Συνεργασία του Κέντρου Πρόληψης Καρδίτσας με το ΑΚΜΑ 

Sharing is love: