Θεραπεία

Η θεραπεία στο ΑΚΜΑ ακολουθεί την Διαλεκτική – Συστημική Προσέγγιση, στην οποία στηρίζεται η λειτουργία του Κέντρου, και έχει χαρακτήρα πολυεπίπεδο και πολυεστιακό. Ο στόχος των θεραπευτικών παρεμβάσεων δεν είναι μόνο η ανακούφιση του συμπτώματος που παρουσιάζει ο αναφερόμενος «ασθενής», το άτομο δηλαδή για το οποίο ζητάει αρχικά βοήθεια η οικογένεια, αλλά κυρίως η αναδιοργάνωση των ενδοοικογενεικών διεργασιών, έτσι ώστε να προωθείται η ανέλιξη της οικογένειας σαν σύνολο. Έτσι η προτεινόμενη θεραπεία αποτελεί μια συνθετική εργασία με επιμέρους θεραπευτικές διαδικασίες (που θα αναφερθούν κατωτέρω), στις οποίες καλούνται να συμμετάσχουν τα μέλη της οικογένειας. Παράλληλα οικογενειακές συνεδρίες, που γίνονται σε τακτικά χρονικά διαστήματα, ολοκληρώνουν την όλη θεραπευτική προσπάθεια.

Ατομική Θεραπεία

Η ατομική συστημική θεραπεία στην ουσία της δεν βλέπει προβληματικά άτομα, αλλά προβληματικές σχέσεις μεταξύ τους στις ομάδες, στις οποίες ζουν. Άρα δεν παραγνωρίζει τις γραμμικές σχέσεις ανάμεσα σε «παθογόνα» αίτια στο συγκεκριμένο άτομο, δηλαδή τον «ασθενή», αλλά τις ολοκληρώνει με μία πληρέστερη κατανόηση του πλαισίου των αμφίδρομων αλληλεπιδράσεων, στο οποίο οι παραπάνω σχέσεις αναπτύσσονται.

 


Θεραπεία ομάδας

Μέσα από την δημιουργία κλίματος εμπιστοσύνης και αμοιβαιότητας, τα μέλη της ομάδας αναπτύσσουν ανοιχτή και ειλικρινή επικοινωνία μεταξύ τους, μπαίνοντας συγκινησιακά ο ένας στην θέση του άλλου. Έτσι τα μέλη της ομάδας γίνονται ενήμερα σχετικά με γνωστικές και συγκινησιακές τους διεργασίες, αποκτούν μεγαλύτερη αυτογνωσία, που τα βοηθά να καθορίζουν και να επιδιώκουν την εκπλήρωση προσωπικών στόχων. Και, το κυριότερο, μαθαίνουν να ενεργούν με δική τους πρωτοβουλία, πάνω σε τύπους συμπεριφοράς που προωθούν τις διαπροσωπικές τους σχέσεις μέσα και έξω από την ομάδα.


Οικογενειακή θεραπεία

Η οικογένεια, σε όλες τις μορφές που παίρνει στην εποχή μας, θεωρείται η πρωταρχική κοινωνική ομάδα, στην οποία ο καθένας μας εξασφαλίζει την επιβίωση και την εξέλιξή του. Ο οικογενειακός θεραπευτής βλέπει την οικογένεια σαν σύστημα και οι παρεμβάσεις του αφορούν τις διαπροσωπικές σχέσεις και όχι κάποιαν ατομική κατάσταση. Έχει σαν στόχο να καταλύσει την ανέλιξη της οικογένειας συνολικά και, προκειμένου να πετύχει αυτό, δεν λειτουργεί σαν απλός παρατηρητής, αλλά, αφού εξασφαλίσει τα όριά του, συμμετέχει ενεργά σ’ αυτή την διαπροσωπική διεργασία.

 

family_therapy3


Couples Therapy

By creating an atmosphere of trust and affinity, the couple cultivate among themselves open and honest communication, emotionally putting themselves in the other persons’ shoes. In this way the couple become aware of their own cognitive and emotional processes, acquire more self-knowledge that helps them to define and pursue the fulfillment of their relationship. Most importantly they learn to act on their own initiative, based on behaviors that promote their interpersonal relationships within and outside .


Couples Group Therapy

By creating an atmosphere of trust and affinity, the couple cultivate among themselves open and honest communication, emotionally putting themselves in the other persons’ shoes. In this way the couple become aware of their own cognitive and emotional processes, acquire more self-knowledge that helps them to define and pursue the fulfillment of their relationship. Most importantly they learn to act on their own initiative, based on behaviors that promote their interpersonal relationships within and outside .


Γενεόγραμμα

Η δραστηριότητα αυτή αποτελεί ουσιαστικό μέρος της προσωπικής θεραπείας των εκπαιδευομένων για την προσωπική ανάπτυξη τους. Σε κάθε μηνιαία ομαδική συνάντηση πραγματοποιούνται εις βάθος προσωπικές και ομαδικές ασκήσεις/δραστηριότητες για τις εσωτερικές διεργασίες όπως συνδέονται με την πατρική οικογένεια και το προσωπικό γενεόγραμμα.