Βιωματικό Γενεόγραμμα: Νέος Κύκλος

Δουλεύοντας το δικό μου Γενεόγραμμα…

Με χαρά σας ενημερώνουμε ότι φέτος το φθινόπωρο θα ξεκινήσει ένας Νέος Κύκλος Βιωματικού Γενεογράμματος στο ΑΚΜΑ.

Εκπαιδευτές: Κυριακή Πολυχρόνη, Σοφία Αθανασιάδου

Σε ποιους απευθύνεται:

Μπορούν να ενταχθούν στην ομάδα εκείνοι που:
•    έχουν ολοκληρώσει θεραπευτική ομάδα με συνεργάτη του ΑΚΜΑ.
•    έχουν κίνητρο να διερευνήσουν συγκεκριμένες δυσκολίες που βιώνουν στη σημερινή τους ζωή, που μπορεί να συνδέονται με γεγονότα και μοτίβα σχέσεων των προηγούμενων γενεών (3 γενιές)  και  το πλαίσιο μέσα στο οποίο συνέβαιναν.
•    έχουν στόχο την ενεργή εμπλοκή τους στην βιωματική διεργασία της ομάδας και είναι ανοιχτοί να μοιραστούν τα ευρήματα που θα αναδυθούν από την διερεύνηση του γενεογράμματός τους με τα άλλα μέλη της ομάδας

Διάρκεια: 1 συνάντηση το μήνα, 3 έτη. (Ωστόσο για κάθε συγκεκριμένη ομάδα ο χρόνος εκτιμάται σύμφωνα με τη διεργασία όπως αναδύεται).

Για να δηλώσετε το ενδιαφέρον σας, συμπληρώστε τη φόρμα και στείλτε τη ηλεκτρονικά στη Γραμματεία του ΑΚΜΑ

Δείτε περισσότερες πληροφορίες για το Γεννεόγραμμα

Επικοινωνήστε με τη Γραμματεία του ΑΚΜΑ

Sharing is love: