Η τελευταία συνέντευξη του Harry Trandis ήταν ένα δώρο στο ΑΚΜΑ

Sharing is love: