Τό Ἀνοικτό Ψυχοθεραπευτικό Κέντρο, τό Ἰνστιτοῦτο Θεραπείας Οἰκογένειας καί ἡ Ἕνωση Θεραπευτῶν Οἰκογένειας καί Ζεύγους διοργανώσαν Ἡμερίδα μέ θέμα: «Ἰχνηλατώντας τούς Οἰκογενειακούς Δεσμούς: Οἰκογενειακό Ἀνάγλυφο, Γενεόγραμμα» (6/11/2021).

Γεννιόμαστε καί μεγαλώνουμε σέ οἰκογένειες. Ἐκεῖ διαμορφώνουμε τά θεμέλια τῶν πρώτων μας ἐμπειριῶν στόν κόσμο, τῶν πρώτων μας σχέσεων, τῶν πρώτων μας αἰσθημάτων τοῦ ἀνήκειν σέ μιά ὁμάδα. Διαπλάθουμε τούς ἑαυτούς μας κινούμενοι καί ἀναπτυσόμενοι ἐντός τοῦ συνόλου τῶν σχέσεων καί ἐπικοινωνιῶν (matrix) τῆς οἰκογένειας (S.H. Foulkes, 1975), ἡ ὁποία ἐμπεριέχεται στό εὐρύτερο κοινωνικο-πολιτιστικό πλαίσιο. Οἱ λειτουργίες πού οἱ οἰκογένειες ἐπιτελοῦν (ἀναπαραγωγικές, οἰκονομικές, ἐκπαιδευτικές, μέριμνας/πρόνοιας, ψυχολογικές) δημιουργοῦν ἰσχυρούς δεσμούς μεταξύ τῶν μελῶν τους. Ὁ A.C.R. Skynner (1987) ἐπισημαίνει ὅτι συνεχῶς ἐπιζητοῦμε νά ἐπαναλάβουμε τήν ἐμπειρία μας στούς οἰκογενειακούς μας δεσμούς, διαιωνίζοντας, μέ τόν τρόπο αὐτό, τίς οἰκογενειακές μας σχέσεις σέ κάθε ὁμάδα πού συμμετέχουμε, μέ ἀποτέλεσμα αὐτές νά συμπεριφέρονται μέ ἀνάλογο τρόπο.
Στήν Ἡμερίδα οι συμμετέοχντες είχαν  τήν εὐκαιρία να ἰχνηλατήσουμε τούς οἰκογενειακούς μας δεσμούς τόσο μέσῳ θεωρητικῶν εἰσηγήσεων, ὅσο καί, κυρίως, μέσῳ βιωματικῶν τεχνικῶν, ὅπως εἶναι τό Οἰκογενειακό Ἀνάγλυφο καί τό Γενεόγραμμα.

Στην ημερίδα συμμετείχε ο κ Γιώργος Γουρνάς , μέλος της Επιστημονικής Ομάδας του ΑΚΜΑ, με θέμα παρέμβασης “Αντιμετώπιση της Κρίσης: Η Αξιοποίηση της Δύναμης της Οικογένειας”.

Πρόγραμμα Ημερίδας

© 2023  AKMA .

CONTACT US

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Sending

Log in with your credentials

or    

Forgot your details?

Create Account