Συμπόσιο Συστημικής Καταξιωτικής Προσέγγισης The Appreciative Way «Δημιουργώντας μαζί τον καταξιωτικό τρόπο ζωής και πρακτικής για το μέλλον»

Sharing is love: