΜΑ και ο τρόπος με τον οποίο λειτουργεί από τη σύσταση του έως τις μέρες μας έχει τις βάσεις του στη συλλογική ακαδημαϊκή συνεργασία. Στηρίζεται στις διεργασίες της συν-δημιουργίας, της συν-παραγωγής και της συν-αλλαγής μεταξύ των συνεργατών του ΑΚΜΑ, των εκπαιδευόμενων, συναφών με τα ενδιαφέροντα του  φορέων και ευρύτερα της κοινωνίας.

Το ΑΚΜΑ σε όλες τις δραστηριότητες του (επαγγελματική επιμόρφωση, προσωπική ανάπτυξη, παρέμβαση στη κοινότητα κ.λπ.)  αξιοποιεί τη Διαλεκτική – Συστημική Προσέγγιση, σύμφωνα με την οποία η έννοια «Άνθρωπος» γίνεται αντιληπτή ως ένα ανοιχτό, βιο-ψυχο-κοινωνικό, ζωντανό Σύστημα, ικανό να επεξεργάζεται πληροφορίες, να λαμβάνει αποφάσεις, να συναλλάσσεται και να διεργάζεται με στόχο την εξέλιξή του.

Στην προσέγγιση αυτή το «όλον» αναδύεται μέσα από τη διασύνδεση διεργασιών, σε πολλά και διαφορετικά επίπεδα: στο επίπεδο του ατόμου, της οικογένειας, της ομάδας, της κοινότητας, της κοινωνίας, του παγκόσμιου γίγνεσθαι. Είναι ένα πολύ-επίπεδο και πολύ-εστιακό μοντέλο παρέμβασης, το οποίο αξιοποιεί την επιτόπια έρευνα σε συγκεκριμένα πολιτισμικά πλαίσια.

Κεντρική αρχή στη φιλοσοφία του ΑΚΜΑ είναι η διατήρηση της ανεξαρτησίας του στην επιστημονική σκέψη και δράση. Πορεύεται με οδηγό αυτή την αρχή, με προσανατολισμό διεθνή και δια-πολιτισμικό  και παραμένει ανεξάρτητος φορέας, οικονομικά και κοινωνικά, προωθώντας την επικοινωνία, τη συν-διαλλαγή και τη συνεργασία μεταξύ των επιστημών.

Στις διαρκώς μεταβαλλόμενες οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες οι αλλαγές στη ζωή όλων μας είναι μια πραγματικότητα. Βάλλεται και αποσταθεροποιείται το πρόσωπο, η σχέση, η ομάδα, οι φορείς. Το ΑΚΜΑ, από την ίδρυση του ως σήμερα, προσπαθεί να αφουγκραστεί  κοινωνικές ανάγκες και να ανταποκρίνεται σε αιτήματα για συνεργασία και υποστήριξη  που προκύπτουν είτε από φορείς  & οργανισμούς, είτε από τα ίδια τα μέλη της κοινότητας του ΑΚΜΑ που εργάζονται στο πεδίο.  Έτσι, το ΑΚΜΑ σχεδιάζει και υλοποιεί  παρεμβάσεις σε σειρά φορέων και πλαισίων (π.χ. σχολεία, ΜΚΟ, θεραπευτικά κέντρα, συνεταιρισμούς, ομάδες εργαζομένων, επιστημονικές ενώσεις, Πανεπιστήμια, κοινότητα) με στόχο να συμβάλει  στη διαχείριση οργανωσιακών και προσωπικών δυσκολιών αλλά και να αναδείξει τη συνεργασία ως πυλώνα δημιουργικότητα και ανάπτυξης.  Στις παρεμβάσεις αυτές συμμετέχουν έμπειροι, τελειόφοιτοι εκπαιδευόμενοι του ΑΚΜΑ, μέλη της διευρυμένης κοινότητάς του, συνεργάτες  και λαμβάνουν χώρα υπό την εποπτεία της Επιστημονικής Συμβουλευτικής Επιτροπής.


Στην κατεύθυνση της παρέμβασης στην κοινότητα υλοποιούνται από το ΑΚΜΑ

(*) Προγράμματα  «Προσφερόμενης Ομάδα Προσωπικής Ανάπτυξης -ΠΟΠΑ» και «Προσφερόμενης Οικογενειακής  Θεραπείας – ΠΟΘ»

(*) ΠΡΑΔΟ που αφορούν σε παρεμβάσεις σε Φορείς (σχολεία, νοσοκομεία,  σωματεία, ενώσεις κ.α.)

(*) Εποπτείες φορέων άμεσα ή έμμεσα,  μέσω της εποπτείας των εκπαιδευτών /συντονιστών φορέων

 

© 2023  AKMA .

CONTACT US

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Sending

Log in with your credentials

or    

Forgot your details?

Create Account