Επιμορφωτές: Μπράιλας Αλέξης (PhD, Ψυχολόγος, Συστημικός Ψυχοθεραπευτής) 

Σωτηροπούλου Χαρά (Συστημική Ψυχοθεραπεύτρια, Σύμβουλος Σταδιοδρομίας)


Διάρκεια: Ιανουάριος 2021 – Απρίλιος 2021

12 δίωρες εβδομαδιαίες συναντήσεις (online), Τετάρτη 19:00-21:00.  Εφόσον το επιτρέψουν οι υγειονομικές συνθήκες, θα διεξαχθούν μία ή δύο δια ζώσης συναντήσεις της ομάδας με βιωματικές δραστηριότητες σε ανοικτό χώρο.


Περιγραφή

Το Εργαστήρι Συστημικής Ψηφιακής Αφήγησης: Ιστορίες που μας Aνθρωπεύουν είναι ένα πρόγραμμα που προσφέρεται εξ αποστάσεως με την αξιοποίηση σύγχρονων και ασύγχρονων μεθόδων. Η ψηφιακή αφήγηση αναφέρεται στη διαδικασία δημιουργίας και διαμοιρασμού προσωπικών ιστοριών, αφηγήσεων και «παραμυθιών», αξιοποιώντας τα νέα μέσα και το διαδίκτυο. Παράλληλα, η συστημική διάσταση τοποθετεί την ψηφιακή αφήγηση στο πλαίσιο μιας συλλογικής ομαδικής διεργασίας. Έτσι, η αφήγηση ιστοριών με την αξιοποίηση των ψηφιακών μέσων μπορεί να αποτελέσει έναν τρόπο έκφρασης, δημιουργίας και συν-δημιουργίας της εμπειρίας και, τελικά, του εαυτού. 

 

Μέσα από τις 12 εβδομάδες του προγράμματος, οι συμμετέχοντες/ουσες μαθαίνουν τις θεωρητικές βάσεις και αποκτούν τις πρακτικές δεξιότητες, ώστε να δημιουργήσουν τις δικές τους ψηφιακές αφηγήσεις. Η όλη προσέγγιση βασίζεται στη συστημική θεωρία και πρακτική, ενώ, το πρόγραμμα έχει έντονο βιωματικό χαρακτήρα και απαιτεί την ενεργή συμμετοχή των εκπαιδευομένων στις διαδικτυακές συναντήσεις της ομάδας. Για την ολοκλήρωση του προγράμματος είναι απαραίτητο οι συμμετέχοντες/ουσες να δημιουργήσουν τη δική τους ψηφιακή αφήγηση, είτε ατομικά είτε σε ζευγάρια ή μικρές ομάδες.

Στόχος

Στόχος του εργαστηρίου είναι η ενδυνάμωση των συμμετεχόντων/ουσών μέσα από τη δημιουργία και το μοίρασμα αφηγήσεων με την αξιοποίηση των ψηφιακών μέσων. Μέσα από το εργαστήρι, οι συμμετέχοντες/ουσες θα έχουν την ευκαιρία να εξοικειωθούν με τη συστημική προσέγγιση στην ψηφιακή αφήγηση, ώστε να μπορέσουν να την αξιοποιήσουν στη δική τους πρακτική με ανθρώπους και ομάδες. Παράλληλα, αποκτούν δεξιότητες στη χρήση Η/Υ και τη δημιουργία ψηφιακής αφήγησης, ανακαλύπτοντας τη χαρά της δημιουργίας, καλλιεργώντας τη δημιουργικότητά τους και αναπτύσσοντας τις ικανότητές τους.

Μεθοδολογία

Οι βάσεις πάνω στις οποίες στηρίζεται το όλο εγχείρημα είναι η συστημική ματιά, η αφηγηματική προσέγγιση και ο διαλογικός εαυτός, με την αξιοποίηση του βιωματικού τρόπου δουλειάς και της ενεργής συμμετοχής στην ομάδα. Η ομάδα ακολουθεί τις αρχές Εκπαίδευσης Ενηλίκων και αυτές της μετασχηματιστικής μάθησης.

Μέσα από τις 12 συναντήσεις που θα πραγματοποιηθούν, οι συμμετέχοντες μαθαίνουν τις θεωρητικές βάσεις και αποκτούν τις πρακτικές δεξιότητες, ώστε να δημιουργήσουν τις δικές τους ψηφιακές αφηγήσεις. Κάθε εβδομάδα θα υπάρχει μία θεματική με την οποία η ομάδα θα ασχολείται σε ένα θεωρητικό επίπεδο και, παράλληλα, θα υπάρχει και μια σύγχρονη συνάντηση συντονισμού και σύνδεσης (μέσω λογισμικού τηλεδιάσκεψης), στην οποία οι συμμετέχοντες/ουσες θα έχουν την ευκαιρία να λάβουν μέρος σε βιωματικές ασκήσεις και να μοιραστούν με την
ομάδα. Ταυτόχρονα, σε όλη τη διάρκεια του προγράμματος θα υπάρχει ανοιχτή επικοινωνία μεταξύ των συμμετεχόντων, αλλά και μεταξύ συμμετεχόντων και συντονιστών με ασύγχρονα μέσα (ενεργό φόρουμ συζήτησης).

Παράλληλα, μέσα από αυτή τη διεργασία, οι συμμετέχοντες/ουσες εξοικειώνονται με την προσέγγιση της Συστημικής Ψηφιακής Αφήγησης, ώστε να μπορούν να την αξιοποιήσουν στη δική τους πρακτική με ανθρώπους και ομάδες.

Για την ολοκλήρωση του προγράμματος είναι απαραίτητο οι συμμετέχοντες/ουσες να δημιουργήσουν τη δική τους ψηφιακή αφήγηση, είτε ατομικά είτε σε ζευγάρια ή μικρές ομάδες.

Σε ποιους απευθύνεται

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς, ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς και, εν γένει, σε επαγγελματίες που δουλεύουν με ανθρώπινα συστήματα και κοινότητες  (δεν απαιτείται προηγούμενη γνώση ή εκπαίδευση στη συστημική προσέγγιση). Το πρόγραμμα μπορούν να παρακολουθήσουν και οι φοιτητές αντίστοιχων κατευθύνσεων. Για τη μελέτη της σχετικής βιβλιογραφίας είναι απαραίτητη η καλή γνώση Αγγλικών. Επίσης, είναι απαραίτητη η βασική εξοικείωση με τη χρήση Η/Υ και διαδικτύου.

Ακαδημαϊκές Προϋποθέσεις

Πανεπιστημιακό πτυχίο σχετικής σχολής (παιδαγωγικά, ψυχιατρική, ψυχολογία, κοινωνικός λειτουργός κ.ο.κ.) ή πεδία ανάλογης κατεύθυνσης (ιατρική, παιδαγωγική, κοινωνιολογία, ανθρωπολογία) ή φοιτητές των αντίστοιχων σχολών

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τη Γραμματεία του ΑΚΜΑ εδώ

Ενημερωτικό έντυπο

Σεμινάρια

© 2020  AKMA .

CONTACT US

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Sending

Log in with your credentials

or    

Forgot your details?

Create Account