«Η Συστημική και τα σημεία των καιρών: προκλήσεις και προσκλήσεις σ’ έναν κόσμο που αλλάζει»

Πλήρες πρόγραμμα στη σελίδα του ΜΕΤΑΛΟΓΟΥ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑΣ

Sharing is love: