Ημερίδα με την Umberta Telfener από το ΑΚΜΑ, στην Αθήνα.

Sharing is love: