Επιστημολογία – Ζωντανά Συστήματα

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Πέτρος Πολυχρόνης
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ: Πέτρος Πολυχρόνης | ΒΟΗΘΟΣ: Ιωάννα Κούκου
ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 10 μηνιαίες συναντήσεις

 

Περιγραφή:

Μέσα από θεωρητικές παρουσιάσεις, τη βιωματική διεργασία και δουλειά σε μικρές και μεγάλες ομάδες οι εκπαιδευόμενοι/ες υποστηρίζονται να συνδέσουν τις πρόσφατες συστημικές - επιστημολογικές κατανοήσεις (ζωντανά συστήματα και συμπλοκότητα, δεύτερη κυβερνητική, θεωρία του χάους, κοινωνικά συστήματα, αυτοποίηση κ.λπ.) με περιστατικά / καταστάσεις από περιοχές της επαγγελματικής τους ευθύνης και προσωπικά βιώματα.

Στην εξέλιξη του σεμιναρίου αναλαμβάνουν οι ίδιοι/ες  την ευθύνη να παρουσιάσουν τέτοιες συνδέσεις, αξιοποιώντας τη σχετική βιβλιογραφία και με καθοδήγηση από το διδάσκοντα/ τη διδάσκουσα.

 

Στόχοι:

Στόχος του σεμιναρίου της Επιστημολογίας είναι η κατανόηση των εξελίξεων της Συστημικής Προσέγγισης - όπως αφορούν τα Ζωντανά Συστήματα και τη διαχείριση της πολυπλοκότητας-  και των εφαρμογών τους στα πεδία της δυναμικής ομάδας και οικογένειας και της κατανόησης και εκπαίδευσης μεγάλων οργανισμών /μακροσυστημάτων.

 

Δεξιότητες:

Οι (προκύπτουσες) δεξιότητες αφορούν: τη συστημική θέαση του κόσμου - κατανόηση των κλινικών περιπτώσεων, οικογένειας, ομάδας και οργανισμών και συστημική αφήγηση της προσωπικής διεργασίας και της οικογενειακής δυναμικής.

 

 

Σε ποιους απευθύνεται:

Το σεμινάριο απευθύνετα σε επιστήμονες που έχουν ολοκληρώσει τη βασική εκπαίδευσή τους στη Συστημική Προσέγγιση  και έχουν εμπειρία εφαρμογής σε χώρο θεραπευτικό ή πρόληψης. Επίσης το σεμινάριο απευθύνεται σε επαγγελματίες που μετά από μακρόχρονη εμπειρία και ειδική εκπαίδευση αναγνωρίζονται ως σύμβουλοι ή ειδικοί στη συμβουλευτική.

 

Ακαδημαϊκές Προϋποθέσεις:

Γενική εκπαίδευση: Απαιτείται πανεπιστημιακό πτυχίο σχετικής σχολής (ψυχολόγος, γιατρός, εκπαιδευτικός, κ.ο.κ.) ή Τ.Ε.Ι. ανάλογης κατεύθυνσης ή επίσης κοινωνικού λειτουργού, κοινωνιολόγου κ.λπ.
Συστημική εκπαίδευση:  Απαιτείται: Α) Να έχει ολοκληρωθεί η εκπαίδευση στο Συστημικό Σκέπτεσθαι και
Β) Παράλληλη ένταξη με ρόλο συντονιστή/στριας μικρής ομάδας σε συστημικές εφαρμογές σε δραστηριότητες του ΑΚΜΑ (ανάληψη ευθύνης υπό εποπτεία) (διάρκεια: 2 τουλάχιστον χρόνια- 300 ώρες)
Άλλα:    Παράλληλη ένταξη σε διδακτική θεραπεία ομάδας (εκτός εάν έχει ήδη ολοκληρωθεί) ή άλλη προσωπική ψυχοθεραπεία.

 

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τη Γραμματεία του ΑΚΜΑ εδώ

Ονοματεπώνυμο (υποχρεωτικό πεδίο)

Το email σας (υποχρεωτικό πεδίο)

Το τηλέφωνό σας (υποχρεωτικό πεδίο)

Θέμα

Το μήνυμα σας

Sharing is love