Η Άννη Βασιλείου σπούδασε Ψυχολογία (Bedford College, University of London, Αγγλία 1977-1980) και στη συνέχεια παρακολούθησε δίχρονη ειδίκευση στην Κοινωνική Ψυχολογία (London School of Economics, Αγγλία 1980-1982). Εκπαιδεύτηκε στη Συστημική Θεώρηση, και στις εφαρμογές της στις επιστήμες του ανθρώπου, στη Δυναμική Ομάδας/Οικογένειας και στη Διεργασία Ομάδας, στις εφαρμογές για νέους, στη δημιουργική απασχόληση παιδιών, και στον επαγγελματικό προσανατολισμό για εφήβους (Αθηναϊκό Κέντρο Μελέτης του Ανθρώπου, Αθήνα 1975-1977 και 1982-1986).

Έχει πολυετή εμπειρία στην πρόληψη ψυχοκοινωνικής υγείας με άτομα και ομάδες, στη δουλειά με κοινότητες, στην επιμόρφωση ενηλίκων και στην ψυχοκοινωνική εμψύχωση νέων σε διάφορα πλαίσια, στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχει επίσης πολυετή εμπειρία στη συνεργασία με σχολικές κοινότητες, στην επιμόρφωση και ενδυνάμωση εκπαιδευτικών και γονέων, και έχει σχεδιάσει, υλοποιήσει κι εποπτεύσει πολυάριθμα εκπαιδευτικά προγράμματα με ομάδες μαθητών.
Ως συνεργάτης του Aθηναϊκού Kέντρου Mελέτης του Aνθρώπου (ΑΚΜΑ) είχε την επιστημονική ευθύνη του Προγράμματος Εμψύχωσης Νέων του ΑΚΜΑ από το 1983 έως το 2011. Σχεδίασε κι υλοποίησε κύκλους εκπαίδευσης κι εποπτείας Εμψυχωτών νέων, καθώς και σχεδίασε, συντόνισε, κι υλοποίησε πολλαπλές δράσεις εμψύχωσης για ομάδες παιδιών και εφήβων.
Από το 2002 έως το 2019 ήταν συνεργάτης του Προγράμματος του YΠEΠΘ Eκπαίδευση των Παιδιών της Μουσουλμανικής Μειονότητας στη Θράκη (ΠΕΜ – Εθνικό και Καποδιστριακό Παν/μιο Αθηνών).  Ως επιστημονική υπεύθυνη της δράσης διαπολιτισμικής κοινωνικο-πολιτισμικής εμψύχωσης νέων Δημιουργικά Εργαστήρια Νέων —η οποία υλοποιήθηκε στα Κέντρα Στήριξης του ΠΕΜ στη Θράκη—σχεδίασε και συντόνισε τη δράση, καθώς και εκπαίδευσε κι επόπτευσε τη διαπολιτισμική ομάδαεμψυχωτών της δράσης. Οι δράσεις νέων που αναπτύχθηκαν προσέφεραν την ευκαιρία ανάπτυξηςψυχοκοινωνικών δεξιοτήτων δημιουργικής συνύπαρξης σε παιδιά, εφήβους και νέους ενήλικες από πόλεις και χωριά της ευρύτερης περιοχής.  Από το 1987 ζει μόνιμα στον Κάμπο Στρατονίκης (Δήμος Αριστοτέλη Χαλκιδικής). Ως μέλος της τοπικήςκοινωνίας—και στα πλαίσια της συλλογικής κοινωνικο-πολιτισμικής ζωής του τόπου—έχει στηρίξει εθελοντικά διάφορες σχολικές κοινότητες, συλλόγους γονέων, γυναικών και πολιτιστικούς συλλόγους, αναλαμβάνοντας την ευθύνη σχεδιασμού και υλοποίησης διαφόρων δράσεων τόσο για ενήλικες όσο και για νέους.

© 2023  AKMA .

CONTACT US

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Sending

Log in with your credentials

or    

Forgot your details?

Create Account