Παρέμβαση μέσω συμμετοχικής εκπαίδευσης και επιμόρφωσης, αξιοποιώντας τη συστημική-διαλεκτική προσέγγιση.

Το ΑΚΜΑ (Αθηναϊκό Κέντρο Μελέτης του Ανθρώπου) συμμετείχε στο έργο CHANGING YOUTHstories που στοχεύει στην πολύπλευρη και πολυεπίπεδη παρέμβαση ως εργαλείο διερεύνησης μεθοδολογιών υποστήριξης  ομάδων νέων σε κρίση (νέοι που αντιμετωπίζουν προβλήματα με ουσίες, νέοι που εκδηλώνουν παραβατικές συμπεριφορές και έχουν ή κινδυνεύουν να έχουν εμπλοκή με τον Νόμο, πρόσφυγες/ μετανάστες).

Κατά την υλοποίηση του έργου CHANGING YOUTHstories   διερυνήθηκαν  βιωματικά τρόποι υποστήριξης των επαγγελματιών ψυχικής υγείας αλλά και εν γένει του προσωπικού που υποστηρίζει τους νέους αυτούς στις εκάστοτε δομές υποδοχής στην καθημερινότητά τους, με στόχο την πλήρη και λειτουργική τους επανένταξη στον κοινωνικό ιστό. Επίσης, εφαρμόστηκε πιλοτικά, σε μικρό αριθμό νέων σε κάθε χώρα-εταίρο ο τρόπος αυτός δουλειάς και συνεργασίας, αξιοποιώντας την δικτύωση μεταξύ τους και την διαρκή ανταλλαγή εμπειρίας και καλών πρακτικών μέσω της κοινής γλώσσας της Συστημικής-Διαλεκτικής Προσέγγισης.

 


Το CHANGING YOUTHstories είναι χρηματοδοτούμενο από το ευρωπαϊκό Πρόγραμμα ERASMUS+ KA2,  διήρκεσε 2 χρόνια (ολοκλήρωση τον Αυγουστο του 2018) και έχει ως στόχο να προωθήσει την προσωπική ανάπτυξη, την ενίσχυση της κοινωνικής προσαρμογής και τη διευκόλυνση της επαγγελματικής ένταξης των νέων που ανήκουν σε ομάδες κινδύνου.

Το ΑΚΜΑ, με επιστημονική υπεύθυνο την κα Κυριακή Πολυχρόνη, συντονίζει την εφαρμογή στο πεδίο των νέων προσφύγων στην Ελλάδα, σε συνεργασία με τον Σύλλογο Μερίμνης Ανηλίκων (ΣΜΑ), το Κέντρο Ημέρας Βαβέλ και το Πρόγραμμα Προσωρινής Στέγασης Προσφύγων που υλοποιεί η Εταιρεία Ανάπτυξης και Τουριστικής Προβολής Αθηνών σε συνεργασία με την Ύπατη Αρμοστεία του Ο.Η.Ε. για τους Πρόσφυγες και τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και συμμετέχουν ως εταίροι του ΑΚΜΑ, το Centrul de Reeducare Buzias από τη Ρουμανία,  η μη κερδοσκοπική κοινωνική οργάνωση Eughenia  από την Ιταλία και η Κυπριακή εταιρία Eurosucess.

Το έργο CHANGING YOUTHstories – Erasmus+ (KA2), έχει ως στόχο αφενός να προωθήσει την προσωπική ανάπτυξη νέων που ανήκουν σε ομάδες «υψηλού κινδύνου» (εξαρτήσεις, παραβατική συμπεριφορά, σχολική διαρροή, μετανάστες και πρόσφυγες), και να ενισχύσει / διευκολύνει την κοινωνική και επαγγελματική τους ένταξη, αφετέρου να συνδράμει στην υποστήριξη και πλαισίωση των επαγγελματιών που δουλεύουν στο δύσκολο αυτό πεδίο.

 

Υλικό που αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του έργου

Ένα από τα μελήματα του έργου ήταν η ανάπτυξη πρότυπου υλικού που μπορεί να αξιοποιηθεί από κοινωνικούς επιστήμονες, φροντιστές και γονείς, που υποστηρίζουν νέους σε κίνδυνο. Το υλικό αυτό είναι διαθέσιμο στην ελληνική, αγγλική, ιταλική και ρουμάνικη γλώσσα.

Οι νέοι βρίσκονται σε διαφορετικές καταστάσεις και πλαίσια

Δείκτες πανοραμικής διάγνωσης και πολυεπίπεδης παρέμβασης για μετανάστες και πρόσφυγες (Ελληνικά)

Δείκτες πανοραμικής διάγνωσης και πολυεπίπεδης παρέμβασης για μετανάστες και πρόσφυγες (Αγγλικά)


Μια σειρά οπτικοποιημένων συμβουλών προς γονείς και φροντιστές ανηλίκων μεταναστών με διαφορετική εστίαση κάθε φορά δίνονται από τον Ψυχολόγο κ. Π. Σαλίχο (ΑΚΜΑ).

Strategies for parents/caregivers
«Adjustment for the refugee-youth in school community»
Strategies for parents/caregivers
«LGBT+ Refugee Youth»
Strategies for caregivers
«Unaccompagnied minors»
Strategies for caregivers
«Youth in Familly – Reunification process»

Εγχειρίδια που αφορούν νέους σε κίνδυνο- εργαλεία υποστήριξης κοινωνικών επιστημόνων.

         

Εγχειρίδιο Εκπαίδευσης στην Συστημική –Διαλεκτική Προσέγγιση

         

Τα χρονικά της επιτυχίας
Θετική εξιστόρηση – καταγραφή του
ταξιδιού προς λύσεις & ‘ανάκαμψη’,
θεραπευτικό και προληπτικό εργαλείο

         

Επιχειρηματικό Πλαίσιο για
εργασία κοινωνικής ένταξης και την
επαγγελματική ενσωμάτωση

         

Compendium for practitioners

Διεργασία ομάδων – Δράσεις και Μεθοδολογία εφαρμογής του έργου

Δημιουργία δικτύου κοινωνικών επιστημόνων που πλαισιώνουν το έργο: 

Ανά εταίρο δημιουργήθηκε ένα δίκτυο που υποστήριξε πολλαπλά τους νέους:

  • 5 SETs ( Systemis Experts Team) ανά εταίρο, που αποτελούνται από κοινωνικούς επιστήμονες, οι  οποίοι εκπαιδεύτηκαν στην Αθήνα ενώ συνέχεια έδρασαν πολλαπλασιαστικά και  συντόνισαν στη Δομή τους (σε Ελλάδα, Ρουμανία, Κύπρο)
  • 10 DITs (Direct Intervention Team) -ομάδα κοινωνικών επιστημόνων αλλά και  ατόμων που έχουν άμεση πρόσβαση στους νέους στην καθημερινή τους ζωή (μαγείρισσα, φύλακας, σύμβουλος σπουδών, κα..) και άρα σημαντική επιρροή σε αυτούς.

 

Σχεδιασμός και εφαρμογή

Η πρώτη από τις δράσεις του έργου ήταν η εκπαίδευση κοινωνικών επιστημόνων και η δημιουργία ομάδων εποπτών των δράσεων  του έργου (SETs ) που συντόνιζαν τη δράση του CHANGING YOUTHstories. Η εκπαίδευση στη Συστημική Διαλεκτική Προσέγγιση του  ΑΚΜΑ  , υλοποιήθηκε στην Αθήνα (18-27/3/2017) και συμμετείχαν 25 κοινωνικοί επιστήμονες από την Ρουμανία, Ιταλία Κύπρο και Ελλάδα.  Την εκπαίδευση διενήργησαν οι επιστημονικοί συνεργάτες του ΑΚΜΑ, Κυριακή ΠολυχρόνηΠαύλος ΣαλίχοςΜαρία Γιούργη και Δήμητρα Κοτορού. Στη συνέχεια, στη δομή κάθε εταίρου λειτούργησαν transfer workshops  μεταλαμπαδεύοντας την εκπαίδευση στους τοπικούς κοινωνικούς επιστήμονες των φορέωντου κάθε εταίρου (DITs- Direct Intervention Teams).  Η Μεθοδολογική προσέγγιση της εκπαίδευσης αποτυπώνεται στο ‘Εγχειρίδιο Εφαρμογών’ (Handbook) το οποίο δημιούργησε ομάδα του ΑΚΜΑ, για την ευαισθητοποίηση των Κοινωνικών Επαγγελματιών εκτός και πέραν των ορίων του έργου (διθέσιμο στην Ελληνική, Αγγλική, Ρουμάνικη και Ιταλική γλώσσα).

Ενδυνάμωση των κοινωνικών επιστημόνων που εργάζονταν με τους νέους (DITs& SETs) και υποστήριξη τους (εποπτεία) ώστε να αναπτυχθούν προσωπικά (εμπειρία και  εμπιστοσύνη) αξιοποιώντας την Διαλεκτική -Συστημική προσέγγιση του ΑΚΜΑ  και να είναι σε θέση να εφαρμόσουν τα εργαλεία της στους νέους που υποστηρίζουν. Για την ενίσχυση της σύνδεσης των SETs/DITs λειτούργησε από απόσταση εποπτεία μέσω  web, με στόχο την συνεχή σύνδεση και επίλυση προβλημάτων και δυσκολιών.

Start up ‘the social cooperative structure’ ως πλαίσιο αναφοράς και παρέμβασης, -υποστήριξης των νέων στην λειτουργική ενσωμάτωσή τους στην αγορά εργασίας αναδεικνύοντας τα προσωπικά τους σχέδια για το δικό τους  μέλλον.

Blended Mobility Action: Με τη συμμετοχή 4 νέων ωφελούμενων ανά εταίρο και των συνοδών τους διοργανώνονται δυο 5θημερες συναντήσεις με στόχο την επαγγελματική νοηματοδότηση. Οι συναντήσεις διενεργήθηκαν 16-20/5/18 στην Ιταλία  και  6-10/6/2018 στη Ρουμανία. Ένα κλειστό Κοινωνικό Δίκτυο, όπου συμμετέχουν οι νέοι και οι συντονιστές τους, διασφαλίζει τη συνέχιση της δράσης.

Ενδυνάμωση, καθοδήγηση και υποστήριξη των Νέων «σε Κίνδυνο» οι οποίοι συμμετέχουν  στο έργο με  μια πολύπλευρη υποστήριξη μέσω της Συστημικής -Διαλεκτικής Προσέγγισης.

Συλλογή καλών πρακτικών και της πορείας της παρέμβασης αξιοποιειται στην παραγωγή εστιασμένου υλικού (βίντεο σε 4 γλώσσες) που απευθύνεται:

  • Σε κοινωνικούς επιστήμονες
  • Νέους
  • Δομές Υποστήριξης/Κηδεμόνες των νέων

Στο πρόγραμμα συμμετέχουν 50 νέοι σε κίνδυνο από Ελλάδα, Ρουμανία, Κύπρο και Ιταλία και 95 κοινωνικοί  επιστήμονες.

Ομάδα Υλοποίησης και Εφαρμογής στην Ελλάδα

Κυριακή Πολυχρόνη, Παύλος Σαλίχος, Κρυσταλλία Δρυστέλλα,  Ειρήνη Διακάκη, Ηλέκτρα Στεφάνου, Αγγελίνα Παπαδάτου, Δήμητρα Στεφάτου, Βασίλης Αλεξάκης, Ειρήνη Αραπαντώνη, Κωνσταντίνος Μαθιουδάκης, Μαρία Κυριακού, Όλια Κονδύλη, Κωνσταντίνος Κόκορας,  Σύλια Καλογεροπούλου,  Δημήτριος Παπαγαλάνης, Σοφία Μπερλή,  Falk Amgad, Mohamed Najar, Χριστίνα Ιωσιφίδου, Ουρανία Κύρκα, Μαργαρίτα Καραβέλλα,  Δήμητρα Πιτσιάνη, Δήμητρα Αδαμαντίδου,  Μάριος Καραμάνος,  Elmira Kochi, Ελένη  Elmaz-Χάλαρη, Rudinie Pachelle Koya Yalebi, M** Grace, A** Nebras, AR** Nirim, H** Rahman, M** Hussaini, M** Jinet, HJ**Ali, A** Fatima, A** Zahra, A** Maher.

2016-1-RO01-KA205-023754

Any communication or publication related to the Project made by the beneficiaries jointly or individually in any form and using any means reflects only the author’s view and the NA and the Commission are not responsible for any use that may be made of the information it contains.

© 2023  AKMA .

CONTACT US

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Sending

Log in with your credentials

or    

Forgot your details?

Create Account