ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗ:  Άννυ Βασιλείου


ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΕΣ: Αντώνης Αντωνίου, Ψυχολόγος – Μαρία Γιούργη, MSc., E.C.P., Συστημική Ψυχοθεραπεύτρια


ΔΙΑΡΚΕΙΑ: Φεβρουάριος 2024 έως  Ιούνιο 2024  – 9 δια ζώσης συναντήσεις, Δευτέρες 10.30-13.00  στο ΑΚΜΑ στα Εξάρχεια

Ημερομηνίες διεξαγωγής: 19 Φεβρουαρίου, 4 & 11 Μαρτίου, 1, 15 & 29 Απριλίου, 13 & 27 Μαίου και 10 Ιουνίου

Περιγραφή

Η Εμψύχωση Ομάδων Εφήβων και Νέων είναι ένα πεδίο δουλειάς, στο οποίο συνδυάζονται αρχές θεραπείας και εκπαίδευσης, χωρίς όμως να ταυτίζεται με κανένα από τα δύο. Οι ομάδες εμψύχωσης έχουν ως στόχο την ανάδειξη των δυνατών σημείων των νέων, την ανάπτυξη δεξιοτήτων επικοινωνίας, τη διευκόλυνση της ροής του σχετίζεσθαι και τη δημιουργία ενός ασφαλούς χώρου, στον οποίο τα μέλη της ομάδας μπορούν-μέσα από το μοίρασμα-να ταυτιστούν, να διαφοροποιηθούν και κατ’ επέκταση να εξελιχθούν.

Η ίδια η έννοια της εμψύχωσης  δεν χωράει εύκολα σε έναν ενιαίο και περιεκτικό ορισμό. Ο τρόπος λοιπόν προσέγγισής της περνάει μέσα από την εκάστοτε επιστημολογική προσέγγιση και κυρίως από το εκάστοτε πλαίσιο αξιοποίησής της.  Η δική μας επιστημολογική προσέγγιση είναι καταρχήν συστημική και διαλεκτική και μπορεί να εφαρμοστεί σε οποιοδήποτε πλαίσιο όπου δραστηριοποιούνται  ή μπορούν να δημιουργηθούν ομάδες εφήβων και νέων. Συνοπτικά, η θεωρητική  μας προσέγγιση στην εμψύχωση ομάδων εφήβων συνάδει με τη θεωρία της τριπλής εστίασης των D. Goleman και P. Senge (2015). Δηλαδή,  εστίαση στον εαυτό (κατανόηση και σύνδεση με τον εσωτερικό μας κόσμο), εστίαση στον άλλο (κατανόηση και σύλληψη της πραγματικότητας των άλλων) και εστίαση στον έξω κόσμο (κατανόηση της αλληλεξάρτησης των συστημάτων του ευρύτερου περιβάλλοντος).

Η ομάδα εκπαιδευτών/-τριών του σεμιναρίου αξιοποιεί την 7ετή εμπειρία της στην υλοποίηση ομάδων εμψύχωσης εφήβων στο ΑΚΜΑ, καθώς και την εμπειρία του κάθε εκπαιδευτή στη δουλειά με ομάδες εφήβων και νέων σε διαφορετικά πεδία.

Στο συγκεκριμένο σεμινάριο, μέσα από μια σειρά βιωματικών ασκήσεων και «παιχνιδιών» θα έρθουμε σε επαφή με τρόπους δουλειάς με ομάδες εφήβων. Αξίζει να  σημειωθεί ότι προσεγγίζουμε την έννοια του παιχνιδιού με το βάθος και την σοβαρότητα που ενέχει η θέαση του «ως έναν ξεχωριστό και άκρως ενδιαφέροντα παράγοντα στον βίο και στις πράξεις του κόσμου», όπως χαρακτηριστικά γράφει ο Johan Huizinga (1989). Οδηγός μας θα είναι η πληροφορία και η εμπειρία από την επαγγελματική μας δράση -εκπαιδευτών αλλά και εκπαιδευομένων-, η διεργασία της ίδιας της ομάδας, καθώς και η σχετική θεωρία, με την οποία θα χτίζουμε και θα συν-διαμορφώνουμε γέφυρες μέσα από την ενεργό συμμετοχή και το βίωμα όλων των συμμετεχόντων. Στόχος είναι να δοκιμάσουμε εργαλεία και μεθόδους, τα οποία έχουν εφαρμογή στο σήμερα, και να επιτρέψουμε να αναδυθούν νέοι ρόλοι και δεξιότητες που απαιτούνται για την καλύτερη αξιοποίηση του δυναμικού μας.

Ενδεικτικά, κάποιες από τις θεματικές των συναντήσεων είναι:
– Η διαμόρφωση συμβολαίου συνεργασίας με ομάδες εφήβων και νέων
– Η επίδραση της οικογένειας και της ομάδας συνομηλίκων στη ζωή των εφήβων
– Η διαχείριση και αξιοποίηση της κρίσης στην ομάδα
– Η ανάδειξη και η ενδυνάμωση σημαντικών σχέσεων και ρόλων στο αναπτυξιακό στάδιο της εφηβείας
– Η προσαρμογή στο εκάστοτε πλαίσιο στο οποίο έχουμε κληθεί να δράσουμε ως εμψυχωτές /-τριες ομάδων εφήβων, τόσο ως προς τους στόχους που υπηρετεί το πλαίσιο αυτό όσο και προς τα ειδικότερα χαρακτηριστικά του.

Στόχος

Στόχος είναι να δοκιμάσουμε εργαλεία και μεθοδολογίες, οι οποίες έχουν εφαρμογή στο σήμερα, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες, τις δυνατότητες και τους περιορισμούς της εποχής μας. Ακόμη, απαραίτητα συστατικά αποτελούν το ενδιαφέρον ή/και η περιέργεια να μοιραστούμε τα προσωπικά μας βιώματα, να ανταλλάξουμε εμπειρίες και γνώσεις και να διερευνήσουμε τις νέες προοπτικές που ανοίγονται.

Σε ποιούς απευθύνεται

Το σεμινάριο απευθύνεται σε επαγγελματίες, οι οποίοι/ες δουλεύουν με ομάδες εφήβων σε οποιοδήποτε πλαίσιο και ενδιαφέρονται αφενός να εμπλουτίσουν το μεθοδολογικό τους λεξιλόγιο και την εργαλειοθήκη τους, αφετέρου να προσεγγίσουν την έννοια της εμψύχωσης μέσα από την επιστημολογία της συστημικής-διαλεκτικής προσέγγισης. Απευθύνεται επίσης και σε συναδέλφους, οι οποίοι/ες ενδιαφέρονται να ξεκινήσουν ομάδες εμψύχωσης.

Ακαδημαϊκές Προϋποθέσεις

Πανεπιστημιακό πτυχίο σχετικής σχολής (ψυχολόγος, γιατρός, εκπαιδευτικός κ.ο.κ.) ή ΤΕΙ ανάλογης κατεύθυνσης, όπως επίσης και σε ανθρώπους που δουλεύουν με εφήβους και νέους εθελοντικά ή/και επαγγελματικά, οι οποίοι ενδιαφέρονται να εμπλουτίσουν το μεθοδολογικό τους λεξιλόγιο και την εργαλειοθήκη τους στο πεδίο των ομάδων εμψύχωσης εφήβων και νέων.

Προϋπόθεση για συμμετοχή αποτελεί η βασική εξοικείωση με αρχές διεργασίας ομάδας, αφού αυτό θα είναι και το βασικό μας εργαλείο δουλειάς.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με τη Γραμματεία του ΑΚΜΑ στο 210 9880754 ή στο seoen@akma.gr

Σεμινάρια

© 2023  AKMA .

CONTACT US

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Sending

Log in with your credentials

or    

Forgot your details?

Create Account