Ο υποψήφιος θα απασχολείται από κοινοτική δομή που παρέχει δωρεάν εξατομικευμένες κλινικές υπηρεσίες ψυχικής υγείας με σκοπό την ψυχοκοινωνική αποκατάσταση των παιδιών και εφήβων θυμάτων κακοποίησης/παραμέλησης/ενδοοικογενειακής βίας ή έκθεσης σε ακραίες τραυματικές συνθήκες καθώς και συμβουλευτική στήριξη των οικογενειών τους.

Ο ρόλος του ψυχιάτρου θα επικεντρώνεται

α) στην ψυχιατρική αξιολόγηση και παρακολούθηση των παιδιών που μεγάλωσαν στο Σύλλογο και πλέον έχουν ενηλικιωθεί καθώς και

β) πιθανή ψυχιατρική αξιολόγηση και συμβουλευτική υποστήριξη στο οικογενειακό και συγγενικό περιβάλλον παιδιών που εξυπηρετούνται στη δομή.

Συγκεκριμένα τα απαραίτητα προσόντα που ζητούνται είναι τα εξής:

 • Πτυχίο Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου πανεπιστημίου της αλλοδαπής
 • Άδεια ασκήσεως ιατρικού επαγγέλματος
 • Άδεια άσκησης ιατρικής ειδικότητας Ψυχιάτρου
 • Βεβαίωση ιδιότητας μέλους Ιατρικού Συλλόγου
 • Πιστοποιημένη καλή γνώση αγγλικών
 • Καλή γνώση χειρισμού Η/Υ

 

Επιπλέον προσόντα που θα συνεκτιμηθούν:

 

 • Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου πανεπιστημίου της αλλοδαπής συναφής με την ειδικότητα
 • Πιστοποιημένη γνώση χειρισμού Η/Υ
 • Πιστοποιημένη εξειδίκευση σε ατομική – ομαδική ψυχοθεραπεία
 • Προηγούμενη εθελοντική ή μισθωτή εργασία σε συναφείς δομές ή/και φορείς.
 • Μεταδοτικότητα, συνεργασία στην ομάδα, επικοινωνία
 • Προηγούμενη εμπειρία εργασίας, εκπαίδευσης ή εξειδίκευσης στην αντιμετώπιση παιδιών θυμάτων κακοποίησης ή παραμέλησης

Μερική ή πλήρης απασχόλησης

Σύμβαση 1 έτους με δυνατότητα ανανέωσης και πλήρη ασφαλιστική κάλυψη

Περιοχή εργασίας: Ζωγράφου

*Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν το βιογραφικό τους στο hr@hamogelo.gr υπόψιν Χριστίνας Ποντίδα

© 2023  AKMA .

CONTACT US

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Sending

Log in with your credentials

or    

Forgot your details?

Create Account