ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ:

Γιώργος Γουρνάς :  Δρ Ψυχιατρικής, CGP, ECP.  – Ψυχοθεραπευτής οικογένειας και ομάδας.
Μίνα Πολέμη-Τοδούλου: Ph.D. Ψυχολόγος, CGP, ECP. – Ψυχοθεραπευτής οικογένειας και ομάδας.


ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΕΣ:  Γιώργος Γουρνάς, Μίνα Πολέμη-Τοδούλου


ΔΙΑΡΚΕΙΑ: Παρασκευές, 10:00-14:00, μηνιαία συνάντηση, από τον Σεπτέμβριο έως τον Ιούνιο κάθε έτους

Περιγραφή

Η Διεπαγγελματική Συμβουλευτική προσφέρει εποπτεία σε Κέντρα Πρόληψης και Κέντρα Ψυχικής Υγείας, δράσεις και προγραμμάτα Κέντρων Ψυχικής Υγείας που λειτουργούν ανά την Ελλάδα.  Προϋποθέτει τη συμμετοχή ολόκληρου του Φορέα, εστιάζει στην Δημιουργία Ομάδας και Ομαδικής Συνεργασίας (Bulding Team Cooperation)  και στην ενίσχυση της ομαδικής νοοτροπίας και δεξιοτήτων,  στα μέλη στο συμμετέχοντα Φορέα αλλά και μεταξύ Φορέων που συμμετέχουν.

Διερευνά ζητήματα συνεργασίας στις συγκεκριμένες κοινότητες, όπως αυτά  προκύπτουν κατά την εφαρμογή προγραμμάτων των θεσμικών οργάνων και στο ευρύτερο πλαίσιο των συνεχιζόμενων ραγδαίων κοινωνικο-πολιτισμικών και θεσμικών αλλαγών στην ελληνική κοινωνία.

Στόχοι

Το πρόγραμμα βασίζεται σε ομαδικές συνεδρίες όπου τα Κέντρα συνεργάζονται ως «ομάδα θεσμών», με  Διεργασία Ομάδας που εξελίσσεται μεταξύ τους ως βάση για την απόκτηση μιας νέας προοπτικής σε θέματα που τους αφορούν. Επιπλέον ατομικές συνεδρίες 1,5 ωρών παρέχονται στα Κέντρα, όταν χρειάζεται.

Το σεμινάριο Διεπαγγελματική Συμβουλευτική δίνει την ευκαιρία στην:

 • ανταλλαγή προβληματισμών των συμμετεχόντων, αναφορικά με την καθημερινή λειτουργία των Κέντρων  και προσφέρει το πλαίσιο για ανατροφοδότηση από την ομάδα
 • ανταλλαγή εμπειριών μεταξύ ομοτίμων,  από διαφορετικούς φορείς, μεγιστοποιώντας τη μάθηση του ενός από τον άλλο, υποστηρίζοντας τη συνεξέλιξη
 • διερεύνηση αναδυομένων  ομοιότητων και διαφορών και κατανόηση της σημασίας  του Πλαισίου, το οποίο διαφέρει ανάλογα με τη σύνθεση της ομάδας, την κεντρική φιλοσοφία και την ιστορία, καθώς και τη συγκεκριμένη κοινότητα που εξυπηρετείται απο το Κέντρο λαμβάνοντας υπόψη  την ευρύτερη κουλτούρα της
 • κατανόηση στοχευμένα και στη χρήση της συν-εξελικτικής διαδικασίας σε σχέση με το  Κέντρο και την κοινότητα  που εξυπηρετεί
 • διερεύνση  θεμάτων κοινωνικής, πολιτιστικής και θεσμικής αλλαγής και πολυπλοκότητας, όπως εκφράζονται στα περιστατικά που αναφέρονται στις συνεδρίες
 • κατανόηση της αναπτυξιακής δυναμικής και των επιμέρους φάσεων αυτής, ενώ το σεμινάριο προσφέρει  ευκαιρίες εξέλιξης στα μέλη του προσωπικού, ανάλογα με το ρόλο τους, την ομάδα  που συμμετέχουν και τον Φορέα τους
 • εξοικείωση με τις αρχές της Συστημικής Διαλεκτικής Πολυεπίπεδης Πολυεστιακής Προσέγγισης του ΑΚΜΑ, που σχετίζονται με την οργανωτική ανάπτυξη και την κοινοτική εργασία
 • συλλογική δημιουργία  ενός θετικού  κοινωνικο-συναισθηματικού  κλίματος στην ομαδική συμβουλευτική των συναντήσεων, η οποία δίνει ενθάρρυνση σε ομάδες που εργάζονται με κοινότητες που αντιμετωπίζουν δυσκολίες και τις εκπαιδεύει να χρησιμοποιούν παρόμοια μοντέλα στα δικά τους πλαίσια
  
  

Σε ποιον απευθύνεται

Κέντρα Πρόληψης και Ψυχικής Υγείας. Δεν απαιτούνται εξειδικευκεμένες γνώσεις όσον αφορά την εκπαίδευση του προσωπικού που συμμετέχει. Συνήθως το προσωπικό έχει διαφορετικό εκπαιδευτικό  υπόβαθρο , καθώς και διαφρετική εμπειρία και θεωρητική κατάρτιση /προσανατολισμό.

Seminars

© 2023  AKMA .

CONTACT US

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Sending

Log in with your credentials

or    

Forgot your details?

Create Account