Εξοικείωση με το Συστημικό Σκέπτεσθαι

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Γιώργος Γουρνάς, MD, ECP.
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ: Κυριακή Πολυχρόνη, Σοφία Αθανασιάδου, Δήμητρα Κοττορού, Πέτρος Πολυχρόνης, Διονύσης Σακκάς, Γιώργος Γουρνάς, Μίνα Πολέμη-Τοδούλου
ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 2 έτη, 64 εβδομαδιαίες συναντήσεις (ή -εναλλακτικά- 2 έτη σε μηνιαίες συναντήσεις Παρασκευή απόγευμα & Σάββατο πρωί)

 

Περιγραφή:

Το Σεμινάριο «Εξοικείωση με το Συστημικό Σκέπτεσθαι» αποτελεί τη βασική Εκπαιδευτική Διεργασία του Αθηναϊκού Κέντρου Μελέτης του Ανθρώπου (ΑΚΜΑ). Πρόκειται για βιωματικό σεμινάριο που αξιοποιεί τη συμμετοχή και τη λειτουργία των μελών του στη μικρή και μεγάλη ομάδα, η οποία αποτελεί και το βασικό «εργαλείο» της εκπαιδευτικής διαδικασίας.

Μελετά τον Άνθρωπο ως βιο-ψυχο-κοινωνικο-οικονομικο-πολιτισμικό σύστημα, τις σχέσεις του μέσα στις ομάδες στις οποίες συμμετέχει, τη δυναμική του ζευγαριού, της οικογένειας και των επαγγελματικών ομάδων συγχρόνως με τη μελέτη του ευρύτερου κοινωνικού πλαισίου, τις αλλαγές και τις επιδράσεις του σ’ όλα τα ζωντανά συστήματα.

Στόχος του σεμιναρίου είναι η μελέτη του Ανθρώπου και των Ομάδων του, (οικογένεια, επαγγελματικό χώρος και ευρύτερο κοινωνικο-πολιτισμικό- οικονομικό σύστημα), μέσα στα πλαίσια της κοινωνικής αλλαγής και της παγκοσμιοποίησης, ακολουθώντας την Πολυεπίπεδη-Πολυεστιακή, Συστημική-Διαλεκτική Προσέγγιση, όπως έχει αναπτυχθεί στην μακρόχρονη πορεία του Κέντρου.

 

Στόχοι:

Στόχος του σεμιναρίου είναι η μελέτη του Ανθρώπου και των Ομάδων του, (οικογένεια, επαγγελματικό χώρος και ευρύτερο κοινωνικο-πολιτισμικό- οικονομικό σύστημα), μέσα στα πλαίσια της κοινωνικής αλλαγής και της παγκοσμιοποίησης, ακολουθώντας την Πολυεπίπεδη-Πολυεστιακή, Συστημική-Διαλεκτική Προσέγγιση, όπως έχει αναπτυχθεί στην μακρόχρονη πορεία του Κέντρου.

 

Δεξιότητες:

Σκοπός του σεμιναρίου είναι η ευαισθητοποίηση του συγχρόνου ανθρώπου μέσα στα πλαίσια των ταχύτατων αλλαγών που χαρακτηρίζουν τη σημερινή κοινωνία, η ανάπτυξη νέων ρόλων και δεξιοτήτων που απαιτούνται για την καλύτερη αξιοποίηση του ανθρωπίνου δυναμικού, λειτουργικότερη επικοινωνία και αντιμετώπιση της συμπλοκότητας και των προκλήσεων, τις επιδράσεις των οποίων βιώνουμε τόσο στην προσωπική όσο και την επαγγελματική μας ζωή.

 

Σε ποιους απευθύνεται:

Σε επιστήμονες που δουλεύουν με τον άνθρωπο και τις ομάδες του (Ψυχιάτρους, Ψυχολόγους, Κοινωνικούς Λειτουργούς, Κοινωνικούς Επιστήμονες, Εκπαιδευτικούς…).

 

Ακαδημαϊκές Προϋποθέσεις:

Πανεπιστημιακό πτυχίο σχετικής σχολής (ψυχολόγος, γιατρός, εκπαιδευτικός κ.ο.κ.) ή ΤΕΙ ανάλογης κατεύθυνσης, επίσης σε κοινωνικούς/ές λειτουργούς, κοινωνιολόγους κ.λπ. Σε επαγγελματίες που μετά από μακρόχρονη εμπειρία και ειδική εκπαίδευση αναγνωρίζονται ως σύμβουλοι ή ειδικοί στη συμβουλευτική.

 

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τη Γραμματεία του ΑΚΜΑ εδώ

Ονοματεπώνυμο (υποχρεωτικό πεδίο)

Το email σας (υποχρεωτικό πεδίο)

Το τηλέφωνό σας (υποχρεωτικό πεδίο)

Θέμα

Το μήνυμα σας

Sharing is love