+

40 χρόνια πριν…. 1η Ευρωπαϊκή Συνάντηση  για την Οικογενειακή και Κοινοτική Θεραπεία