Το Κέντρο Πρόληψης Καρδίτσας είναι είναι ένα δυναμικό κύτταρο με συνεχλη, εστιασμένη και ποικιλλότροπη παρέμβαση στην περιοχή,  τόσο σε σχολικές κοινότητες (μαθητές, εκπαιδευτικούς, γονείς)  όσο και στην ευρύτερη τοπική κοινωνία. Το ΑΚΜΑ συνεργάζεται για μια ακόμη χρονιά με το Κέντρο Πρόληψης Καρδίτσας,  παρέχοντας εποπτία που  εστιάζει σε:
  • Ατομική και Ομαδική Συμβουλευτική
  • Εποπτεία στην υλοποίηση προγραμμάτων πρόληψης  σε σχολεία σε θέματα (στόχων και αποτελεσμάτων,  δυναμικής των ομάδων, διαπολιτισμικής ενσωμάτωσης, επίγνωσης των προσωπικών αδυναμιών και δυνάμεων, διαχείριση αντιστάσεων, κρίσεων, διαταρακτικών συμπεριφορών, οριοθέτηση,αξιοποίηση και εμπλουτισμός των θετικών στοιχείων στο πλαίσιο)
  • Διαχείριση και ανάλυση περιστατικών
  • Εποπτεία σε θέματα δυναμικής των Στελεχών του Κέντρου Πρόληψης ( ηγεσία, αλληλεπιδράσεις, θέματα αποδόμησης και αναδόμησης του πλαισίου)
  • Ανατροφοδότηση, ενδυνάμωση
Η Εποπτεία  πραγματοποιείται απο στελέχη του ΑΚΜΑ,  σε 8 μηνιαίες συναντήσεις (1 1/2 ωρών) από τον Νοέμβριο 2018 έως τον  Ιούνιο 2019 και συμμετέχουν σε αυτήν 2 στελέχη του Κέντρου Πρόληψης Καρδίτσας.

© 2023  AKMA .

CONTACT US

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Sending

Log in with your credentials

or    

Forgot your details?

Create Account