Επιστημονικός Υπεύθυνος: Διονύσης Λ. Σακκάς


Εκπαιδευτές: Διονύσης Λ. Σακκάς με συμμετοχή και άλλων μελών της Εκπαιδευτικής Ομάδας του ΑΚΜΑ


Διάρκεια: 1 έτος

Περιγραφή

Εφαρμοσμένη Διαλεκτική Συστημική Επιστημολογία

Το Σεμινάριο Συμβουλευτικής Επαγγελματικού Ρόλου ( Σ.Σ.Ε.Ρ) απευθύνεται σε επαγγελματίες που η εκπαίδευσή τους στο ΑΚΜΑ τους έχει προετοιμάσει να αξιοποιούν τη Διαλεκτική Συστημική προσέγγιση σε εφαρμογές που υλοποιούν στο πλαίσιο των επιστημονικών και επαγγελματικών δραστηριοτήτων τους.

Προωθεί τη σύνθεση  θεωρίας και πράξης αξιοποιώντας βιωματικές μεθόδους μοίρασμα εμπειριών, συναισθημάτων και σκέψεων των συμμετεχόντων μέσα από τις διαδικασίες που αναπτύσσονται για την επεξεργασία  των αιτημάτων που εκφράζονται ή αναδύονται.

Αξιοποιείται η Διεργασία Ομάδας στην επεξεργασία προβλημάτων και την ανάδυση λύσεων που μπορεί να έχουν σχέση με “πελάτες” ή “χρήστες”, “ασθενείς”, “εκπαιδευόμενους” ή “θεραπευόμενους” των συμβουλευόμενων ή με δραστηριότητες που αναπτύσσονται στο πλαίσιο εργασίας και βασικά με τον ίδιο τον συμβουλευόμενο.

Ο σύμβουλος αξιοποιώντας τη δική του πείρα συμμετέχει με τους συμβουλευόμενους σε ένα ταξίδι ανακάλυψης νέων διαστάσεων, ώστε οι ίδιοι να αντιμετωπίζουν τα προβλήματα με δική τους ευθύνη, αξιοποιώντας τις καταθέσεις των μελών της ομάδας και την αυτοποιητική δύναμή της με τις αναδυόμενες ιδιότητές της.

Στόχος

Το Σεμινάριο Συμβουλευτικής Επαγγελματικού Ρόλου έχει στόχους:

▪ Την ικανοποίηση των αναγκών των εκπαιδευομένων – συμβουλευομένων σε γνώσεις, δεξιότητες, στάσεις στην επαγγελματική πρακτική. Επίσης συμβάλλοντας, μέσα και από την διεργασία της ομάδας που αναπτύσσεται, στην προσωπική και επαγγελματική ανάπτυξη των συμμετεχόντων.

▪ Την εμβάθυνση στη Διαλεκτική Συστημική Επιστημολογία και τις εφαρμογές της μέσα από τον Επαγγελματικό Ρόλο.

▪ Έμφαση δίνεται στην εστίαση στη συμβουλευτική και ψυχοθεραπεία με το άτομο εντός των πλαισίων του.

▪ Την κατά το δυνατόν μείωση της εκδαπάνησης.

▪ Την ενεργοποίηση της δημιουργικότητας.

▪ Την αύξηση της ικανοποίησης στην πορεία επίτευξης των στόχων των μελών.

Το σεμινάριο έχει προφανώς και χαρακτήρα εκπαίδευσης στην Διεπαγγελματική Συμβουλευτική (Interprofessional Consultation) και Εποπτεία (Supervision).

Σε ποιούς απευθύνεται

Το Σεμινάριο Συμβουλευτικής Επαγγελματικού Ρόλου απευθύνεται σε  Ψυχολόγους , Κοινωνικούς  Λειτουργούς , Ψυχιάτρους, Συμβούλους Ψυχικής Υγείας, Κοινωνικούς  Επιστήμονες και Στελέχη Οργανισμών που έχουν ως έργο την παροχή υπηρεσιών υγείας , εκπαίδευσης, κοινωνικού έργου κλπ. Επίσης απευθύνεται σε επαγγελματίες από το χώρο των παιδαγωγικών επαγγελμάτων Πρόληψης, Θεραπείας, Αποκατάστασης, μέλη οργανισμών παροχής κοινωνικών υπηρεσιών.

Ακαδημαϊκές Προϋποθέσεις

Πανεπιστημιακό πτυχίο σχετικής σχολής (ψυχίατρος, ψυχολόγος, κοινωνικός λειτουργός κ.ο.κ.) ή πεδία ανάλογης κατεύθυνσης, (ιατρική, παιδαγωγική, κοινωνιολογία, ανθρωπολογία)

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τη Γραμματεία του ΑΚΜΑ εδώ

Σεμινάρια

© 2023  AKMA .

CONTACT US

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Sending

Log in with your credentials

or    

Forgot your details?

Create Account