Συνεργασία για τις απομακρυσμένες κοινότητες

Το ΑΚΜΑ αποδέχθηκε με χαρά την πρόταση από το Τμήμα Κοινωνιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης, να συμμετέχει στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα HORIZON 2020, για ανάπτυξη δράσεων συνεργασίας στις απομακρυσμένες κοινότητες.

Πιο συγκεκριμένα, το Τμήμα Κοινωνιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης, το οποίο δρα ως  Συντονικής (Coordinator), προσκάλεσε το ΑΚΜΑ να συνυποβάλλει πρόταση στο πρόγραμμα BRUSCO Building RuraL Systems of Cooperation / ΗORIZON 2020 – RUR 15 2017.

Ο προτεινόμενος ρόλος για το ΑΚΜΑ είναι του «Partner & Leader toward package 4 – training & workshops για τις κοινότητες».

Το πρόγραμμα έχει τίτλο BRUSCO Building RuraL Systems of Cooperation. Σε αυτό συμμετέχουν 29 εταίροι από τις παρακάτω χώρες : Ηνωμένο Βασίλειο, Ισπανία, Πολωνία, Βοσνία-Ερζεβοβίνη, Τσεχία, Γαλλία, Ιταλία, Βουλγαρία και Ελλάδα.

Το ΑΚΜΑ αποδέχθηκε την πρόταση, την οποία θεωρεί τιμητική και αναγνώριση της μακροχρόνιας δουλειάς και της δράσης του.

Sharing is love: