Το Αθηναϊκό Κέντρο Μελέτης του Ανθρώπου συμμετείχε στις εργασίες του 10oυ Συμποσίου για τη  μελέτη των διεργασιών στους οργανισμούς (Process Organization Studies -PROS) που έλαβε χώρα στη Χαλκιδική στις 20 με 23 Ιουνίου 2018. Η φετινή θεματική του συνεδρίου αναφερόταν στην έννοια του χρόνου (“About Time: Temporality and History in Organization Studies”) και σε συναφείς με αυτόν  έννοιες (π.χ. παροδικότητα, χρονικότητα ) και πώς αυτές οι έννοιες είναι θεωρητικά και πρακτικά αξιοποιήσιμες στην οργανωσιακή ζωή. Στο Συμπόσιο συμμετείχαν ως προσκεκλημένοι ομιλητές (Keynote Speakers) οι: William Blattner, Καθηγητής Φιλοσοφίας στο Πανεπιστήμιο του Georgetown (USA), o Tor Hernes, καθηγητής στο Copenhagen Business School (DK) και ο Eviatar Zerubavel, διακεκριμένος καθηγητής Κοινωνιολογίας στο  Rutgers University (USA).

ΤΟ PROS είναι μία ετήσια συνάντηση  από ακαδημαϊκούς και επαγγελματίες που διοργανώνεται σε ένα ελληνικό νησί κάθε χρόνο τον Ιούνιο.  Περισσότερες πληροφορίες για τις θεματικές και τις προηγούμενες διοργανώσεις μπορεί κάποιος να αναζητήσει στο   www.processsymposium.com. Στο παρακάτω κείμενο ο διακεκριμένος καθηγητής Karl E. Weick (Rensis Likert Distinguished University Professor of Organizational Behavior and Psychology, University of Michigan, USA) περιγράφει πώς το συνέδριο συνδέεται με την τρέχουσα πραγματικότητα στους οργανισμούς.  

“As we become more willing to convert reified entities into differentiated streams, the resulting images of process have become more viable and more elusive. Organization becomes organizing, being becomes becoming, construction becomes constructing. But as we see ourselves saying more words that end in “ing,” what must we be thinking? That is not always clear. But now, under the experienced guidance of editors Langley and Tsoukas, there is an annual forum that moves us toward continuity and consolidation in process studies. This book series promises to be a vigorous, thoughtful forum dedicated to improvements in the substance and craft of process articulation.”

Στο επόμενο διάστημα θα οργανωθεί σχετικό με τη θεματική του Συμποσίου εργαστήριο στο οποίο μέλη  της κοινότητας του ΑΚΜΑ θα μπορέσουν να γνωρίσουν τόσο τη φιλοσοφία όσο και τις πρακτικές του PROS αλλά και να ενημερωθούν για τη συγκεκριμένη θεματική του χρόνου που απασχόλησε τη φετινή διοργάνωση.

© 2023  AKMA .

CONTACT US

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Sending

Log in with your credentials

or    

Forgot your details?

Create Account