Επιστημονικά Υπεύθυνος: Διονύσης Σακκάς


Επιμορφωτές:   Διονύσης Σακκάς, Απόστολος Σαμπατζιώτης, Λήδα Παναγιωτοπούλου, Αλέξης Μπράιλας


Διάρκεια: 10 μηνιαίες συναντήσεις

Περιγραφή

Μέσα από θεωρητικές παρουσιάσεις, τη βιωματική διεργασία και δουλειά σε μικρές και μεγάλες ομάδες οι εκπαιδευόμενοι/ες υποστηρίζονται να συνδέσουν τις πρόσφατες συστημικές – επιστημολογικές κατανοήσεις (ζωντανά συστήματα και συμπλοκότητα, δεύτερη κυβερνητική, θεωρία του χάους, κοινωνικά συστήματα, αυτοποίηση κ.λπ.) με περιστατικά / καταστάσεις από περιοχές της επαγγελματικής τους ευθύνης και προσωπικά βιώματα.

Στην εξέλιξη του σεμιναρίου αναλαμβάνουν οι ίδιοι/ες  την ευθύνη να παρουσιάσουν τέτοιες συνδέσεις, αξιοποιώντας τη σχετική βιβλιογραφία και με καθοδήγηση από το διδάσκοντα/ τη διδάσκουσα.

Στόχος

Στόχος του σεμιναρίου της Επιστημολογίας είναι η κατανόηση των εξελίξεων της Συστημικής Προσέγγισης – όπως αφορούν τα Ζωντανά Συστήματα και τη διαχείριση της πολυπλοκότητας-  και των εφαρμογών τους στα πεδία της δυναμικής ομάδας και οικογένειας και της κατανόησης και εκπαίδευσης μεγάλων οργανισμών /μακροσυστημάτων.

Δεξιότητες

Οι (προκύπτουσες) δεξιότητες αφορούν: τη συστημική θέαση του κόσμου – κατανόηση των κλινικών περιπτώσεων, οικογένειας, ομάδας και οργανισμών και συστημική αφήγηση της προσωπικής διεργασίας και της οικογενειακής δυναμικής.

Σε ποιούς απευθύνεται

Το σεμινάριο απευθύνετα σε επιστήμονες που έχουν ολοκληρώσει τη βασική εκπαίδευσή τους στη Συστημική Προσέγγιση  και έχουν εμπειρία εφαρμογής σε χώρο θεραπευτικό ή πρόληψης. Επίσης το σεμινάριο απευθύνεται σε επαγγελματίες που μετά από μακρόχρονη εμπειρία και ειδική εκπαίδευση αναγνωρίζονται ως σύμβουλοι ή ειδικοί στη συμβουλευτική.

Ακαδημαϊκές Προϋποθέσεις

Γενική εκπαίδευση: Απαιτείται πανεπιστημιακό πτυχίο σχετικής σχολής (ψυχολόγος, γιατρός, εκπαιδευτικός, κ.ο.κ.) ή Τ.Ε.Ι. ανάλογης κατεύθυνσης ή επίσης κοινωνικού λειτουργού, κοινωνιολόγου κ.λπ.

Συστημική εκπαίδευση:  Απαιτείται: Α) Να έχει ολοκληρωθεί η εκπαίδευση στο Συστημικό Σκέπτεσθαι και
Β) Παράλληλη ένταξη με ρόλο συντονιστή/στριας μικρής ομάδας σε συστημικές εφαρμογές σε δραστηριότητες του ΑΚΜΑ (ανάληψη ευθύνης υπό εποπτεία) (διάρκεια: 2 τουλάχιστον χρόνια- 300 ώρες)

Άλλα:    Παράλληλη ένταξη σε διδακτική θεραπεία ομάδας (εκτός εάν έχει ήδη ολοκληρωθεί) ή άλλη προσωπική ψυχοθεραπεία.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τη Γραμματεία του ΑΚΜΑ εδώ

Σεμινάρια

© 2023  AKMA .

CONTACT US

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Sending

Log in with your credentials

or    

Forgot your details?

Create Account