Το Ευρωπαϊκό Συνέδριο της EFTA, το 2016 στην Αθήνα

Sharing is love: