Στις διαρκώς μεταβαλλόμενες οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες οι αλλαγές στη ζωή όλων μας είναι μια πραγματικότητα. Βάλλεται και αποσταθεροποιείται το πρόσωπο, η σχέση, η ομάδα, οι φορείς. Το ΑΚΜΑ από την ίδρυση του ως σήμερα προσπαθεί να αφουγκραστεί  κοινωνικές ανάγκες και να ανταποκρίνεται σε αιτήματα για συνεργασία και υποστήριξη  που προκύπτουν είτε από φορείς  & οργανισμούς είτε από τα ίδια τα μέλη της κοινότητας του ΑΚΜΑ που εργάζονται στο πεδίο.  Έτσι, το ΑΚΜΑ σχεδιάζει και υλοποιεί  παρεμβάσεις σε σειρά φορέων και πλαισίων (π.χ. σχολεία, ΜΚΟ, θεραπευτικά κέντρα, συνεταιρισμούς, ομάδες εργαζομένων, επιστημονικές ενώσεις, Πανεπιστήμια, κοινότητα) με στόχο να συμβάλει  στη διαχείριση οργανωσιακών και προσωπικών δυσκολιών αλλά και να αναδείξει τη συνεργασία ως πυλώνα δημιουργικότητα και ανάπτυξης.  Στις παρεμβάσεις αυτές συμμετέχουν έμπειροι/τελειόφοιτοι   εκπαιδευόμενοι του ΑΚΜΑ, μέλη της διευρυμένης κοινότητας του, συνεργάτες  και λαμβάνουν χώρα υπό την εποπτεία της Επιστημονικής Συμβουλευτικής  Επιτροπής.


Στην ίδια κατεύθυνση της προσφοράς προσφέρονται  από το ΑΚΜΑ τα Προγράμματα  «Προσφερόμενης Προσωπικής Ανάπτυξης -ΠΟΠΑ» και «Προσφερόμενης Οικογενειακής  Θεραπείας – ΠΟΘ».  Τα συγκεκριμένα προγράμματα απευθύνονται σε άτομα που  αφ’  ενός  ζητούν υποστήριξη και θα μπορούσαν να αξιοποιήσουν αυτή την υπηρεσία και  αφετέρου  δεν  μπορούν να ανταποκριθούν στο οικονομικό κόστος μιας τέτοιας ανάγκης.   Οι  υπηρεσίες  παρέχονται  από  έμπειρους,  καταξιωμένους  επαγγελματίες,  με  πολυετή  εμπειρία  στον  χώρο  της  ψυχοθεραπείας ομάδας και οικογένειας   και  υπό  τη  στενή  επίβλεψη  της  Συμβουλευτικής  Επιστημονικής  Ομάδας  του  ΑΚΜΑ.

Πληροφορίες: akma@akma.gr

© 2020  AKMA .

CONTACT US

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Sending

Log in with your credentials

or    

Forgot your details?

Create Account