Από τις 11 έως και τις 14 Σεπτεμβρίου πραγματοποιήθηκε στη Νάπολη το 10ο Συνέδριο της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Οικογενειακής Θεραπείας (EFTA), στο οποίο έλαβαν μέρος 55 κεντρικοί και προσκεκλημένοι ομιλητές και 800 συγγραφείς, από όλη την Ευρώπη, ενώ το συνέδριο παρακολούθησαν εκπαιδευόμενοι και συστημικοί θεραπευτές από όλο τον κόσμο.  Στο πλαίσιο του συνεδρίου πραγματοποιήθηκαν 400 ατομικές παρουσιάσεις και παρουσιάστηκαν 59 posters. Ανάμεσα στα πολλά workshops που πραγματοποιήθηκαν, διεξήχθη και το βιωματικό εργαστήριο ” Εφαρμόζοντας τη Διαλεκτική – Συστημική Προσέγγιση του ΑΚΜΑ στην εκπαίδευση επαγγελματιών που εργάζονται με νέους σε κίνδυνο”.

Το εν λόγω εργαστήριο, επιστημονικά υπεύθυνη του οποίου ήταν η κ. Κυριακή Πολυχρόνη, απετέλεσε προσπάθεια παρουσίασης ενός διαφορετικού επιστημολογικού μοντέλου, όντας ανάμεσα στα ελάχιστα που κινήθηκαν σε βιωματικό επίπεδο. Το συντονισμό ανέλαβαν οι εκπαιδευόμενοι και συνεργάτες του ΑΚΜΑ, Σαλίχος Παύλος και Στεφάνου Ηλέκτρα, επιχειρώντας να πραγματοποιήσουν μια σύντομη γνωριμία με το μοντέλο μετασχηματιστικής μάθησης, όπως αυτό μπορεί να εφαρμοστεί σε εκπαιδεύσεις επαγγελματιών που εργάζονται με νέους σε κίνδυνο.

Παράλληλα, η ανωτέρω διεργασία πλαισιώθηκε από τη θεωρητική κατανόηση της συγκεκριμένης προσέγγισης στην εκπαίδευση επαγγελματιών. Το εργαστήριο αυτό συνιστά σύντομη παρουσίαση της εκπαίδευσης που δομήθηκε και πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του Erasmus + Προγράμματος “Changing Youth Stories”, με στόχο την εμψύχωση και υποστήριξη επαγγελματιών διαφορετικής καταγωγής, χώρας δράσης, ειδικότητας και πεδίου που ανήκουν σε οργανισμούς που στοχεύουν στην υποστήριξη νέων σε κίνδυνο. Το εργαστήριο παρακολούθησαν 13 σύνεδροι, από διαφορετικές ευρωπαϊκές χώρες, οι οποίοι συμμετείχαν ενεργά στα βιωματικά tasks και στη θεωρητική συζήτηση που πραγματοποιήθηκε. Στους συμμετέχοντες δόθηκε υλικό με βασικά κομμάτια του θεωρητικού υποβάθρου, των tasks που αξιοποιούνται και των βασικών συστημικών αρχών που δομούν μια εκπαίδευση κατά τη Συστημική  Διαλεκτική Προσέγγιση.

Ταυτόχρονα, από τους ίδιους συνεργάτες παρουσιάστηκε επιστημονικό poster με τίτλο ” Η προσφυγική εμπειρία ως αυτοποιητική διεργασία“. Το poster αυτό αποτελεί προσπάθεια κατανόησης του προσφυγικού φαινομένου, μέσω της επιστημολογικής οπτικής που προτείνεται στο ΑΚΜΑ -στη βάση της 2ης κυβερνητικής- ως αφετηρία νέων μεθόδων παρέμβασης και κατανόησης, για τους εργαζόμενους στο πεδίο. Το νέο προτεινόμενο μοντέλο -στηριζόμενο και  στο ερευνητικό-κλινικό έργο του καθηγητή Κλινικής Ψυχολογίας του πανεπιστημίου του Essex της Μ. Βρετανίας, Ρένου Παπαδόπουλου, αναφορικά με τις έννοιες της Μετατραυματικής Ανάπτυξης (Post Traumatic Growth) και της Ανάπτυξης που ενεργοποιείται ως αποτέλεσμα της Βίωσης Δυσχερειών (Adversity Activated Development)- είναι αποτέλεσμα ποιοτικής έρευνας, μέσω της ανάλυσης ημιδομημένων συνεντεύξεων με έξι ανήλικους πρόσφυγες, διαμένοντες στην Ελλάδα.

Η αφίσα βρέθηκε ανάμεσα στη δουλειά αξιόλογων συναδέλφων από όλη των Ευρώπη στον χώρο “Poster Agora“.  Κατά τη διάρκεια της δίωρης παρουσίασής της έγινε ζωντανή συζήτηση με πολλούς συνέδρους, που εργάζονται με τον πληθυσμό των νέων/εφήβων ευρύτερα ή με νέους πρόσφυγες ειδικότερα. Σημαντική ήταν η παρουσία συναδέλφων που εξέφρασαν το ενδιαφέρον τους για το θεωρητικό υπόβαθρό και το προτεινόμενο μοντέλο παρέμβασης, χωρίς να έχουν σύνδεση με το εν λόγω πεδίο σε επίπεδο επαγγελματικής πρακτικής. Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι η προαναφερθείσα μελέτη συζητήθηκε με την πρόεδρο της EFTA Monica Whyte και την πρόεδρο της ΕΛΕΣΥΘ Μαρία Αγγέλου.

© 2023  AKMA .

CONTACT US

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Sending

Log in with your credentials

or    

Forgot your details?

Create Account