Επιστημονικός Υπέυθυνος: Γιώργος Γουρνάς, MD, ECP.


Επιμορφωτές: Γιώργος Γουρνάς, Μίνα Πολέμη-Τοδούλου, Διονύσης Σακκάς, Πέτρος Πολυχρόνης,  Κυριακή Πολυχρόνη.


Διάρκεια: 2 έτη, 64 εβδομαδιαίες συναντήσεις

-εναλλακτικά-

Μηνιαίο Συστημικό Σκέπτεσθαι: 2 έτη, σε μηνιαίες συναντήσεις Παρασκευή απόγευμα & Σάββατο πρωί

Περιγραφή

Το Σεμινάριο «Εξοικείωση με το Συστημικό Σκέπτεσθαι» αποτελεί τη βασική Επιμορφωτική Διεργασία του Αθηναϊκού Κέντρου Μελέτης του Ανθρώπου (ΑΚΜΑ). Πρόκειται για βιωματικό σεμινάριο που αξιοποιεί τη συμμετοχή και τη λειτουργία των μελών του στη μικρή και μεγάλη ομάδα, η οποία αποτελεί και το βασικό «εργαλείο» της επιμορφωτικής διαδικασίας.

Μελετά τον Άνθρωπο ως βιο-ψυχο-κοινωνικο-οικονομικο-πολιτισμικό σύστημα, τις σχέσεις του μέσα στις ομάδες στις οποίες συμμετέχει, τη δυναμική του ζευγαριού, της οικογένειας και των επαγγελματικών ομάδων συγχρόνως με τη μελέτη του ευρύτερου κοινωνικού πλαισίου, τις αλλαγές και τις επιδράσεις του σ’ όλα τα ζωντανά συστήματα.

Στόχος του σεμιναρίου είναι η μελέτη του Ανθρώπου και των Ομάδων του, (οικογένεια, επαγγελματικό χώρος και ευρύτερο κοινωνικο-πολιτισμικό- οικονομικό σύστημα), μέσα στα πλαίσια της κοινωνικής αλλαγής και της παγκοσμιοποίησης, ακολουθώντας την Πολυεπίπεδη-Πολυεστιακή, Συστημική-Διαλεκτική Προσέγγιση, όπως έχει αναπτυχθεί στην μακρόχρονη πορεία του Κέντρου.

Στόχος

Στόχος του σεμιναρίου είναι η μελέτη του Ανθρώπου και των Ομάδων του, (οικογένεια, επαγγελματικό χώρος και ευρύτερο κοινωνικο-πολιτισμικό- οικονομικό σύστημα), μέσα στα πλαίσια της κοινωνικής αλλαγής και της παγκοσμιοποίησης, ακολουθώντας την Πολυεπίπεδη-Πολυεστιακή, Συστημική-Διαλεκτική Προσέγγιση, όπως έχει αναπτυχθεί στην μακρόχρονη πορεία του Κέντρου.

Σε ποιούς απευθύνεται

Σε επιστήμονες που δουλεύουν με τον άνθρωπο και τις ομάδες του (Ψυχιάτρους, Ψυχολόγους, Κοινωνικούς Λειτουργούς, Κοινωνικούς Επιστήμονες, Εκπαιδευτικούς…) και άνω των 35 ετών. Για την ηλικιακή κατηγορία 25-35 ετών διενεργείται στο Σεμινάριο Διαμορφώνοντας Συστημική Προσέγγιση

Ακαδημαϊκές Προϋποθέσεις

Πανεπιστημιακό πτυχίο σχετικής σχολής ειδικών ψυχικής υγείας και κοινωνικούς επιστήμονες (δηλ ψυχολόγοι, γιατροί, εκπαιδευτικοί, κοινωνικοί λειτουργοί, κοινωνιολόγοι κ.λπ.).

Σε επαγγελματίες που μετά από μακρόχρονη εμπειρία και ειδική εκπαίδευση αναγνωρίζονται ως σύμβουλοι ή ειδικοί στη συμβουλευτική.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τη Γραμματεία του ΑΚΜΑ εδώ

Επιμορφωτικά Σεμινάρια

CONTACT US

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Sending

© 2019  AKMA

Log in with your credentials

or    

Forgot your details?

Create Account